Αρχική Σελίδα
 Συγγένεια


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Filipino
Français
Italiano
Polski
Português
Srpski

                                        

Άλλες σελίδες:
Λέξεις-κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Σημειώσεις διαλέξεων
Συζητήσεις στον Ιστό
Κόμβος

Βοηθητικά:
Χάρτης τοποθεσίας
Επικοινωνία
Βοηθητικά έγγραφα
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξουσία εντός και εκτός της οικογένειας

από Φιλ Μπαρτλ, PhD

μετάφραση Χρύσα Γιαννακούδη

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης

Εφαρμόζοντας αυτή τη διάσταση στη μελέτη της οικογένειας

Η πολιτική διάσταση της κοινωνίας αφορά κυρίως την εξουσία: Πως κατανέμεται και πως ασκείται; κατά πόσο είναι νόμιμη; πόση εξουσία έχει ένα αυτόνομο άτομο, μία ομάδα ή ένας οργανισμός; τι αλλαγές στο διακανονισμό της εξουσίας μπορούν να προκύψουν;

Σε μια κοινωνιολογική μελέτη της οικογένειας, επομένως, υπάρχουν δυο στοιχεία διάστασης της εξουσίας.

Εαν ακολουθήσουμε τα μικροεπίπεδο προκατάληψης στην οικογενειακή βιβλιογραφία, θα βλέπαμε τους διακανονισμούς της εξουσίας μέσα σε μια οικογένεια, τη δυναμική τους, το πως σχετίζονται με άλλα στοιχεία της οικογένειας, πως μπορεί να αλλάζουν, και πως γίνονται αντιληπτοί.

Εαν προχωρήσουμε πέρα απο το μικροεπίπεδο προκατάληψης, όμως, μπορούμε να συσχετίσουμε την οικογένεια, στη σύνθεση και τη δυναμική της, με την πολιτική κατάσταση στην κοινότητα και την κοινωνία έξω απο την οικογένεια, και τις όποιες αλλαγές μπορεί να έχουν υπάρξει, ή να υπάρξουν.

Η πολιτική ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει τόσο εκείνες μέσα στην οικογένεια όσο κι εκείνες εκτός της οικογένειας

Η καλύτερη αναφορά βρίσκεται στην εργασία “Διαστάσεις,” και στην ενότητα της πολιτικής διάστασης της κοινότητας και του πολιτισμού.

Εναλλακτικά, μπορείται να κοιτάξετε στις Λεξεις Κλειδιά, καθώς και την “ Πολιτική Διάσταση.”

Ισως παρατηρήσετε πως η πολιτική διάσταση της κοινωνιολογίας δεν είναι το ιδιο όπως η καθημερινή έννοια της πολιτικής, όπως της πολιτικής για την οποία γράφουν οι δημοσιογράφοι, ή ακόμη η πολιτική επιστήμη, και πηγαίνει πολυ πιο πέρα απο ζητήματα όπως η ψηφοφορία, τα πολιτικά κόμματα, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση.

Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε πως μια ιδεολογία, στενά συνδεδεμένη με τις καθημερινές έννοιες της πολιτικής, δεν ανήκει στην πολιτική διάσταση του πολιτισμού και της κοινωνίας, αλλά στην αξιακή διάσταση.

––»«––
Εαν αντιγράψετε μέρος του κειμένου, παρακαλώ ενημερώστε το συγγραφέα
και συνδέστε το πίσω σε cec.vcn.bc.ca
Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται απο το Vancouver Community Network (VCN)

© Πνευματικά Δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας απο LΛουρδες Σαντα
──»«──
Τελευταία Ενημέρωση: 2012.06.11

 Αρχική Σελίδα