Pàgina d'inici
 Pàgina principal de sociologia


Traduccions:

Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
Português
Română
Русский
中文

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

DEMOGRAFIA i SOCIOLOGIA

Què és el que compta quan considerem nombres de persones?

pel Dr. Phil Bartle

traduït per Esperanza Escalona

Introducció al mòdul (Índex)

Documents inclosos en aquest Mòdul sobre Demografia :

La demografia tracta sobre les persones, els nombres de persones

Estrictament parlant, la demografia no entra dins del camp de la sociologia , doncs no tracta de les idees humanes i de patrons de comportament.

Però està estretament relacionada amb la sociologia perque tracta del nombre de persones que hi ha en una societat o comunitat, les variacions d'aquest nombre, els índex de canvis...

I el mateix es pot aplicar a algunes categories concretes de persones, com ara l'edat o el sexe, que estan molt relacionades amb les seves idees i comportament, és a dir, amb la sociologia i la societat.

Per exemple, el tamany d'una població i els canvis que en ella es produeixen, són producte dels naixements, defuncions i migracions i tots aquests factors es veuen afectats pels valors i patrons de comportament.

Aquest petit mòdul está format per dos documents: un que és una introducció a la demografia i l'altre que descriu la piràmide d'edats, que és una eina útil tant pel sociòleg com per a l'activista comunitari.

La migració canvia el tamany d'una població resident.

La meva tesi doctoral va versar sobre les ramificacions socials dels emigrants que encara mantenen lligams amb les seves comunitats d'origen.

La "diàspora" resultant és molt diferent depenent de si aquests lligams es conserven i es mantenen actius o no. Vegeu el resum de la tesi.

––»«––

Nota: Entenem que el fet "sociològic" no es refereix a les persones, sinó a les seves idees i comportament.   La cultura no són els éssers humans, sinó que és "portada" pels éssers humans.

––»«––

Una piràmide d'edats:––»«––
Si copies text d'aquest lloc web, si us plau, cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc web està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
──»«──
Última actualització: 2012.05.19

 Pàgina inicial