Κεντρική Σελίδα
 Παρόμοια


Μεταφράσεις:

'العربية / al-ʿarabīyah
Català
English
Español
Italiano
Português
Română
Srpski

                                        

Άλλες Σελίδες:
Λέξεις Κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Αρχική Σελίδα
Σημειώσεις Διάλεξεις
Συζητήσεις
Κέντρο

Χρήσιμα:
Χάρτης Ιστοσελίδας
Επικοινωνία
Χρήσιμα Έγγραφα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Τα απίστευτα αποτελέσματα της καλλιέργειας

από τον Δρ. Phil Bartle

μεταφρασμένο από το Χρήστο Σκούρα

Δωρεάν Εκπαίδευση

Ο τρόπος με τον οποίο η γεωργική παραγωγή επηρέασε τη δημογραφία μας, την κοινωνική οργάνωση, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και την κοσμοθεωρία, την πολιτική οργάνωση, τους μηχανισμούς διανομής πλούτου και την κοινωνική αλληλεπίδραση

Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ίσως η μοναδική και πιο ισχυρή αλλαγή στην ανθρώπινη ιστορία ήταν η μετατροπή από τη συλλογή και το κυνήγι στη γεωργία (η βοσκή και το όργωμα).

Όπως σχεδόν όλες οι κοινωνικές μεταβολές, η αλλαγή αυτή έτεινε να έγινε σωρευτικά περισσότερο παρά το νέο να αντικατέστησε άμεσα το παλιό. Ξεκίνησε ίσως πριν δώδεκα με πενήντα χιλιάδες χρόνια ή περισσότερο, και συνεχίζει μέχρι σήμερα.

Πώς είναι δυνατόν αυτό, το εκ πρώτης όψεως ήσσονος σημασίας στοιχείο της κοινωνίας, να είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την οργάνωση και επιβίωση του Homo Sapiens και των πολιτισμών του;

Ένα σημαντικό μέρος αυτού είναι ότι παρήγαγε πλεόνασμα τροφίμων που επέτρεψε σε κάποια μέλη της κοινωνίας να παραγάγουν τροφή και άλλα μέλη να επικεντρωθούν σε άλλα πράγματα. Ίσως το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι απαίτησε αλλαγές στην δική μας αντίληψη για τον κόσμο γύρω μας, και αυτές οι αλλαγές επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο οργανωθήκαμε.

Διευκόλυνε και προήγαγε πολλές επαναστατικές κοινωνικές αλλαγές: τον αστικό τρόπο ζωής και την αστικοποίηση, τη γραφή και τη λογιστική, τον καταμερισμό εργασίας, τη συγκέντρωση πληθυσμού, και το σχηματισμό των κοινωνικών τάξεων με βάση την κατανομή του πλεονάσματος τροφής (αριστοκρατία, γραφείς, δημόσιοι υπάλληλοι, λογιστές, στρατιωτικοί, η αστυνομία, οι έμποροι, νομικοί, γιατροί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, εκπαιδευτές, οι παραγωγοί τροφίμων και οι κοινωνικά στερημένοι).


ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο τρόπος παραγωγής που λέγεται γεωργία σημαίνει την εξημέρωση φυτών και ζώων από τον άνθρωπο.

Η εξημέρωση των φυτών απαιτεί κάποια εξοικονόμηση ενέργειας αντί κατανάλωση του συνόλου της συγκομιδής, των φρούτων και των σπόρων, για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο (που οδηγεί στην οικονομική και θρησκευτική αντίληψη της απώλειας κέρδους και της επένδυσης). Ενώ οι παραγωγοί καταναλώνουν (ή αποθηκεύουν) ό,τι μαζεύουν, αυτοί που οργώνουν βάζουν στην άκρη για τη σπορά της επόμενης σεζόν. Αυτό απαιτεί ένα νέο τρόπο αντίληψης του σύμπαντος.

Η εξημέρωση των ζώων απαιτεί τον έλεγχο των ζώων έτσι ώστε να μπορούν να συλλέγονται όταν χρειάζεται, να μην είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο, και η αναπαραγωγή τους και οι απόγονοί τους να μπορούν επίσης να ελεγχθούν ( οδηγώντας εξίσου στις έννοιες της απώλειας κέρδους και των επενδύσεων). Αυτό απαιτεί ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης από ό,τι το κυνήγι.

Η καλλιέργεια φυτών ονομάζεται κηπουρική ή όργωμα, ενώ η εκτροφή ζώων ονομάζεται βοσκή. Η αληθινή γεωργία είναι ο συνδυασμός των δύο, έστω και αν, ιστορικά, αυτές οι δύο καταστάσεις συχνά δε συμβιβάζονταν; Ομάδες ειδικευμένων στη μία κατάσταση ήταν συχνά σε σύγκρουση με άλλες ομάδες ειδικευμένων στην άλλη. (Η ιστορία του Cain και του Abel).


Η ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο νέος τρόπος σκέψης απαίτησε και από τα δύο είδη γεωργίας (φυτά και ζώα) να έχουν μεγάλη επιρροή στην αλλαγή της κοινωνικής οργάνωσης. Η ιδέα να βάλει στην άκρη (για να αυξήσει την παραγωγή στο μέλλον) αντί να καταναλώσει αμέσως μια συγκομιδή έδωσε τόπο στις έννοιες της απώλειας, της κατάθεσης και της επένδυσης.

Ο τρόπος που σκεφτόμαστε τα πράγματα επηρεάζει τον πολιτισμό μας και τον τρόπο που οργανωνόμαστε μέσα στην κοινωνία. Οι κοινωνιολόγοι μας λένε ότι αυτή η ίδια η διαδικασία εκμάθησης μιας γλώσσας από τη γέννησή μας επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Όταν θεωρούμε ότι τα πράγματα έχουν ως έχουν, ανεξάρτητα από το πόσο αντικειμενικά ή όχι τα βλέπουμε, για όλες τις πλευρές και τους σκοπούς είναι έτσι όπως τα αντιλαμβανόμαστε.


Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η γεωργία εξακολουθεί να αντικαθιστά τη συλλογή και το κυνήγι, που δεν απαιτούν την ανθρώπινη παρέμβαση για την εξασφάλιση της προσφοράς του προϊόντος.

Ο τρόπος παραγωγής τροφίμων επηρεάζει πολύ σημαντικά τη διαμόρφωση της κοινωνικής οργάνωσης της κοινότητας, και, συνεπώς, των μεθόδων που απαιτούνται για την κοινοτική ενδυνάμωση.

Δείτε τις λέξεις κλειδιά: Αγροτική Επανάσταση.

––»«––

Καλλιέργεια του Αμερικανικού Νότου:

Καλλιέργεια του Αμερικανικού Νότου

––»«––
Αν αντιγράψετε κείμενο από αυτό τον ιστότοπο, παρακαλούμε αναφερθείτε στον/ους συγγραφέα/είς
και συνδέστε το με το www.cec.vcn.bc.ca
Ο ιστότοπος φιλοξενείται από το Κοινοτικό Δίκτυο του Βανκούβερ (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Δικτυακός Σχεδιασμός από τη Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2012.07.12

 Κεντρική Σελίδα