Trang chủ
Ngôn ngữ khác:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Polszczyzna
Português
Română
తెలుగు /Telugu
Tiếng Việt
Türkçe

                                        

Trang Khác:

Học Phần

Sơ đồ

Từ khóa

Liên hệ

Tư liệu sử dụng

Liên kết hữu ích

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ

Bài của Tiến sĩ Phil Bartle

Dịch bởi Thu Dương


Giới Thiệu Học Phần

Các tài liệu có trong chương Tham Gia Đánh Giá

Các Tài Liệu Có Liên Quan:

Làm thế nào để thúc đẩy các thành viên cộng đồng tham gia vào việc khảo sát đánh giá điều kiện sinh hoạt của chính cộng đồng đó: bản đồ và bảng kiểm kê các nhu cầu, nguồn lực, tích sản và tiêu sản.

Cũng giống như phần lớn các tài liệu tập huấn trong trang này, học phần này dành cho những người hoạt động cộng đồng và cả các tập huấn viên, điều phối viên, quản lí và giám sát viên.

Có rất nhiều tài liệu liên quan đến vấn đề tham gia đánh giá. Trang web này không nhằm mục đích sao chép lại hay đóng góp thêm các phát hiện, nghiên cứu trường hợp, báo cáo hội thảo, tranh luận hay các phân tích học thuật. Mục đích ở đây là đưa ra các kĩ năng, kĩ xảo cần thiết và sơ lược những nguyên tắc làm nền tảng cho các phương pháp đó.

Tài Liệu chính của phần này sẽ nêu ra tổng quan và giới thiệu về phương pháp thúc đẩy cộng đồng tham gia đánh giá. Bạn nên xem kĩ và dùng để tham khảo cho việc động viên cộng đồng tham gia đánh giá trong quá trình trao quyền cho cộng đồng.

Các tài liệu bổ sung gồm có: Bản Đồ và Bảng Kiểm Kê, tài liệu phát cho các thành viên cộng đồng. Thúc Đẩy Sự Tham Gia Đánh Giá, lưu ý cho các nhà động viên cộng đồng, Bảo Vệ Phương Pháp, dành cho các nhà quản lí và điều phối viên cũng như các nhà hoạt động, sự ủng hộ cho phương pháp nhằm chống lại những quan điểm sai trái, lệch lạc, Tập Huấn Cho Người Động Viên (Thúc Đẩy Viên) bao gồm những lưu ý với các nhà tập huấn hay điều phối viên của những người hoạt động cộng đồng.

Phần này tập trung vào một giai đoạn của quá trình động viên cộng đồng phát triểnvà có liên quan mật thiết đến các tài liệu trong các phần khác. Tất cả tập hợp lại thành một bộ tư liệu thống nhất về vấn đề trao quyền cho cộng đồng thu nhập thấp.

Một số tài liệu tham khảo liên quan chặt chẽ nhất đến các tài liệu của phần này là: Sự Tham Gia, bởi Ben Fleming, Sự Tham Gia Đánh Giá, bởi Kamal Phuyal, và Những Lưu Ý Về Phương Thức Tham Gia Đánh Giá, bởi Doreen Boyd.

Bạn có thể tải miễn phí một tài liệu hướng dẫn tập huấn phương thức tham gia đánh giá từ trang web http://pcs.aed.org hoặc tìm ở www.eldis.org

──»«──€“€“

Chuẩn Bị Một Bảng Kiểm Kê Cộng Đồng:


Chuẩn Bị Một Bảng Kiểm Kê Cộng Đồng


Nếu bạn sao chép văn bản từ trang này, xin nhớ đề cập đến tên tác giả
và kết nối với đường link cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Đi theo những lối mòn ít chông gai thì điều đó sẽ làm cho những con sông quanh
co và con người không thành thật.


© Bản quyền 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Thiết kế web bởi Lourdes Sada
––»«––
Cập nhật lần cuối: 2012.01.17

 Trang chủ