Αρχική Σελίδα
 Κινητοποίηση

Μεταφράσεις:

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Српски / Srpski
Tiếng Việt
اردو / Urdu

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

από τον Δρ. Φιλ Μπαρτλ

μετάφραση Όλγα Παπαδοπούλου


Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο

Η μεθοδολογία διαχείρισης της κοινοτικής ενδυνάμωσης εμπεριέχει τεχνικές κοινοτικής ανάπτυξης και εκπαίδευση κοινοτικής διαχείρισης.

Η δική μας Ειδική Έννοια της "Εκπαίδευσης":

Η λέξη "εκπαίδευση" συχνά οικειοποιείται μόνο την έννοια της μεταφοράς ικανοτήτων στους εκπαιδευόμενους. Η ενθάρρυνση θεωρείται περιφερειακή άποψη. Στην εκπαίδευση κοινοτικής διαχείρησης, πηγαίνει πολύ παραπέρα στον ρόλο της στη μείωση της φτώχειας και στη δημιουργία δυναμικότητας. Επίσης περιλαμβάνει κινητοποίηση ομάδας να δράσει και οργάνωση για την αύξηση της δύναμης και της δυναμικότητας.

Τα βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης με αυτήν την ιδιαίτερη έννοια περιλαμβάνουν:
  • Άυξηση Ενημέρωσης·
  • Παροχή Πληροφοριών·
  • Μεταφορά Ικανοτήτων·
  • Προτροπή ή Ενθάρρυνση·
  • Κινητοποίηση· και
  • Οργάνωση.

Είναι τα δύο τελευταία από αυτά τα στοιχεία που κάνουν τηνεκπαίδευση ιδιαίτερη· η εκπαίδευση ΩΣ κινητοποίηση, όχι απλά εκπαίδευση ΣΧΕΤΙΚΑ με την κινητοποίηση.

Αύξηση Ενημέρωσης:

Η εκπαίδευση χρησιμοποιείται ως μέθοδος για να αυξηθεί η δημόσια ενημέρωση για θέματα, όπως φυλετική ενημέρωση, περιβαλλοντική καταλληλότητα, η επαναστατική κίνηση ότι η φτώχεια δεν είναι θέλημα Θεού ούτε Πεπρωμένο αλλά μπορεί να αλλάξει αν οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν τα απαραίτητα βήματα.

Η ευαισθητοποίηση στην εκπαίδευση κοινοτικής διαχείρισης περιλαμβάνει την ενημέρωση των ζητούμενων ομάδων ότι δεν είστε φιλανθρωπική οργάνωση για να εξαρτόνται από εσάς, αλλά ότι προσφέρετε εκπαίδευση που θα τους βοηθήσει να βοηθήσουν τους εαυτούς τους.

Παροχή Πληροφοριών:

Όταν η αύξηση ενημέρωσης έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων (π.χ. ότι υπάρχει φυλετική διάκριση που εμποδίζει την ανάπτυξη), η εκπαίδευση συμπληρώνει το αποτέλεσμα παρέχοντας πληροφορίες ότι υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα, αρκεί οι συμμετέχοντες της ζητούμενης ομάδας να είναι πρόθυμοι να τις αναλάβουν.

Μεταφορά Ικανοτήτων:

Η ορθόδοξη σημασία της "εκπαίδευσης", συχνά περιλαμβάνει μόνο το στοιχείο της μεταφοράς ικανοτήτων. Αυτό σημαίνει οτι ο εκπαιδευτής μεταδίδει ικανότητες στους εκπαιδευόμενους. Η ιδιαίτερη σημασία της εκπαίδευσης κοινοτικής διαχείρισης δεν αποκλείει την μεταφορά ικανοτήτων, απλά κάνει άλλοι στοιχεία πιο σαφή.

