Κεντρική Σελίδα
 Παρόμοια


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Italiano
한국어 / Hangugeo
Português
Română
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Άλλες Σελίδες:
Λέξεις Κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Αρχική Σελίδα
Σημειώσεις Διάλεξεις
Συζητήσεις
Κέντρο

Χρήσιμα:
Χάρτης Ιστοσελίδας
Επικοινωνία
Χρήσιμα Έγγραφα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Εφαρμόζοντας τις απόψεις του Δαρβίνου στον πολιτισμό και την κοινωνία

από το Δρ. Phil Bartle

μεταφρασμένο από το Χρήστο Σκούρα

Δωρεάν Εκπαίδευση

Όχι μόνο επιβίωση αλλά ανάπτυξη και επέκταση των πιο ικανών

Ο Τσάρλς Δαρβίνος, ο υπεύθυνος για την έννοια της εξέλιξης, ακόμη και σήμερα καθυβρίζεται από τους σημερινούς δημιουργιστές που πιστεύουν ότι η βίβλους τους λέει ότι ο Θεός δημιούργησε συνολικά το σύμπαν και δεν το άφησε να αυξηθεί και να αναπτυχθεί. Φαίνονται να πιστεύουν ότι ο Θεός παραήταν ικανός ή ανόητος ώστε να δημιουργήσει την εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά εμάς, δεν παρεμβαίνουμε στη διαμάχη, αλλά περιοριζόμαστε περισσόστερο σε αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε παρά σε αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι.

Στην αναζήτησή μας να κατανοήσουμε την κοινωνική αλλαγή, είναι χρήσιμο να πάρουμε τις ιδέες του Δαρβίνου, και να δούμε πόσες από αυτές εφαρμόζονται στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

Ενώ η κινητοποίηση προσπαθεί να επηρεάσει προς την κατεύθυνση της κοινωνικής αλλαγής, η εξέλιξη υπονοεί ότι η επιτυχής δημιουργία εισαγωγών εξαρτάται από την επιβίωση και τη χρησιμότητά τους στο να επιτρέψουν στον κοινωνικό ιστό να επιβιώσει και να αναπαραχθεί, κάτι πολύ μακρινό από την προγραμματισμένη αλλαγή.

Ο Δαρβίνος εστίαζε σε έμβια όντα, φυτά και ζώα, όταν ανέπτυξε την έννοια της εξέλιξης. Βασίζεται στην ιδέα ότι τα έμβια όντα πράγματι αλλάζουν για διάφορους λόγους, αλλά μόνο αυτά που επιτρέπουν στον οργανισμό να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν θα συνεχίσουν, και μόνο αυτές οι αλλαγές που προσφέρουν ένα οριστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό μπορούν να του επιτρέψουν να αυξήσει το πληθυσμιακό του μέγεθος. Δεν εξέτασε πώς έγιναν οι αλλαγές αυτές αλλά τις αντιμετωπίζουμε περισσότερο ως μεταλλάξεις που είναι σπάνιες και απρόβλεπτες.

Οπότε μπορεί αυτή η στάση να εφαρμοστεί σε όντα που δεν αναπαράγονται με γονίδια; Στην κοινωνία και τον πολιτισμό;

Έτσι φαίνεται. Οι κοινωνικές δομές και οργανισμοί βοηθούν τον Homo Sapiens να επιβιώσει και να εξαπλωθεί. Ακόμη και όταν η χρησιμότητά τους έχει ολοκληρωθεί, μπορεί να συνεχίσουν να ζουν, μέχρι να γίνουν κάτι που εμποδίζει την αναπαραγωγή. Οι νέοι οργανισμοί που εμφανίζονται, και οι αλλαγές στους υπάρχοντες οργανισμούς, θα συνεχιστούν εφόσον δεν οδηγούν στην ανικανότητα της ομάδας να αναπαραχθεί.

Μερικοί νέοι οργανισμοί ή πατέντες αλληλεπίδρασης βοηθούν τον πολιτισμό και τους ανθρώπινους μεταλαμπαδευτές του να συναγωνιστούν καλύτερα και να αναπαραχθούν πιο επιτυχημένα. Με αυτό τον τρόπο, όπου μεταφέρονται περισσότερο σύμβολα παρά γονίδια, οι αρχές εξέλιξης του Δαρβίνου μπορούν να εφαρμοστούν στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

Σε αυτή τη σύγκριση λοιπόν ίσως η απόκλιση μπορεί να συγκριθεί με τη μετάλλαξη. Εάν η απόκλιση δεν εξυπηρετεί κάποιο κοινωνικό σκοπό, δεν αναπαράγεται. Εάν η απόκλιση αυξάνει τις πιθανότητες μια ομάδα ανθρώπων να επιβιώσει ή να συναγωνιστεί, τότε θα συνεχιστεί.

Πρέπει όμως να προσέξουμε να μην μπερδεύουμε το βιολογικό με το πολιτιστικό. Εάν μιλάμε για πολιτιστική εξέλιξη, τότε μιλάμε για σύμβολα και αλληλεπίδραση, ενώ, αν μιλάμε για βιολογική εξέλιξη, τότε μιλάμε για γονίδια.

––»«––
Αν αντιγράψετε το κείμενο από αυτή τη ιστοσελίδα αναφέρατε τον συγγαφέα
και επανασυνδέσετε με το cec.vcn.bc.ca
Αυτός ο ιστότοπος Από το δίκτυο της κοινότητας του Σϊατλ (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Σχεδιασμός Ιστοτόπου από την Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2012.07.12

 Κεντρική Σελίδα