Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

English
Deutsch
Ελληνικά
Español
Français
Italiano
Português
Română
Русский
中文 / Zhōngwén

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

PIRÀMIDE D'EDATS

I índex de dependència

pel Dr. Phil Bartle

traduït per Esperanza Escalona

Fulletó per a la formació

Una representació gràfica de la distribució per edats

En Demografia, una piràmide d'edats és una gràfica que descriu la població amb la categoria de l'edat més baixa a la base, les dones a l'esquerra, els homes a la dreta (hi ha alguns demògrafs que ho fan a la inversa), i amb les diferents categories d'edats, ordenades successivament de menor a major.

Les categories d'edat poden variar d'un país a un altre.

Se li diu piràmide perquè, per la majoria de poblacions, hi ha més individus a les categories d'edat més properes a la part inferior i menys individus en cadascuna de les categories a mesura que anem pujant d'edat.

Hi ha un número de naixements de nens lleugerament superior al de nenes, i això es reflecteix en una petita desviació de la base de la piràmide cap a la dreta, que és una mica més gran que la part esquerra.   La mortalitat infantil tendeix a ser una mica més alta entre les nenes, per la qual cosa, en les categories més properes a la base de la piràmide, la banda esquerra també serà lleugerament més curta.   Els homes joves, entre el final de l'adolescència i el principi de la vintena, tendeixen a assumir més riscos, són reclutats per l'exèrcit i condueixen de manera imprudent i per tant, hi ha un petit retrocés en aquesta categoria d'edat.

Les dones tenen una esperança de vida més llarga, per tant, en els nivells superiors, la banda esquerra sol ser més llarga.

Als països pobres o poc desenvolupats, els índexs de natalitat acostumen a ser elevats, mentre que l'esperança de vida sol ser baixa, per tant les piràmides d'edats resultants tendeixen a ser curtes i amples.

Als països nòrdics, els índexs de natalitat tendeixen a ser baixos, i l'esperança de vida alta, éssent el resultat unes piràmides d'edats altes i primes.  Països com ara els Estats Units, Canadà i la resta de països de l'Europa Occidental s'estan aproximant a la tendència dels països nòrdics, i per tant les seves piràmides tendeixen també a aproximar-se al patró nòrdic.

L'índex de dependència s'expressa amb una fracció, el numerador de la qual indica el nombre de persones de qualsevol edat que és probable que no treballin, i el denominador de la qual indica la població total.  Alguns països rics tenen un índex de dependència elevat perquè el nombre de persones grans, comparat amb el total de la població, sol ser alt.  En països menys desenvolupats, l'índex és alt per raons molt diferents: el nombre de nens, en relació amb població total sol ser alt.  La SIDA està tenint un efecte important en alguns països, cobrant-se moltes víctimes entre les persones en edat sexualment activa.

En moltes comunitats rurals, les persones de mitjana edat o en edat de treballar marxen a buscar feina a altres llocs, i això provoca una disminució als estrats mitjans de les piràmides.  Aquest efecte pot ser menor a la banda esquerra si emigren més homes que dones.  Si aquests emigrants deixen els seus fills a cura dels avis, llavors les parts més properes a la base seran més amples, i això contribuirà a l'índex de dependència de la comunitat.

──»«──
Dones

Més dones a edats més avançades

Les dones més joves tenen un índex de mortalitat més baix

Menys nenes que nens

Homes

Menys homes a edats més avançades

Els homes més joves tenen un índex de mortalitat més alt

Més nens que nenes


──»«──
Si copieu text d'aquest lloc web, informeu-ne l'autor o els autors
i enllaceu-lo a cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc web s'allotja a la Xarxa Comunitària de Vancouver (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Dr. Phil Bartle
Disseny del web Lourdes Sada
──»«──
Última actualització: 2011.11.06

 Pàgina inicial
Dones
.
Més dones a edats més avançades
.
Les dones joves tenen un índex de mortalitat més baix
.
Menys nenes que nens
Homes
.
Menys homes aedats més avançades
.
Els homes joves tenen un índex de mortalitat més alt
.
Més nens que nenes