Strona główna
 Plan Projektu
Tłumaczenia:

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski
Tiếng Việt
Türkçe

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki


SMART

Właście określenie zamierzeń projektu

autor Phil Bartle, PhD

tłumaczenie Urszula Bielec


Materiał szkoleniowy

Zamierzenia są bardziej szczegółowe niż zamierzone osiągnięcia: w jaki sposób? Właściwe zamierzenia to SMART

Podczas przygotowywania planu projektu i podczas pisania wniosku (o zgodę lub o przyznanie dotacji), zamierzone osiągnięcia są jasno określone. Najczęściej jako rozwiązanie zindetyfikowanego problemu.Jednakże są one zbyt ogólne: uzyskanie zgody co do tego czy cel został osiągnięty nie jest takie łatwe.

Dlatego też podczas przygotowywania projektu wyróżnia się "zamierzone osiągnięcia" i "zamierzenia." Zamierzenia wynikają z założonych osiągnięć, mają identyczne "zamiary", ale są bardzie szczegółowe, dają się zweryfikować i zmierzyć.

Załóżmy, że problemem wg członków społeczności jest "Brak czystej, pitnej wody." Rozwiązaniem tego problemu - zamierzonym osiągnięciem jest "Dostarczenie społeczności pitnej wody." Możecie wykazać niejasność tego zamierzonego osiągnięcia poprzez wyjście z pokoju i przyniesienie jednej szklanki wody. "Dobra, tu jest trochę wody. Dostarczyłem ją społeczeństwu. Czy projekt jest teraz zakończony? Czy cel został osiągnięty?"

Oczywiście mogą się śmiać albo stwierdzić, że to przecież oczywiste, że nie mieli na myśli jednej szklanki wody, kiedy mówili "dostarczyć pitną wodę społeczności." Na to odpowadacie, że plan projektu lub wniosek muszą być bardzo szczegółowe/ dokładne co do każdego zamierzenia, nie może być innej możliwości ich interpretacji.

Pamiętajcie, by każde zamierzenie zaczynało się od słów : "aby." Prostym sposobem, żeby zapamietać sposób właściwego określania zamierzeń jest akronim "SMART".Jego rozwinięcie to: "Specific(Szczegółowy),Measurable (Miarodajny),Achievable (Wykonalny),Realistic (Realistyczny), Time-Bound (Z określonym terminem wykonania)."

S czegółowy
M iarodajny
A chievable (Wykonalny)
R ealistyczny
T ermin wykonania

Podczas okreśalania zamierzeń, jako ćwiczenie w przygotowywaniu projektu lub wniosku, użyjcie akronimu SMART jako spisu treści, żeby zobaczyć czy są to właściwe określone zamierzenia. (Upewnijcie się, że każde z zamierzeń rozpoczyna się słowem "Aby".) Zamierzenia muszą zostać konsekwentnie odróżnione od "zamiarów" zamierzonych osiągnięć.

Zamierzenia projektu powinny być "SMART." Powinny być:

S czegółowe: jasne określać co, gdzie, kiedy i jak ulegnie zmianie;


M iarodajne: można obliczyć cele i zyski;


A chievable(wykonalne): można je osiągnąć, wykonać;
               (znając środki i możliwości, którymi dysponuje społeczność);


R ealistyczne: można osiągnąć poziom określony w zamierzeniach; i


"T erminowe": zostaje określona granica czasu na wykonanie każdego z nich.


––»«––

Wkład Społeczności; Kopanie Rowów


Wkład Społeczności;Kopanie Rowów

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2011

 Strona główna

 Plan Projektu