Pagina principală
 Mobilizare

Traduceri:

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Tiếng Việt
اردو / Urdu

                                        

Alte Pagini:

Module

Harta site-ului

Cuvinte cheie

Contact

Document utile

Link-uri utile

INSTRUIREA CA MOBILIZARE

de Phil Bartle, PhD

traducere de Raluca Avramescu

revizuit de Ursula Hermann


Material pentru instruire

Metodologia managementului întăririi unei comunităţi cuprinde tehnici privitoare la dezvoltarea comunităţii, la care se adaugă instruirea în domeniul managementului comunităţii.

Sensul special pe care îl acordăm termenului "instruire":

Cuvântul "instruire" este înţeles adeseori ca reprezentând numai transferul cunoştinţelor către cei care sunt instruiţi. Încurajarea este privită ca un aspect periferic. În cadrul instruirii în domeniul managementului comunităţii, aceasta are însă un rol mult mai larg în procesul de reducere a sărăciei şi construire a capacităţii. Ea include de asemenea şi mobilizarea grupului cu scopul de a acţiona şi organizarea în vederea creşterii capacităţii şi a puterii.

Elementele esenţiale ale instruirii în acest sens particular includ:
  • Conştientizarea opiniei publice;
  • Furnizarea informaţiei;
  • Transferul de cunoştinţe;
  • Stimularea sau încurajarea;
  • Mobilizarea; şi
  • Organizarea.

Ultimele două elemente din lista de mai sus sunt cele care fac ca această instruire sa fie specială; instruirea CA mobilizare şi nu numai instruirea DESPRE mobilizare.

Conştientizarea opiniei publice:

Instruirea este utilizată ca metodă de conştientizare a opiniei publice cu privire la probleme cum ar fi cele legate de diferenţele între sexe, folosirea judicioasă a mediului înconjurător, mişcarea revoluţionară ce afirmă ca sărăcia nu este numai un act divin sau un destin, ci o stare de fapt ce poate fi schimbată cu condiţia ca oamenii să fie dispuşi să acţioneze.

Sensibilizarea, ca parte a instruirii în domeniul managementului comunităţii, include înştiinţarea grupurilor ţintă cu privire la faptul că nu suntem o organizaţie caritabilă de care ei pot depinde, ci furnizori de instruire ce le va fi utilă în a se ajuta pe ei înşişi.

Furnizarea informaţiei:

Atunci când conştientizarea opiniei publice are ca rezultat o mai bună înţelegere a problemelor (spre exemplu cele legate de inegalitatea între sexe, care împiedică dezvoltarea), instruirea poate apoi completa rezultatul prin furnizarea informaţiei că există soluţii pentru problemele identificate, atâta timp cât membrii grupului ţintă sunt dispuşi să se angajeze in acest sens.

Transferul cunoştinţelor:

Sensul tradiţional al termenului "instruire" implică deseori numai partea referitoare la transferul cunoştinţelor. Aceasta înseamnă că instructorul împărtăşeşte cunoştinţe persoanelor pe care le instruieşte. Sensul special al instruirii în domeniul managementului comunităţii nu exclude acest transfer de cunoştinţe, ci face numai ca alte elemente sa devină mai evidente.

În timp ce anumite cunoştinţe practice, precum tâmplăria sau zidăria, sunt folositoare, în cadrul majorităţii comunităţilor, nu ele sunt cele care lipsesc. Ceea, ce este necesar, sunt cunoştinţele în domeniul mobilizării, planificării, identificării resurselor, estimării nevoilor şi priorităţilor comunităţii, design-ului proiectelor, scrierii de proiecte, păstrării înregistrărilor, simplei contabilităţi a proiectelor, monitorizării progresului, redactării rapoartelor şi raportării financiare (contabilităţii). Transferul acestor cunoştinţe de management este unul din scopurile cheie ale instruirii în domeniul managementului comunităţii.

Stimularea:

Oamenii pot fi încurajaţi să acţioneze în numele lor, nu să spere şi să aştepte asistenţă din exterior. Aceasta se realizează informând grupurile ţintă că au dreptul (chiar responsabilitatea) şi capacitatea de a schimba lucrurile în bine.

Astfel, sunt scoase in evidenţă atuurile si calităţile deosebite pe care membrii grupului le posedă, sunt evitate criticile, iar oamenii sunt lăudaţi şi le sunt recunoscute realizările. Aceasta încurajare influenţează atitudinea persoanelor, crescându-le disponibilitatea de a acţiona în numele lor şi în mod altruist în numele comunităţilor lor.

Cu cât un grup sau o comunitate sunt încurajate mai mult, cu atât ele devin mai puternice. (Vezi Elementele întăririi comunităţii).

Şi, în special:

Mobilizarea şi organizarea:

Faptul că o comunitate acţionează este un element important in procesul de creştere a puterii respectivei comunităţi. Simpla constituire a unor structuri (formate din preşedinte, vice-preşedinte, trezorier şi secretar, spre exemplu) nu reprezintă ea însăşi o acţiune, ci aceste structuri sunt numai modalităţi prin care comunitatea poate fi organizată cu scopul de a acţiona. Mobilizarea înseamnă mişcare; a realiza ceva concret. Organizarea cu scopul obţinerii unor rezultate concrete este esenţiala în cadrul instruirii în domeniul managementului.

Aceasta este o metodologie care îmbina tehnici provenite din surse foarte diferite, (1) organizarea unui sindicat şi (2) instruirea în domeniul managementului unei companii la nivel de conducere. Ambele au ca scop nu atât transferul individual de cunoştinţe, ci formarea şi organizarea grupului în vederea creşterii capacităţii şi a eficienţei. (Pentru a vedea distincţia dintre organizarea în vederea luării deciziilor şi organizarea cu scopul de a acţiona, referiţi-vă la modulul de instruire Organizarea).

Persoanele care sunt instruite nu sunt numai elevi care absorb cunoştinţe şi informaţie. Ei sunt participanţi care aparţin deja unei organizaţii, sau care urmează să devină parte a unei organizaţii ca rezultat al sesiunilor de instruire. Sesiunile folosesc tehnici precum "brainstorm"-ul (prezentarea de idei)

(Vezi: Tehnicile de "brainstorm") pentru a afla de la participanţi care sunt scopul şi obiectivele grupului şi care este cea mai eficientă cale de a îl organiza în vederea (1) luării deciziei şi (2) acţiunii. Rezultatul instruirii nu constă numai in a face ca persoanele sa fie mai informate şi mai pregătite, dar şi ca participanţii sa fie organizaţi (sau reorganizaţi) şi mobilizaţi pentru a acţiona.

Instruirea în domeniul managementului comunităţii a adaptat aceste tehnici la întărirea şi abilitarea comunităţii. Vezi Instruirea în domeniul managementului pentru mai multe explicaţii legate de aspectele privind mobilizarea şi organizarea în cadrul instruirii în domeniul managementului.

––»«––

© Drepturi de autor: 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web conceput de Lourdes Sada
––»«––
Ultima actualizare: 09.03.2011

 Pagina principală

 Mobilizare