Pàgina inicial
 Measurement
Traduccions:

Bahasa Indonesia
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Romãnã

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils


SETZE ELEMENTS
DE LA FORÇA COMUNITÀRIA

pel Dr. Phil Bartle

traduït por María Pérez


Fullet del taller

Altruïsme. És la proporció de i el grau en el qual els individus estan disposats a sacrificar els seus propis beneficis pels beneficis del conjunt de la comunitat (tal com es reflexa en els nivells de generositat, humilitat, sacrifici personal, orgull comunitari, ajuda mútua, fidelitat, preocupació, companyonia i germanor);

Valors comuns. És el grau en el qual els membres d'una comunitat comparteixen valors, particularment pel que fa a la idea de pertànyer a una entitat comuna que se superposa a l'interès dels membres que en formen part;

Serveis comunitaris. Són les instal·lacions i serveis (com ara els carrers, els mercats, l'aigua potable, l'accés a l'educació, els serveis mèdics), juntament amb la seva manutenció (un manteniment i una reparació fiables), la sustenibilitat i el nivell en el qual tots els membres de la comunitat hi tenen accés;

Comunicacions. De manera general, dins d'una comunitat, i entre ella mateixa i l'exterior, la comunicació comprèn carrers, xarxes electròniques (com el telèfon, la ràdio, la TV, Internet), la premsa (diaris, revistes, llibres), xarxes de comunicació, llenguatges comprensibles per a tots, l'alfabetització i la voluntat i capacitat per a comunicar-se (que implica el tacte, la diplomàcia i el desig tant d'escoltar com de parlar);

Autoconfiança. Malgrat que aquest terme es refereixi a la confiança en un mateix, quanta confiança comparteix el conjunt d'una comunitat? Un cas d'autoconfiança seria, per exemple, quan la comunitat pot fer real qualsevol cosa que vulgui, amb conductes positives, voluntat, automotivació, entusiasme, optimisme i independència, en lloc de postures depenents; és a dir, amb desig de lluitar pels seus drets i manca d'apatia i fatalisme, una "visió" del que és possible;

Context (polític i administratiu). Un entorn que dóna suport al reforçament comunitari pot tenir tant elements polítics (incloent els valors i la conducta dels líders nacionals, les lleis i la legislació) com administratius (el comportament dels funcionaris i tècnics, com també les regulacions i procediments governamentals) i legals.

Informació. És la capacitat de processar i analitzar informació, com també el grau de consciència, coneixement i sabiesa d'alguns individus clau i de tota la comunitat. És el procés en el qual La informació és més efectiva i útil, independentment del seu volum o quantitat;

Intervenció. Fins a quin punt és efectiu l'activisme (la mobilització, l'aprenentatge de la gestió, l'intent de conscienciar, l'estimulació) destinat a reforçar una comunitat? Els recursos interns o externs de les ONGs fan augmentar el nivell de dependència i feblesa d'una comunitat, o en canvi desafien la comunitat a actuar i per tant a ser més forta? La intervenció és sostenible o depèn de les decisions dels donants exteriors, els quals tenen diferents objectius i finalitats que la comunitat?

Lideratge. Els líders tenen poder, influènci i capacitat per a moure una comunitat. El lideratge més efectiu i sostenible és el que segueix les decisions i desitjos de tota la comunitat, amb un paper capacitador i facilitador. Els líders han de ser hàbils, capaços, honestos i una mica carismàtics;

Establiment de contactes. No és només "el que coneixes", sinó també "qui coneixes". Fins a quin punt els membres d'una comunitat, especialment els líders, coneixen persones (i les seves agències o organitzacions) que els poden proporcionar recursos que reforçaran tota la comunitat? Les relacions útils, potencials i reals, dins de la ccomunitat i en altres fora d'ella;

Organització. És el grau en el qual diversos membres d'una comunitat pensen que tenen un paper en el suport de tota la comunitat (en contrast amb el fet de ser tan sols un col·lectiu d'invidus diferents), incloent la integritat organitzativa, l'estructura, els procediments, la presa de decisions, l'efectivitat, la divisió del treball i el compliment dels treballs i funcions;

Poder polític. És el grau en el qual una comunitat pot participar en la presa de decisions nacionals i locals. De la mateixa manera que els poders de les persones varien en una comunitat, també varien els poders i la influència d'una mateixa comunitat, pel que fa al seu entorn i al seu país.

Aptituds. És la capacitat, manifesta en les persones, que contribueix a l'organització d'una comunitat i la seva competència per a fer les coses tal com es volen. Consta d'aptituds tècniques, aptituds de gestió i també de mobilització.

Confiança. És el grau en el qual els membres d'una comunitat confien els uns en els altres, especialment en els líders i servidors comunitaris, el que a la vegada és un reflex del nivell d'integritat (franquesa, fiabilitat, apertura, transpariència i honradesa) dins de la comunitat;

Unitat. És un sentiment compartit de pertànyer a una entitat coneguda (per exemple, un grup que forma una comunitat), tot i que cada comunitat tingui enfrontaments o cismes (religiosos, estamentals, socials, econòmics, d'edat, de sexe, ètnics o de clans). Així doncs, és el grau en el qual els membres comunitaris estan disposats a respectar les diferències i variacions dels altres i també volen cooperar i treballar junts, amb un sentiment de propòsit o visió comuns, amb valors compartits;

Riquesa. És el grau en què el conjunt de la comunitat ( a diferència de només els seus membres) controla els recursos potencials i reals, com també la producció i distribució d'uns béns i serveis escassos però útils, siguin o no siguin monetaris (incloent el treball voluntari, el terreny, l'equipament, el subministrament, el coneixement i les aptituds).

Qualsevol comunitat esdevé més forta, capaç i desenvolupada si posseeix alguns dels elements anteriorment mencionats. Quins canvis suposem que es produiran en cadascun d'aquests elements?

Tot i que la nostra suposició pel que fa aquests elements és subjectiva, hauries d'esforçar-te per a assegurar-te que estàs utilitzant el mateix tipus de mesura interna d'avui, de fa un any i de fa cinc anys.

––»«––

Un taller:


A Workshop

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny del web Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 22.09.2010

 Pàgina inicial

 Mesurar la potenciació