Pagina principalăTraduceri:

Català
Deutsch
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Alte Pagini:

Module

Harta site-ului

Cuvinte cheie

Contact

Document utile

Link-uri utile


TREI MANUALE PENTRU LUCRĂTORII COMUNITARI

de Phil Bartle, PhD

traducere de Elena Taropa

revizuit de Natalia Grymnak


Acestea sunt trei manuale dedicate lucrătorilor comunitari de teren implicaţi în reducerea sărăciei şi întărirea comunităţilor cu venituri reduse. Acestea sunt menite animatorilor comunitari din ţările mai puţin bogate. Sunt create pentru a fi traduse în limbile locale , şi adaptate comunităţilor rurale şi urbane. Ilustraţiile sunt făcute în Uganda, dar pot fi descărcate şi folosite în materialul de pregătire local din diferite ţări.

Deşi materialul este furnizat gratuit aici, vă solicităm să identificaţi de unde l-aţi obţinut, să ne comunicaţi cum aţi folosit materialul şi să purtăm un dialog prin intermediul poştei electronice (email) referitor la principiile şi tehnicile folosite în aceste manuale. Apăsaţi pe simbolul Yahoo Groups pe pagina Link-uri utile şi alăturaţi-vă discuţiei noastre.

Link-uri

Iată conţinuturile acestor trei manuale pentru mobilizatori.

Manual pentru mobilizatori (Conţinut)

ISBN: 92-1-131401-1 -- UN: HS/543/98

Participarea comunitară trebuie să fie stimulată şi încurajată. Aceasta este o carte de tip "cum să", adresată mobilizatorilor comunitari.1. Activităţi pregătitoare: cunoaşteţi-vă scopurile şi grupul comunitar ţintă, aptitudinile necesare, conceptele de bază. Evitarea dependenţei. 2. Activităţi de început: sensibilizarea autorităţilor, obţinerea acordurilor. Ciclul mobilizator. Comunitatea îşi alege acţiunea. 3. Organizarea comunităţii: instruirea privind acţiunea. Formarea executivului. Evaluarea condiţiilor: probleme, resurse, constrângeri. Planul de acţiune comunitar.4. În acţiune: monitorizarea este esenţială.

Transparenţă. Registre, rapoarte. Nevoi generate de comunitate. Instruire-comunicare: şedinţe, rapoarte, inspecţii. Sărbătorirea: momentelor - cheie, finalizării cursurilor. 5. Susţinerea: conducerii comunităţii şi mobilizării interne. 6. Apendice: glosar de termeni cheie. A fi mobilizator. Ce este comunitatea? Elemente de rezistenţă. Ciclul mobilizator. Organizarea unitară. Instruirea ca mobilizare. Creativitatea de grup. Pregătirea în domeniul managementului. "Povestirea". Sloganuri și proverbe. Întocmirea proiectelor. Pregătirea unei şedinţe de lucru. Achiziţionarea resurselor. Măsurarea progresului. Iniţiale şi acronime.

Manual pentru generarea bunăstării (Conţinut)

ISBN: 92-1-1314 03-8 -- UN: HS/544/98

Un manual de tip "cum să" pentru lucrătorii comunitari pentru a-i ajuta în eradicarea sărăciei. Analizarea sărăciei şi a cauzelor sale. Folosirea de credite şi instruirea pentru a promova antreprenoriatul. 1. Definiţii, scopuri, metode. Atacarea cauzelor şi nu a rezultatelor sărăciei (apatia, ignoranţa, boala, necinstea, dependenţa, izolarea). 2. Credit. Avuţia (bunăstarea) trebuie creată şi nu doar transferată .Mărimea împrumuturilor. Rata dobânzilor la nivelul pieţei.

Organizarea grupurilor: tip trust (bazate pe încredere), tip "umbrelă", de pregătire (instruire). 4. Deprinderi necesare: management, mobilizarea resurselor, contabilitate, finanţe, registre, rapoarte, comercializare (marketing), aptitudini în domeniul creditării, aptitudini tehnice. 5. Antreprize de succes: viabilitate, integritate, bun renume.6. Apendice: Formarea grupului. Formarea grupurilor. Micro-întreprinderile. Registrele de afaceri. Pregătirea în domeniul financiar. Comercializarea (marketing). Economiile. Planificarea. Administrarea unei întreprinderi. Definiţii.

Manual pentru monitorizare (Conţinut):

ISBN: 92-1-131401-6 -- UN: HS/545/98

Acest manual se concentrează asupra monitorizării şi evaluărea consolidării comunităţii.1. Principii. 2.Integrate în toate etapele ciclului proiectului; executate de toţi cei interesaţi. Indicatorii de monitorizare. 3. Evaluare. 4. Administrarea informaţiei: determinarea informaţiei necesare, culegerea, analizarea, depozitarea, evaluarea, diseminarea.

5. Avantajele şi provocările participării la monitorizare. 6. Aspecte şi proceduri la nivel de comunitate, district, la nivel naţional şi la nivel de donator.7. Pro şi contra rapoartelor verbale şi scrise. Apendice: Formulare. Raportul mobilizatorului. Model

Referinţe conexe:

Referinţe bibliografice este un document conţinând material bibliografic de lucru, având legătură cu toate cele trei manuale.

Aceste trei documente sunt generate din Instruirea pentru putere; O metodologie de instruire a managementului comunitar care, la rândul ei, este derivată din, Strategia CMP.

Seturi modulare de instruire:

Ulterior publicării celor trei manuale, acest site a creat şi dezvoltat mai multe module de pregătire pentru a suplimenta materialul de instruire din manuale. Modulele de pregătire conţin texte de bază, modele de formulare, scurte notiţe pentru şedinţele de lucru şi note pentru instructori.

––»«––

 Urmând cărarea cea mai puţin rezistentă face toate râurile
şi pe unii oameni încovoiaţi.


© Drepturi de autor: 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web conceptu de Lourdes Sada
––»«––
Ultima actualizare: 18.03.2011

 Pagina principală