Ενώ κάποιες πρακτικές ικανότητες όπως η ξυλουργική και το χτήσιμο είναι χρήσιμες, δε λείπουν επειγόντως από τις περισσότερες κοινότητες. Αυτό που χρειάζεται είναι ικανότητες σε κινητοποίηση, σχεδιασμό, αναγνώριση πόρων, αξιολόγηση αναγκών και προτεραιοτήτων, σχεδιασμό έργου, σύνταξη προτάσεων, διατήρηση αρχείων, απλή λογιστική έργου, παρακολούθηση προόδου, αναφορά και σύνταξη αναφοράς, και οικονομική αναφορά (υπευθυνότητα). Η μεραφορά αυτών των διαχειριστικών ικανοτήτων είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης κοινοτικής διαχείρισης.

Προτροπή:

Η ενθάρρυνση ανθρώπων να δρουν από μόνοι τους, όχι απλώς να ελπίζουν και να περιμένουν εξωτερική βοήθεια, γίνεται ενημερώνοντας τις ζητούμενες ομάδες ότι έχουν το δικαίωμα (ακόμη και την υποχρέωση) και την ικανότητα να αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο.

Είναι ενημερωμένοι για τα πλεονεκτήματά τους και τις αξιοθαύμαστες ιδιότητες, επαινούνται και αναγνωρίζονται για τα κατορθώματά τους. Αυτή η ενθάρρυνση επηρεάζει τις συμπεριφορές των ανθρώπων, τους κάνει πιο πρόθυμους να δράσουν από μόνοι τους και αλτρουιστικά εκ μέρους της κοινότητάς τους.

Όταν μια ομάδα ή μια κοινότητα είναι πιο ενθαρρυσμένη, είναι πιο δυνατή. (Βλέπε Στοιχεία Κοινοτικής Ενδυνάμωσης).

Και ειδικά:

Κινητοποίηση και Οργάνωση:

Ένα σημαντικό στοιχείο μιας κοινότητας που γίνεται πιο δυνατή, είναι η εμπλοκή της σε δράση. Ο απλός σχηματισμός κάποιων δομών (με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα για παράδειγμα) δεν είναι δράση, τέτοιες δομές είναι μέσα προς την οργάνωση της κοινότητας για δράση. Κινητοποίηση σημαίνει κίνηση· η πράξη του να γίνει κάτι. Η οργάνωση για να γίνει κάτι αποτελεσματικά είναι σημαντική για την εκπαίδευση διαχείρισης.

Αυτή είναι μια μεθοδολογία που παντρεύει τεχνικές από διάφορες πηγές, (1) οργάνωση εμπορικών σωματείων και (2) εκπαίδευση εταιρική διοικητικής διαχείρισης υψηλού επιπέδου. Και οι δύο στοχεύουν στην ατομική μεταφορά ικανοτήτων αλλά και στο σχηματισμό και οργάνωση ομάδων για αυξημένη δυναμικότητα και αποτελεσματικότητα. Για να δείτε τη διαφορά μεταξύ οργάνωσης για λήψη αποφάσεων και οργάνωσης για πράξη, δείτε την εκπαιδευτική ενότητα Οργάνωση).

Οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι απλά μαθητές που προσροφούν ικανότητες και πληροφορίες. Είναι συμμετέχοντες που ήδη είναι μέρος μιας οργάνωσης, ή υποψήφιοι να γίνουν μέρος μιας οργάνωσης ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση χρησιμοποιεί τέτοιες τεχνικές όπως η ανταλλαγή ιδεών

(Βλέπε: Τεχνικές Ανταλλαγής Ιδεών) για να εκμαιεύσει από τους συμμετέχοντες το σκοπό και τους στόχους της ομάδα, και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να οργανωθεί η ομάδα για (1) λήψη αποφάσεων, και (2) δράση. Το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο πιο ενημερωμένοι και ικανότεροι εκπαιδευόμενοι, αλλά συμμετέχοντες που είναι πιο οργανωμένοι (ή αναδιοργανωμένοι) και κινητοποιημένοι για δράση.

Η εκπαίδευση κοινοτικής διαχείρισεις τις έχει προσαρμόσει για την κοινοτική ενδυνάμωση και ενίσχυση. Βλέπε Εκπαίδευση Διαχείρισης για περισσότερες εξηγήσεις πάνω στις όψεις τις εκπαίδευσης διαχείρισης, κινητοποίηση και οργάνωση.

––»«––

© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 29.01.2012

 Αρχική σελίδα

 Κινητοποίηση