Pagina principală
 Intreprindere mică

Traduceri:

Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
اردو / Urdu

                                        

Alte Pagini:

Module

Harta site-ului

Cuvinte cheie

Contact

Document utile

Link-uri utile


CONŢINUTUL INSTRUIRII FINANCIARE

de Phil Bartle, PhD

tradus de Oana Necula


Plan de studiu

Ce fel de instruire financiară este necesară participanţilor la generarea veniturilor în intreprinderea mică?

Introducere:

În ambele tipuri de cosolidare (dezvoltarea capacităţii),

  1. a executivului organizaţiilor de bază ale comunităţii care îşi asumă construirea sau întreţinerea utilităţilor comunităţii, şi
  2. a indivizilor care îşi asumă crearea şi operarea unor intreprinderi mici viabile,

sunt necesare unele deprinderi de contabilitate primară (înregistrări contabile) şi raportare (declaraţii financiare). Cu cât este mai mare şi mai elaborat este proiectul de intreprindere, cu atât mai mult din următoarele deprinderi vor fi necesare. Tu ca mobilizator trebuie să utilizezi această listă în instuire. În continuare sunt prezentate diferite subiecte care pot fi abordate în instruire, din acesea alege pe cele pe care le consideri adecvate.

Principiul din spatele contabilităţii în partidă dublă (contabilitate dublă):

Poate cel mai important punct conceptual care trebuie subliniat în instruire este faptul că în fiecare tranzacţie sunt reprezentate două elemente: o parte dă o sumă de bani şi altă parte primeşte o sumă de bani. Această dualitate reprezintă principiul contabilităţii în partidă dublă.

Fiecare rând din registru (cartea mare) trebuie să indice cantitatea de bani care intră şi care iese. Odată ce principiul este stabilit (şi poate fi prezentat într-un joc de rol, în care doi oameni îşi dau bani de la unul la altul), apoi poate fi explicat registrul (cartea mare) de înregistrări în partidă dublă.

Documentele de bază:

Scopul acestei instruiri, atât pentru CBO cât şi pentru intreprinnderi mici este înregistrarea şi raportarea tranzacţiilor financiare. Pentru a face asta, participanţii trebuie iniţiaţi în folosirea documentelor de bază. În primul rănd trebuie prezentat detaliat registrul contabil (cartea mare).

Deasemenea trebuie prezentate şi alte instrumente financiare şi documente, cum ar fi, chitanţele, declaraţii financiare, bugetul, cu forma şi scopul fiecăruia. Se recomandă ca pentru proiectele mai mari să se ţină un set de registre, dar acest lucru este opţional funcţie de cât de complex este proiectul.

Elemente ale registrului (carte mare):

Rânduri şi coloane. Debit. Credit. Cum se înregisrează o tranzacţie în registrul carte mare. Cum se deschide şi cum se închide. Totaluri. Exemple practice.

Rândurile bugetului:

Cum se înregistrează fiecare tip de plată în conformitate cu rândurile bugetului proiectului.

Registru de casă:

Ce este un registru de casă.
De ce, când şi cum se utilizează un registru de casă.

Înregistrarea unei tranzacţii:

Ce constituie o tranzacţie. Cum se înregistrează. Cum se leagă de volumul total.

Balanţa în înregistrări şi în realitate:

Cum trebuie să reflecte numerarul înregistrat în registrul carte mare numerarul existent realmente în casă (şi în bancă). Reconcilierea.

Rezultatul bugetului:

Înregistrările neoficiale; cum influienţează şi cum se leagă balanţa de buget. Echilibrarea fiecărui rând din buget.

Importanţa chitanţelor:

Facturi şi chitanţe. De ce fiecare tranzacţie are nevoie de o altă înregistrare decât cea din cartea mare (registru). Ce este o chitanţă?

Mărunţiş:

Cum şi de ce se ţine un cont de mărunţiş în numerar. Avantajele şi dezavantajele.

Înregistrarea în ziua tranzacţiei:

Importanţa ţinerii la zi a registrului carte mare.

Păstrarea registrelor echilibrate:

Cum se calculează sumele în registru.

Declaraţiile financiare:

Contabilitatea oficială a fondurilor proiectului. Venituri şi cheltuieli. Cum trebuie să reflecte declaraţia înregistrările din contabilitatea în partidă dublă.

Cum să introduceţi totalurile din contabilitate în buget. Diferenţa dintre diferite surse de venit (de la UN, de la Guvern, din contribuţii în numerar, din valori donate ca muncă şi cadouri).

Alte feluri de contribuţii decât cele în bani:

Calcularea valorii bunurilor donate şi a muncii. Realizarea de înregistrări care să servească drept chitanţe.

Înregistrarea valorii muncii donate şi a cadourilor. (Acsest segment este adresat mai mult pentru construirea utilităţilor comune de CBO decât pentru persoanele care creează o intreprindere mică).

Distincţia între surse:

Asiguraţi-vă că fiecare sursă de venit este înregistrată separat. Prezentarea sumelor din diferite surse în declaraţiile financiare.

Realizarea contabilităţii inventarului:

Importanţa prezentării unde sunt trimise materialele cumpărate. Cum se realizează evidenţierea.

Prezentarea publică a conturilor:

Motiv pentru transparenţă. Dreptul membrilor comunităţii de a examina în orice moment registrul. Comunitatea deţine proiectul şi deasemenea şi conturile.

Distribuţia declaraţiilor financiare. Raportarea verbală la întrunirile comunităţii.

Auditarea conturilor:

Cerinţa legală de auditare. Audituri informale. Lista secţiunilor poate fi folosită ca listă de verificare.

Conducerea instruirii:

Instruirea trebuie să fie cât se poate de folositoare pentru creşterea puterii comunităţilor şi asigurarea trensparenţei şi corectitudinii.Cele mai simple proceduri trebuie să fie prezentate dar suficient de cuprinzătoare pentru a se asigura că contabilitatea proiectului comunităţii este ţinută la standardele cerute.

Rar se găseşte un membru al comunităţii care să deţină toate cunoştinţele de mai sus. La fel de rar se găseşte un contabil, care să aibă si experienţă şi în instruirea comunităţilor, sau lucrul cu grupurile din comunitate, sau în metodele de instruire participative.

De vreme ce înregistrările şi raportările financiare sunt vitale pentru proiectele comunităţii (datorită importanţei transparenţei financiare, şi necesitatea de informare pentru luarea deciziilor de către comunitate), este important ca aceste deprinderi să fie prezentate, înţelese şi puse în practică.

Instruirea instructorilor este deci necesară: (1) instruirea mobilizatorilor şi a coordonatorilor pentru a cunoaşte deprinderile de mai sus şi/sau (2) instruirea unor specialişti în contabilitate în metodele de lucru cu comunităţile. Acest tip de insruire nu face obiectul acestui modul. Aceasta este subiectul unui alt modul dar întretimp este important să subliniem că aceasta este un element necesar în orice program de creştere a puterii comunităţilor cu venituri mici.

––»«––

Curs practic de instruire în contabilitate:


Curs practic de instruire în contabilitate

© Drepturi de autor 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Design web realizat de Lourdes Sada
––»«––
Ultima actualizare: 17.01.2011

 Pagina principală

 Intreprindere mică