Αρχική σελίδα
 Αρχική σελίδα Κοινωνιολογίας


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Français
Italiano
Português
Română
Русский
中文

                                        

Άλλες σελίδες:
Λέξεις κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Αρχική σελίδα
Σημειώσεις διαλέξεων
Συζητήσεις

Λειτουργίες:
Χάρτης της ιστοσελίδας
Επικοινωνία
Έγγραφα λειτουργικότητας
Χρήσιμοι υπερσύνδεσμοι

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Τι μετράει όταν εξετάζουμε αριθμούς ατόμων;

του Phil Bartle, PhD

μετάφραση από Τσαπράζη Ελένη

Εισαγωγή στην ενότητα κεντρικό μέρος

Αρχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την δημογραφική ενότητα

Η δημογραφία σχετίζεται με ανθρώπους, αριθμούς ανθρώπων

Αυστηρά μιλώντας, η δημογραφία δεν είναι κοινωνιολογική με την έννοια ότι δεν αφορά τις ανθρώπινες ιδέες και τα μοτίβα συμπεριφοράς.

Ωστόσο, είναι στενά συνδεδεμένη με την κοινωνιολογία στο γεγονός ότι ο αριθμός των ανθρώπων σε μία κοινωνία ή κοινότητα, όπως επίσης και οι αλλαγές στον αριθμό τους, ο ρυθμός αυτής της αλλαγής, αλλά και παρόμοιες κατηγορίες, όπως η ηλικία και το φύλο είναι έννοιες που αφορούν τις ιδέες και τη συμπεριφορά και κατά συνέπεια, εμπίπτουν στον κλάδο της κοινωνίας και της κοινωνιολογίας.

Το μέγεθος ενός πληθυσμού και οι αλλαγές του, για παράδειγμα, είναι συναρτήσεις του ρυθμού γεννήσεων, θνησιμότητας και μετανάστευσης, παράγοντες που επηρεάζονται όλοι από τις αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς.

Η μικρή αυτή ενότητα περιλαμβάνει δύο έγγραφα, το ένα ως εισαγωγή στη δημογραφία και το άλλο ως περιγραφή της ηλικιακής πυραμίδας, ενός χρήσιμου εργαλείου τόσο για τους κοινωνιολόγους όσο και για τα άτομα που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά πλαίσια.

Η μετανάστευση αλλάζει το μέγεθος ενός εγκατεστημένου πληθυσμού.

Η διδακτορική μου διατριβή ερευνά τις κοινωνικές συνέπειες της μετανάστευσης με παράλληλους κοινωνικούς δεσμούς στον τόπο καταγωγής.

Η «διασπορά» που δημιουργείται είναι πολύ διαφορετική και εξαρτάται από το αν οι δεσμοί αυτοί διατηρούνται και παραμένουν λειτουργικοί. Δείτε απόσπασμα της διατριβής.

––»«––

Σημείωση: Θεωρούμε την έννοια «κοινωνιολογικός» ως έννοια που δεν σχετίζεται με τους ανθρώπους καθ’ αυτούς, αλλά με τις ιδέες τους και τη συμπεριφορά τουςchoi.htm Ο πολιτισμός εξάλλου δεν είναι τα ίδια τα ανθρώπινα όντα, αλλά “φέρεται” από αυτά.


Μία ηλικιακή πυραμίδα:


––»«––
Εάν αντιγράψετε κείμενο από αυτήν την ιστοσελίδα, παρακαλώ αναφέρετε τους (τον) συγγραφέα (συγγραφείς)
και δημιουργήστε παραπομπή στο www.cec.vcn.bc.ca
Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από την Vancouver Community Network (VCN)

© Πνευματικά Δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Σχεδιασμός από: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2012.10.12

 Αρχική σελίδα