Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

Català
Ελληνικά
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Italiano Português
Română
Русский

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

PROMOCIÓ SOCIAL

Qualificacions dolentes, bons estudiants

de Phil Bartle, PhD

traduït per María Pérez del Cura

Fullet instructiu

Quins avantatges o beneficis obté la societat de la pràctica de la promoció social?

La promoció social és el terme emprat per descriure el pas d'un alumne d'un curs o nivell al següent quan encara no ha completat els requisits que el qualificarien per a la seva promoció.

Es justifica la pràctica a causa del gran perill psicològic que pot córrer el nen.

La decepció pot contribuir que l'alumne tingui una autoestima o un sentit de la pròpia vàlua més baixos.

També es justifica amb la noció que l'escola és la responsable d'assegurar que els alumnes siguin feliços i tinguin una estimació pròpia més alta.

Es pot qüestionar el fet que la promoció social eviti una disminució de l'autoestima.

El fet que un alumne descobreixi que se li ha concedit una promoció sense reunir els requisits també pot afectar a una baixa autoestima igualment.

També contribueix que algunes persones obtinguin acreditació sense tenir la qualificació que impliquen.

En la societat, com que l'obtenció de feines i privilegis depèn d'aquestes certificacions, la promoció social posa persones no qualificades en ocupacions on s'espera que ho siguin.

La nostra societat urbana postindustrial depèn de l'acreditació, per la qual cosa la seva fortalesa es veu reduïda.

Conductors que paguen pels seus permisos sense haver aprovat l'examen de conducció, docors, pilots i persones amb ocupacions de les quals depèn la vida de les persones aconsegueixen feina gràcies a aquests certificats.

Si els van obtenir sense tenir la qualificació necessària, el funcionament de la societat es pot veure afectat.

El perquè un professor universitari "promocionaria socialment" un estudiant extreu el concepte del llibre de text (en el qual s'aplicava a nivells d'escoles públiques) i es pregunta si es podria estendre a la concessió de títols universitaris.

Per extensió, significaria que es donaria un aprovat en lloc d'un suspens, o una qualificació més alta en lloc d'una nota més baixa, perquè l'estudiant se senti millor.

En la meva opinió, donar una nota més alta del que algú es mereix no implica cap mena de benefici social, sinó costs per ala societat.

Aquest fet permetria que persones no qualificades obtinguessin títols (o entressin a la universitat).

Molts alumnes es queixen als professors de les seves noves baixes, perquè estan decebuts o necessiten una nota més alta per entrar a la universitat.

Augmentar les seves qualificacions segons aquests criteris, i no segons les seves aptituds acadèmiques, només ajuda a disminuir els estàndards universitaris i contribuir al nombre de persones amb títols que no reflecteixen els seus coneixements o resultats.

A banda de fer sentir millor un alumne, el fet que un professor doni qualificacions més altes a canvi de rebre favors de qualsevol tipus va més enllà de la promoció social. És corrupció (suborn), sigui quin sigui el tipus de favor ofert.

He treballat en molts països on això és una pràctica habitual i no un error ocasional, però això no ha canviat la meva opinió que no serveix al benefici social, sinó que genera costs socials.

––»«––
Si copies text d'aquest lloc web, si us plau, cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc web està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
──»«──
Última actualització: 2012.06.13

 Pàgina principal