Pangunahing Pahina
 Sukatan




Pagsasalinwika:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Romãnã

                                        


MGA FORM SA PAGSUSUKAT NG KAPASIDAD

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Erika Paula Polinag


Gamitin ang mga ito bilang modelo upang makapagdisenyo ng sariling mga instrumento sa pagsusukat

Unang Form: Pagtatantiya ng Lakas:

Dito ay tatantiyahin ang lakas ng bawat isang elemento. (Mayroon pang isang handout na naglalarawan ng bawat isa sa labing-anim na elementong ito). Sa bawat isang espasyo, lagyan ng tatlong numero mula 1 hanggang 10 na nagpapahiwatig ng lakas (a) ngayon, (b) noong isang taon, at (c) limang taon na ang nakakaraan.

Kahit ano ang inyong suhektibong yunit ng panukat, siguraduhing hindi ito nagbabago mula noong limang taon na ang nakakaraan, noong isang taon, at ngayon. Kapag tinawag ng tagapagpasilita ang mga numero, idagdag ang inyo sa mga numero ng iba pang kalahok upang makagawa kayo ng isang tantiyang pamantayan para sa sesyon.


Altruismo
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Karaniwang mga kaugalian
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Serbisyong pangkomunidad
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Komunikasyon
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Kumpiyansa
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Kaugnay na Kahulugan
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Impormasyon
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Pakikialam
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Liderato
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Koneksyon
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Organisasyon
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Kapangyarihan
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Mga Kakayahan
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Tiwala
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Pagkakaisa
Ngayon: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____
Yaman
Yaman: ____
Noong isang taon ____
Nakaraang 5 taon ____

                                        


Ikalawang Form: Mga Salik na Nag-aambag sa Lakas:

Ito ay isang form na opsyonal. Dito ay inyong tatandaan ang mga salik sa inyong mga rason sa pagtatantiya ng lakas para sa bawat isang elemento, para sa ngayon, noong isang taon at noong nakaraang limang taon.

Kung maaari, gawing maikli lamang ang mga sulat. Ilagay kung anu-anong mga salik ang nakapag-ambag sa inyong tantiya sa inyong tantiyadong lakas sa panahong iyon. I-print ang inyong mga sagot upang mas madali itong basahin kapag isinasama na ito sa mga isinulat ng iba pang mga kalahok.


Elemento:

Mga Tugon:

Altruismo

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Karaniwang mga Kaugalian

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Serbisyong Pangkomunidad

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Komunikasyon

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Kumpiyansa

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Kaugnay na Kahulugan

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Impormasyon

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Pakikialam

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Liderato

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Koneksyon

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Organisasyon

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Kapangyarihang Politikal

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Mga Kakayahan

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Tiwala

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Pagkakaisa

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

Yaman

Kasalukuyang Lakas:

12 Buwang Pagbabago:

5 Taong Pagbabago:

                                        


––»«––

Iba pang mga Pahina:
Mga Modyul     Mapa ng Site     Susing Pananalita    Kontak     Mga Dokumento     Mga Link na Makakatulong


© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 09.05.2011


 Pangunahing pahina

 Pagsusukat sa Pagbibigay-lakas