Κεντρική Σελίδα
 Συγγένεια


Μεταφράσεις:

Català
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Română
Pycкий
中文 / Zhōngwén

                                        

Άλλες Σελίδες:
Λέξεις Κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Κεντρική Σελίδα
Σημειώσεις Διάλεξης
Συζητήσεις
Κόμβος

Χρήσιμα:
Χάρτης Σελίδας
Επικοινωνία
Βοηθητικά Έγγραφα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Και ποσοστό εξάρτησης

από τον Phil Bartle, PhD

Μετάφραση: Δαγδεβερένης Δημήτρης

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο

Μια γραφική απεικόνιση της κατανομής

Στην Δημογραφία , μια ηλικιακή πυραμίδα είναι μια γραφική απεικόνιση που δείχνει έναν πληθυσμό με την χαμηλότερη ηλικιακή κατηγορία στην βάση, τα θηλυκά στα αριστερά, τα αρσενικά στα δεξιά (ορισμένοι δημογράφοι τα τοποθετούν αντίθετα) και την αντίστοιχη υψηλότερη ηλικιακή κατηγορία από πάνω τους.

Διαφορετικές χώρες μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικό εύρος ηλικιών για κάθε κατηγορία.

Λέγεται πυραμίδα γιατί στους περισσότερους πληθυσμούς υπάρχουν περισσότεροι στις κατηγορίες που είναι κοντά στην βάση και λιγότεροι στην κάθε κατηγορία που είναι πάνω από την προηγούμενη.

Καθώς γεννιούνται ελαφρώς περισσότερα αρσενικά απ' ότι θηλυκά, υπάρχει μια ελαφρά κλίση με την δεξιά πλευρά της βάσης να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από την αριστερή.   Η βρεφική θνησιμότητα τείνει να είναι ελαφρώς υψηλότερη για τα θηλυκά, συνεπώς οι δυο ή τρεις κατηγορίες στα αριστερά της βάσης ίσως είναι ελαφρώς χαμηλότερες.   Τα αρσενικά κατά το τέλος της εφηβείας τους τείνουν να παίρνουν περισσότερα ρίσκα, υπηρετούν την στρατιωτική θητεία τους και οδηγούν απρόσεχτα, συνεπώς υπάρχει μια μικρή εσοχή σε αυτές τις ηλικίες.

Οι γυναίκες τείνουν να ζουν περισσότερο από τους άντρες, συνεπώς οι κατηγορίες στα ανώτερα επίπεδα τείνουν να είναι μεγαλύτερες στην αριστερή πλευρά.

Σε ομάδες χαμηλού εισοδήματος ή στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, οι δείκτες γέννησης τείνουν να είναι υψηλοί και το προσδόκιμο ζωής χαμηλό, συνεπώς οι πυραμίδες τείνουν να είναι κοντές και πλατιές.

Στις σκανδιναβικές χώρες, οι δείκτες γέννησης τείνουν να είναι χαμηλοί και το προσδόκιμο ζωής υψηλό, συνεπώς οι πυραμίδες τείνουν να είναι ψηλές και λεπτές.   Χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η λοιπή Δυτική Ευρώπη πλησιάζουν αυτές των Σκανδιναβικών χωρών, συνεπώς οι πυραμίδες τείνουν να κινούνται προς το Σκανδιναβικό μοτίβο.

Το ποσοστό εξάρτησης είναι ένα κλάσμα όπου ο αριθμός πάνω από την γραμμή περιλαμβάνει τα άτομα των νέων και ηλικιωμένων ηλικιών που κατά πάσα πιθανότητα δεν εργάζονται, και ο αριθμός κάτω από την γραμμή είναι ο συνολικός πληθυσμός.   Ορισμένες πλούσιες χώρες τείνουν να έχουν έναν υψηλό ποσοστό εξάρτησης επειδή ο αριθμός των ηλικιωμένων, σε σύγκριση με το σύνολο του πληθυσμού, τείνει να είναι υψηλός.   Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, το ποσοστό είναι υψηλό για πολύ διαφορετικούς λόγους: ο αριθμός των παιδιών, σε σχέση με τον πληθυσμό ως σύνολο, τείνει να είναι υψηλός.   Το AIDS έχει μια αισθητή επίδραση σε ορισμένες χώρες, καταλαμβάνοντας ένα μικρό ποσοστό από τις σεξουαλικά ενεργές ηλικίες.

Για πολλές καθιερωμένες αγροτικές κοινότητες, οι άνθρωποι μέσων ή εργαζόμενων ηλικιών μπορεί να φύγουν και να αναζητήσουν δουλειά αλλού, και αυτό καταλαμβάνει ένα μικρό ποσοστό από τις κατηγορίες των μέσων ηλικιών της πυραμίδας.   Αυτό μπορεί να είναι μικρότερο στην αριστερή πλευρά απ' ότι στην δεξιά αν μεταναστεύουν περισσότεροι άνδρες παρά γυναίκες.   Αν αφήσουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν από τους παππούδες τους, τότε οι κατηγορίες της βάσης θα είναι πιο πλατιές και αυτό συμβάλλει στο ποσοστό εξάρτησης της αποστέλλουσας κοινότητας.

––»«––

Ηλικιακή Πυραμίδα

Περισσότερες γυναίκες στις μεγαλύτερες ηλικίες
Οι νέες γυναίκες έχουν χαμηλότερο δείκτη θνησιμότητας
Λιγότερα κορίτσια βρέφη απ' ότι αγόρια
Pyramide des âges Λιγότεροι άνδες στις μεγαλύτερες ηλικίες
Οι νέοι άνδρες έχουν υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας
Περισσότερα αγόρια βρέφη απ' ότι κορίτσια

––»«––
Εάν αντιγράψετε κείμενο από αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλώ αναφέρετε και ευχαριστήστε τον/τους συγγραφείς
και δώστε τον σύνδεσμο www.cec.vcn.bc.ca
Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται από το Κοινοτικό Δίκτυο του Vancouver (VCN) (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design by Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2012.10.12

 Κεντρική σελίδα