Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

'العربية / al-ʿarabīyah
Ελληνικά
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Italiano
日本語 / Nihongo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
Pyccкий
Srpski
Tiên Việt
中文 / Zhōngwén

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

COSES QUOTIDIANES

pel Dr. Phil Bartle

traduït per Alicia Ballabriga Díaz

Fullet de formació

La sociologia observa sobre tot aquells aspectes dels quals ja sabem alguna cosa, però de manera diferent.

La Sociologia acostuma a observar els esdeveniments i les situacions de la vida diària.

Els interpreta mitjançant la perspectiva sociològica (la forma d’observar-los), degut a que són tant part de la interpretació de l’observador com quelcom intrínsec en si mateixes.

Mentre que la manera en que ens eduquen ens ofereix al menys una òptica per a veure’ls, la sociologia ens dóna una altra lent per on mirar-los.

A més la sociologia ens proporciona diferents perspectives per on observar aquestes circumstàncies i esdeveniments quotidians.

A diferència de la forma com acostumem a veure les coses i ens les ensenyen, que tendeix a ser prescriptiva (com hem de fer les coses o jutjar-les), la sociologia ens ensenya a observar-les d’una manera científica (descriptiva) i sense prejudicis.

Hi ha molts exemples sobre les diferències existents entre la manera que tenim de veure les coses dins la sociologia i en la vida diària.

 • Per exemple, la societat no és la gent, perquè les persones són organismes biològics que transfereixen les seves característiques a través dels gens, mentre que la societat és cultural, essent conjunts o sistemes de comportament i creences (accions i comprensions) que es transmeten per mitjà de símbols. Les persones “porten” la societat.
 • La tecnologia forma part de la cultura, tant com el ballet o una simfonia.  Es transmet per símbols més que per gens.
 • La mateixa situació es pot veure de maneres radicalment diferents, inclús dintre de la sociologia, per exemple l’enfocament conflictivista, que estudia la competència i la dinàmica, davant de l’estructuralista-funcional, que observa l’estabilitat i busca propòsits.
 • La sociologia és com totes les disciplines científiques que tenen models que difereixen de la comprensió quotidiana, com que el sol surt al matí,* o models d’àtoms.
 • A gairebé totes les classes d’aquest curs vàarem observar diferències entre les assumpcions quotidianes de sentit comú i les observacions científiques.
 • La idea d’una família model, ortodoxa, monolítica o “natural” és un mite,  doncs cap societat té uns costums que no siguin plens de variacions.
 • Ésser humà vol dir ser parcial, perquè aprendre una llengua implica fer assumpcions i categoritzar en calaixos una àmplia variació de significats (p. ex., les paraules).
 • Les forces socials externes són tan importants com els processos interns (inclús els psicològics) en la dinàmica interna de cada família.
 • Per a ser objectius i científics, necessitem ser més descriptius que prescriptius.
 • Per a ser objectiu sobre la cultura es necessitaria conèixer i experimentar la absència de cultura, tot i que seríem un peix estrany, fora de l’aigua, si ho féssim.  Experimentar una cultura diferent ens donaria una visió binocular sobre la cultura, però no una objectivitat genuïna. No podem escapar de la cultura per a observar-la.
 • Un membre de qualsevol cultura serà possiblement el menys objectiu sobre ella.  Dir que només xxxs són qualificats per a ensenyar sobre la cultura xxx és essencialment racista.
 • Ésser humà és tenir cultura i ser social, però això no garanteix que entenguem la cultura o la societat.
 • Aprenem que les nostres característiques, que podríem creure que són “a la nostra sang”, se’ns transmeten a mesura que som socialitzats, és a dir per símbols.
 • Els fets no parlen per si mateixos, els significats no són intrínsecs, però se’ns imposen quan observem el que anomenem fets.
 • Ens resistim a aprendre a veure les coses a través d’una perspectiva sociològica perquè pensem que ja les sabem, i és més difícil desaprendre una cosa que ja coneixem, que aprendre allò que acceptem que encara no sabem.

Nota al peu: Hi ha una diferència entre rotació i translació:  que la Terra roti sobre el seu eix ens ofereix la il·lusió de que el sol surt cada matí,  en canvi el moviment de translació de la Terra no causa la sortida del sol, sinó les estacions de l’any (en combinació amb l’angle de 23o de la Terra).

──»«──
Si copieu text d'aquest lloc web, informeu-ne l'autor o els autors
i enllaceu-lo a cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc web s'allotja a la Xarxa Comunitària de Vancouver (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Dr. Phil Bartle
Disseny del web Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 2012.06.29

 Pàgina inicial