Pàgina principal
 Microempresa
Traduccions:

Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Romãnã
اردو / Urdu

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils


TEMES DE FORMACIÓ FINANCERA

pel Doctor Phil Bartle

traducció de Cristina Sala Pujol


Programa

Quina formació financera és necessària per als participants a l'hora de generar ingressos a través de microempreses?

Introducció:

En tots dos tipus d'enfortiment (desenvolupament de la capacitat),

  1. dels executius d'organitzacions basades en la comunitat que emprenen la construcció i el manteniment de serveis comunitaris, i
  2. d'individus que emprenen la creació i la direcció de microempreses viables,

es necessiten uns quants coneixements bàsics de comptabilitat (registres financers) i de redacció d'informes (declaracions financeres). Com més gran i elaborat sigui el projecte o l'empresa, més coneixements dels que indiquem a continuació es necessitaran. Com a activista, heu d'utilitzar-ho com una llista de verificació de la formació necessària. El que ve a continuació és una sèrie de temes que podrien incloure's en la formació: vosaltres trieu els que siguin més adequats.

El principi de la partida doble:

Potser el punt conceptual més important que s'ha d'incloure en aquesta formació és que en totes les transaccions hi ha dos elements implicats: una part dóna una quantitat de diners i l'altra part rep aquesta quantitat de diners. Aquesta dualitat es representa en el principi de la comptabilitat de la doble entrada.

Cada línia del llibre major ha d'indicar una quantitat de diners que entra i que surt. Una vegada s'estableix aquest principi (i es podria fer amb un joc de rol, en el qual dues persones es passen diners l'una a l'altra), es pot explicar com és el sistema de partida doble.

Documents bàsics:

L'objectiu és que les OBC o les microempreses portin tant registres com informes de les seves transaccions financeres. Per fer-ho, els participants han de conèixer els documents bàsics, començant pel llibre major, que és el principal. En parlarem amb més detall més endavant.

També s'haurien d'incloure altres documents i instruments financers, com un rebut, un estat financer i un pressupost, amb el disseny i l'objectiu de cadascun. Amb projectes més importants és recomanable guardar unes quantes fitxes administratives, però això és opcional i depèn de la complexitat del projecte.

Elements del llibre major:

Línies i columnes. Dèbit. Crèdit. Com anotar una transacció al llibre major. Com obrir i tancar. Totals. Exemples pràctics. Variacions.

Línies pressupostàries:

Com registrar cada tipus de pagament d'acord amb les línies pressupostàries del projecte.

Llibre de caixa:

Què és un llibre de caixa.
Per què, quan i com portar un llibre de caixa.

Anotar una transacció:

Què constitueix una transacció. Com s'anota. Com es relaciona amb la suma total.

Balanç en el registre i en la realitat:

Els diners en efectiu (i en el banc) tal com estan registrats han de reflectir de manera exacta les quantitats del balanç de caixa (i del balanç de comptes). Conciliació.

Pressupost:

El registre no oficial; de quina manera el balanç reflecteix i es relaciona amb el pressupost. Balanç de cada línia del pressupost.

La importància dels rebuts:

Factures i rebuts. Per què cada transacció necessita un altre registre a més del llibre major. Què és un rebut?

Caixa petita:

Com i per què mantenir un compte per a despeses menors. Avantatges i inconvenients.

Registrar les transaccions al dia:

La importància de mantenir el llibre major actualitzat.

Mantenir el balanç dels llibres:

Com calcular els resultats en el llibre major.

L'estat financer:

El compte oficial dels fons del projecte. Ingressos i despeses. De quina manera l'estat financer ha de reflectir el llibre major. Com fer un estat financer que reflecteixi la comptabilitat per partida doble.

Com introduir els totals d'acord amb la línia pressupostària. Distingir entre diferents fonts d'ingressos (de l'ONU, del govern, de donacions en efectiu, de valoració del treball donat, i altres contribucions).

Contribucions no monetàries

Càlcul del valor dels béns i el treball donats. Elaboració de registres que serveixin com a rebuts.

Introduir el valor dels béns i el treball donat. (Aquest tema és més adequat per a les OBC que creen serveis comunitaris que no pas per a individus que creen microempreses).

Distingir les fonts:

Assegurar-se que totes les fonts d'ingressos es registrin separadament. Mostrar les diferents aportacions de cada font a l'estat financer.

Ajustar els comptes amb l'inventari:

La importància de mostrar on s'utilitzen els béns adquirits. Com fer-ho.

Escrutini públic dels comptes:

Les raons per a la transparència. El dret dels membres de la comunitat d'examinar el llibre major en qualsevol moment. La propietat de la comunitat del projecte i, per tant, dels comptes.

La distribució de l'estat financer. Informes verbals en les reunions comunitàries.

Auditoria dels comptes:

La necessitat legal de les auditories. Auditories informals. La llista anterior de temes pot servir com a llista de verificació.

Dirigir la formació:

La formació hauria de ser tan útil com sigui possible per a potenciar les comunitats i per assegurar la transparència i l'exactitud. S'ha d'ensenyar els procediments més senzills, però amb prou extensió per assegurar-se que els comptes del projecte de la comunitat es mantinguin en els nivells exigibles.

És difícil trobar un treballador comunitari qualificat i amb experiència que tingui tots els coneixements que s'han mencionat. També és difícil trobar un comptable, fins i tot un comptable amb experiència com a instructor, que tingui experiència a treballar amb comunitats, grups comunitaris o amb mètodes de formació amb orientadors i participants.

Com que els registres i els informes financers són vitals per a l'èxit dels projectes comunitaris (per la importància que té la transparència financera ii per la necessitat d'informació per a prender decisions comunitàries), és important assegurar-se que s'ensenyen, s'aprenen i es posen en pràctica aquests coneixements.

La formació dels formadors és, per tant, necessària: (1) formar els vostres activistes i coordinadors en els coneixements que s'han mencionat, i/o (2) formar especialistes comptables en mètodes participatius de treball amb les comunitats. Això va més enllà de l'abast d'aquest mòdul. És un tema per a un altre mòdul; mentrestant, és important dir que això s'ha d'incloure com un element necessari per a qualsevol programa per a enfortir comunitats amb pocs ingressos.

––»«––

Taller de formació financera:


Taller de formació financera

© Drets d'autor 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny del web de Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 03.12.2010

 Pàgina principal

 microempresa