Pàgina d'inici
 Organitzant-se
Traduccions:

Català
English
Español
한국어 / Hangugeo
Română

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils

Segona història

Ell va organitzar amb una mala finalitat

per Phil Bartle PhD,

traduït per Eduard Blanquet


Vinyeta

Històries curtes per il·lustrar els principis

“Organitzar és organitzar, bé?" La gent havia clarament dit que ells volien augmentar la conscienciació" sobre els preus dels alquilers injustos al seu veïnat. Philip sabia que ells s'havien d'organitzar i d'aquesta forma els va ajudar a formar un comitè, amb un director, un vice-director, un tresorer i un secretari. Mantenien regularment reunions i van prendre decisions per a que els preus dels alquilers baixessin fins a nivells justos.

El que Philip no sabia és que hi ha diferents formes d'organitzar. Ell acabava d'organitzar utilitzant una estructura arcaica, amb actes, detalls de registres corregits, prenent tots aquests grans quantitats de temps per acabar no obtenint bons resultats. El comitè no estava organitzat per l'acció.

Afortunadament, Philip es va adonar del problema, i va consultar els seus apunts d'organització. Els va ajudar a formar un comitè d'acció, amb algú que coordinés les activitats, algú que exercís de representant de premsa, algú que tracés un manifest o demanda comunitària per al canvi, i altra gent que fes diverses coses, com preparar pòsters, fer símbols per manifestacions públiques, organització de manifestacions, consultes amb un advocat simpàtic en cas que fos necessari, i altres tasques que s'anaven identificant a mesura que es duien a terme pluges d'idees i reflexionant que seria necessari de fer en un futur. El resultat va ser acció real que va resultar en moltes de les seves demandes aconseguides.

Nota: Aquestes històries és basen en events actuals. Els noms de la gent i dels llocs han estat canviats buscant l'anonimat.

––»«––
Si copieu text d'aquest lloc, si us plau, reconeixeu l'autor (s)
i enllaceu-ho a cec.vcn.bc.ca/cmp/

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny de la web Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 12.02.2011

 Pàgina d'inici

 Organitzant-se