Trang Chủ


Dịch:

Akan
العر بية /  ج
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Euskara
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Italiano
日本語 /   ざ
日本語 /   ず
日本語 /   ぜ
日本語 /   ぞ
Kiswahili
Bahasa Melayu
Português
Română
Русский /   з
Русский /   ж
Tiếng Việt
Türkçe
اردو /   ذ
اردو /   ز
اردو /   ظ

                           

Trang Khác:

Từ Khóa

Sociology

Học Phần

Sơ Đồ Trang

Liên Hệ

Tài Liệu Hữu Ích

Đường Dẫn Hữu Ích


Liên kết đến các từ bắt đầu với:

  A   B   C   D   E   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y


Từ khoá bắt đầu bằng chữ cái Z

bởi Phil Bartle

Phiên dịch bởi So Ta, Duong Vu

 

KEY WORD

text

links––»«––
Nếu bạn tìm được từ liên quan đến sự uỷ quyền cộng đồng và nó cần được thảo luận, xin mời bạn viết ra.
Các trang này được làm bởi sự cộng tác của tình nguyện viên.
Trang web này được lưu trữ thông qua Hiệp hội Phát triển Cộng đồng (CDS)
Bằng cách mạng cộng đồng Seattle (SCN)
Nếu bạn sử dung lại tài liệu của trang này xin hãy ghi rõ tên tác giả
và nối đường dẫn đến www.scn.org/cmp/

© Quyền tác giả: Phil Bartle
 Thiết kế web bởi Lourdes Sada
––»«––
Last update: 2015.10.13

 A i tekivu ni drau ni pepa