Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

English
Español
Filipino
Français
Português
Română

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

EL CONFLICTE LLAR-FEINA

Remunerat-No remunerat

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Fulletó per a la formació

Per què ha pujat en intensitat el conflicte entre treballar fora de casa i qui fa la feina de la llar?

La societat actual té una economia basada en els diners i el mercat.

Això significa que bona part del que es requereix per mantenir una llar passa pels diners (pagar el lloguer o una hipoteca, el menjar, l'electricitat, l'aigua, l'assegurança, els impostos, el lleure i l'entreteniment).

Alhora, com que el preu de la mà d'obra és alt, la majoria de nosaltres no ens podem permetre llogar a algú perque vingui a fer-nos la feina de casa (fer la bugada, cuinar, netejar, cuidar els nens).

Això vol dir que hi ha dos tipus de feina relacionada amb el manteniment de la llar: la feina fora de casa, que és remunerada i la feina de casa, no remunerada.

Tots dos tipus de feina són necessaris.

Aquest fet es pot aplicar més a la vida urbana, no tant a la rural.

A la nostra història recent, i en els nostres ideals, hem fet en el passat una divisió simple: els homes (pares, marits) treballen fora de casa a canvi d'un salari i les dones (mullers, mares) treballen dintre de casa, sense cap salari.

Hi ha tendències conservadores, tant en l'àmbit social com en el religiós, que encara recolzen aquest ideal, encara que no és universal. De fet, hem descobert que mai ha sigut universal.

És un producte de la revolució industrial.

L'enfocament sociològic del conflicte, derivat de la visió de Marx de que la desigualtat està basada en les relacions amb la producció, es basa en la idea de que l'arrel del conflicte és la competència per l'escassetat de recursos.

En una família, aquesta relació és inversa.

El conflicte es basa en la necessitat d'una feina tant dintre com fora de la llar, i la competència per no fer la feina necessària a la llar.

Molts homes s'han socialitzat en una situació en què s'espera que siguin ells els que treballin fora de la llar a canvi d'un salari i que siguin les dones les que es quedin a la llar i facin la feina de la casa gratis. Per altra banda, moltes dones pregunten per què han de quedar-se a casa quan tenen les aptituds, la preparació i l'experiència necessàries per treballar fora de casa a canvi d'un salari.

El que passa habitualment és que les dones troben una feina remunerada fora de casa i després s'espera d'elles que quan acabin aquesta feina fora de casa, i tornin a la llar i hi treballin gratis.

Aquesta és la base del conflicte dintre de la llar.

Es poden donar tres situacions diferents: (1) que els homes treballin fora de casa i les dones treballin dintre, (2) que les dones treballin tant fora com dintre de casa, i (3) que homes i dones comparteixin la feina fora i dintre de casa.

El canvi no es dóna de manera instantània, així que algunes famílies formades per vàries generacions poden tenir els tres models funcionant de manera simultània.

El fet de que les dones treballessin fora de casa a canvi d'un salari es va incrementar molt durant el període de 1914 a 1919 (Primera Guerra Mundial), doncs molt homes van ser cridats a files degut a la guerra, i les dones van ser contractades per fer una feina remunerada.

Però aquesta no va ser una situació permanent, i al llarg de la dècada dels anys 20s i 30s, la majoria de les dones van tornar a casa.

Durant la depressió dels anys 30s, amb un alt índex d'atur, moltes dones van ser despatxades per possibilitar que els homes treballessin.

Durant la Segona Guerra Mundial (1939-1946), es va donar una situació similar a la de la Gran Guerra, amb moltes dones obtenint una feina remunerada fora de casa.

També hi va haver dones que van entrar a l'exèrcit.

Després de la Segona Guerra Mundial, no hi va haver una tornada tan significativa a la situació anterior, produint-se una major acceptació del fet que les dones treballessin fora de casa.

El moviment feminista no va ser la causa d'aquest canvi, sinó més aviat un reflex d'ell.

Relacionem el canvi dintre de les famílies (l'augment de les dones treballant fora de casa a canvi d'un salari) amb gran canvis econòmics i socials fora de la llar, amb el canvi social. Però el conflicte que se'n deriva entre homes i dones dintre de la llar és el resultat dels canvis en les responsabilitats familiars.

––»«––
Si copies text d'aquest lloc web, si us plau, cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc web està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
──»«──
Última actualització: 2012.03.24

 Pàgina d'inici