Pangunahing Pahina
 Desinyo ng Proyekto
Mga Isinalin:

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Tiếng Việt
Türkçe

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


SMART

Katangian ng Mabuting Layunin

sulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Ian L. Balansag


Manwal ng Pagsasanay

Ang layunin ay mas tiyak kaysa hangarin ; sa anong paraan? Ang Magandang Layunin ay SMART

Sa paghahanda ng isang desinyo ng proyekto, at kung magsusulat ng isang mungkahi (para pag aproba o paghingi ng pundo), ang hangarin ng proyekto ay sinasaad. Ang hangarin ay nangangahulogan na ito ay solusyon sa isang problemang nakita. Ang problema sa "hangarin" ito ay masyadong malawak ang ibig sabihin; hindi madaling malaman ang panahon kung kailan ito ay matupad.

At dahil dyan, kung maggagawa ng isang proyektong dokumento ang kaibahan ng dalawa ay ginagawa "hangarin"at ang"layunin." Ang layunin ay galing sa hangarin, at ang balak nito ay pareho lang sa hangarin, pero ito ay mas tiyak, nabibilang at nasusukat di kagaya ng hangarin.

Sabihin natin na ang problema ay "Kulang ng malinis na tubig inumin." Ang solusyun dun sa problema, ang hangarin, at ang hangarin ay "Magdala ng malilinis na tubig inumin sa komunidad."Pwede mong ipakita sa grupo para ma klaro ang hangarin sa pamamagitan ng paglabas sa kwarto at pagbalik mo ay may dala ka nang isang baso ng tubig inumin, at sabihin "OK, heto ang isang tubig inumin. Dinala ko ito sa komunidad. Ngayon, ang proyekto ba ay na kompleto? Nakamit ba natin ang hangarin?"

At baka pagtawanan kapa at sabihing nila na klaro naman na hindi lang isang baso ng tubig ang ibig sabihin ng, "Magdala ng malinis na tubig inumin sa komunidad." At ipaliwanag mo sa kanila na ang desinyo ng proyekto o mungkahi ay dapat klaro o tiyak sa bawat layunin, para walang ibang interpretasyon ang mangyayari.

Alalahanin, na ang bawat layunin ang nag uumpisa sa salitang , "To." Ang isang paraan para ma alala ang katangian ng isang magandang layunin, ay ang acronym, "SMART." Na nangangahulagan "Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-Bound."

S ecific
M easurable
A chievable
R ealistic
T ime-bound

Sa pagkilala ng mga layunin na kasama sa ehersisyo sa paghahanda ng desinyo ng proyekto o mungkahi, gamitin ang SMART acronym sa pagsisiyasat, para makita kung ang layunun ay maganda. (Dapat ang bawat layunin ay na uumpisa sa salitang, "To.") Ang layunin ay dapat galing sa, at nakaalinsunod sa, mga intensiyon ng nga hangarin.

Ang layunin ng proyekto ay dapat "SMART." Dapat ito ay:

S pecific: dapat klaro kung ano, saan, kailan ay paano ang sitwasyon magbabago;


M easurable: kayang sukatin ang mga layunin at benefisyo ;


A chievable: kayang makamtan ang mga layunin
               (kung alam ang pagkukunan at kapisidad na kaya ng komunidad);


R ealistic: kayang makamit ang mga nasasaad sa layunin; at


T ime-bound: may nakatakda na oras o panahon kung kailan ang matatapos ang bawat isa .


––»«––
Para sa karagdagang inpormasyon sa SMART, pumunta:
SMART Layunin
Katangian ng Matugumapy na layunin

Tulong sa Komunidad; Paghuhukay ng Kanal:


Tulong sa Komunidad; Paghuhukay ng Kanal

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 2011.05.21


 Pangunahing Pahina

 Desinyo ng Proyekto