Pangunahing Pahina
 Literasiya
Pagsasalinwika:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Myla Burke


6. Ang Pagsasanay sa Pamamagitan ng Paggawa ay Mas Mabisa kaysa sa Panunood o Pakikinig:

Natututo tayo ng mga kasanayan sa maraming paraan, pakikinig sa lektura, pakikinig sa plaka, panonood ng programa o sine, panonood ng mga tanghalan o palabas dulaan, at sa paggawa. Tingnan ang mga pamamaraan ng pagsasanay na modulo. Marami sa mga paraan na mabisa para sa mga tagapagpakilos ay mabisa din para sa pagsasanay sa kaalaman ng pagbasa at pagsulat.

Pansinin na malawak ang nasasaklaw na kilusan ng "paggawa", mula sa ensayo at pagpapanggap ng dula sa silid aralan, hanggang sa mga gawain sa lakaran.

Ito ang isang halimbawa. Ikaw ay hindi nagtuturo sa silid-aralan. Ikaw ay namamahala ng mga pagpaplano at mga lakad. Sa mga pulong ninyo, nakilala na ninyo ang mga pangangailangan ng grupo. Ito ay isang barangay ng mga mangingisda. Bilang isang grupo, napagkaisahan ninyong gumawa ng listahan ng iba't ibang klase ng isda, ang bawa't sukat at presyo nito, na dinadala sa barangay. Nagbukod ka ng dalawang oras para sa isang lakad, at sama-sama kayong pumunta sa tabing-dagat kung saan dinadala ang mga huli, upang isulat ang pangalan at presyo ng isda. Ibinalik mo ang listahan sa silid-aralan, at buhat dito, ay gumawa ka ng isang booklet na naglilista ng mga presyo. Binigyan mo ng pagkakataon ang mga miyembro na isulat ang pangalan at presyo ng isda, kaya nagkaroon sila ng praktikal na karanasan sa pagsulat, at nabigyan ng makahulugang layon ito. Ginamit mo ang booklet sa pagbasa ng listahan kasama ang bawa't kasapi.

Sa bawa't hakbang ng proyekto, kilalanin mo kung paano natutulungan ng pagsulat at pagbasa ang paglilista at pag-uulat, at kung paano ito naisasagawa ng mga kasapi, hindi ikaw.

Komentaryo tungkol sa lahat ng prinsipyong nasa itaas (mahabang dokumento)

Balik sa listahan ng mga prinsipyo

Balik sa listahan ng mga prinsipyo - handout

––»«––

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 08.05.2011


 Pangunahing Pahina

 Kaalaman sa Pagbasa at Pagsulat