Pangunahing Pahina
 Literasiya
Pagsasalinwika:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Myla Burke


5. Ang Respeto ay Napaka-halaga:

Pag-isipan ang mga karanasan sa buhay ng isang taong hindi nakakabasa at nakakasulat.

Ang taong iyon ay maaaring tinukso at/o ininsulto dahil hindi marunong magbasa o magsulat. Maaaring itinatago niya ang kanyang pagka-mangmang. Sa pagdalo niya sa mga pagsasanay at mga lakad, kinikilala niya ang katotohanan na siya ay hindi nakakapagbasa o nakakapagsulat. Kapag hindi siya nakahanap ng gantimpala o pakinabang, at kung hindi siya nirerespeto habang nasa pulong, hindi na niya itutuloy ang pagpasok. Kailangan ay ang lakas ng loob sa parte ng mga kasapi, sa pagdalo sa iyong mga pulong, at makabubuti kung kikilalanin mo at magbibigay-papuri ka sa kagitingang ito.

Muling isipin na kailangan mong iwasan ang mga asal eskuwela na ginagawa sa pakikitungo sa mga estudyante, at magbigay respeto sa iyong mga kasapi. Idiin din ang respeto sa kapwa kasapi at sa sarili. Itaguyod ang respeto sa sariling kapakanan.

Huwag magbigay ng titulo (Mr. Ms. Dr. Mrs. Miss, Rev.) sa iyong sarili maliban kung magbibigay ka ng titulo sa lahat ng mga kasapi. Kung gamit ay ang unang pangalan o kung gamit ay titulo at apelyido, dapat ay pare-pareho ang pagtawag sa lahat, kasama ka na roon. (Tawagin akong Dr. Phil).

Hindi lang dapat irespeto ang lahat ng mga kasapi, kundi dapat ay siguraduhin nang husto na alam nilang nirerespeto mo ang bawa't isa sa kanila.

Komentaryo tungkol sa lahat ng prinsipyong nasa itaas (mahabang dokumento)

Balik sa listahan ng mga prinsipyo

Balik sa listahan ng mga prinsipyo - handout

––»«––

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 08.05.2011


 Pangunahing Pahina

 Kaalaman sa Pagbasa at Pagsulat