Κεντρική Σελίδα
 Αναφορά


Μεταφράσεις:

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
中文 / Zhōngwén

                                        

Άλλες Σελίδες:
Λέξεις-Κλειδιά
Ενότητες
Κόμβος

Κοινωνιολογία:
Αρχική Σελίδα
Σημειώσεις Μαθήματος
Συζητήσεις

Εργαλεία:
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
Βοηθητικά Έγγραφα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

DURKHEIM και WEBER

από τον Phil Bartle, PhD

Μετάφραση: Δαγδεβερένης Δημήτρης

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο

Συγκρίνετε και Αντιπαραθέστε

Εμείς σχετίζουμε τον Durkheim με την κοινωνική πραγματικότητα, και τον Weber με το Verstehen.  Τα γραπτά του Durkheim οδήγησαν στον λειτουργισμό, ενώ τα γραπτά του Weber οδήγησαν στην συμβολική διάδραση.

Και οι δύο ήταν "Πατέρες" της κοινωνιολογίας και έγραψαν κυρίως στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα.

Και οι δύο καλούσαν για την εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου στην μελέτη της κοινωνίας και ήθελαν τους κοινωνιολόγους να είναι αντικειμενικοί (παρόλο που είχαν διαφορετικές ιδέες για την αντικειμενικότητα).

Και οι δύο συνέβαλλαν στην κοινωνιολογική προοπτική.   Και οι δύο άσκησαν κριτική στον Marx, με διαφορετικούς ωστόσο τρόπους.

Η κύρια διαφορά τους ήταν ότι ο Durkheim επινόησε τον όρο "κοινωνική πραγματικότητα " για να δείξει ότι υπήρχαν δυνάμεις πέρα από το άτομο που επηρέαζαν την συμπεριφορά του, ενώ ο Weber είπε ότι πρέπει να κατανοήσουμε τα νοήματα που δίνουν οι άνθρωποι στην συμπεριφορά τους προκειμένου να κατανοήσουμε την κοινωνία.

Η προσέγγιση του Weber έχει αναπτυχθεί στην σύγχρονη προοπτική της κοινωνιολογίας που ονομάζεται συμβολική διάδραση.

Η μελέτη του Durkheim για την αυτοκτονία έδειξε πως τα ποσοστά της αυτοκτονίας διέφεραν ανάμεσα σε ομάδες με διαφορετιικά κοινωνικά χαρακτηριστικά, παρόλο που δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για να προβλέψουμε ποια άτομα θα διέπρατταν αυτοκτονία.

Τα ποσοστά της αυτοκτονίας είναι αρκετά προβλέψιμα, όταν βασίζονται σε συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ο Durkheim το χρησιμοποίησε αυτό για να εξηγήσει την "κοινωνική πραγματικότητα".

Η ιδέα του να βλέπεις τις κοινωνικές πραγματικότητες ως εξωτερικές σε σχέση με τα άτομα ήταν η συνεισφορά του Durkheim. Βλέπε "Εντός ή Εκτός ;"

Αντίθετα, θεωρούμε την έννοια του Weber verstehen ως μια "βαθύτερη κατανόηση" (και για αυτόν ακριβώς τον λόγο χρησιμοποιούμε τον Γερμανικό όρο παρά τον ασθενέστερο Αγγλικό του) της κοινωνίας που όλοι κουβαλάμε μέσα μας.

Παρόλο που με μια πρώτη ματιά ίσως θεωρήσουμε αυτές τις διαφορές ως αμοιβαία αποκλειόμενες και μη-συμβιβάσιμες, την "εσωτερική" προσέγγιση του Weber και την "εξωτερική" προσέγγιση του Durkheim, θα πρέπει αυτές τις δύο προοπτικές να τις ενοποιήσουμε.

Η σύγχρονη κοινωνιολογία απαιτεί να τις θεωρείτε έγκυρες και τις δυο, καθώς και ότι λειτουργούν ταυτόχρονα.

Ο Weber έκανε άλλες σημαντικές συνεισφορές, π.χ. στην μελέτη της γραφειοκρατίας και στον παράγοντα των θρησκευτικών πίστεων και αξιών στην κοινωνική αλλαγή.

Παρόμοια, ο Durkheim είχε πολλές άλλες συνεισφορές, όπως η διαφοροποίηση ανάμεσα στην οργανική και την μηχανική αλληλεγγύη, καθώς και η εξήγηση της ανομίας.

Η μελέτη του Weber για την άνοδο του καπιταλισμού και η θέση του ότι αυτή προκλήθηκε από την άνοδο της Προτεσταντικής ηθικής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντιπαράθεση με τον Marx.

––»«––
Εάν αντιγράψετε κείμενο από αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλώ αναφέρετε και ευχαριστήστε τον/τους συγγραφείς
και δώστε τον σύνδεσμο www.cec.vcn.bc.ca
Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται από το Κοινοτικό Δίκτυο του Vancouver (VCN) (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design by Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2012.10.13

 Κεντρική σελίδα