Home Page


Mga Pagsasalin-wika:

'العربية / al-ʿarabīyah
Català
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
Pycкий
Srpski
Tiên Việt 中文 / Zhōngwén

                                        

Socyolohiya:
Socyolohiya
Nasusulat na lektyur
Discusiyones
Panimulang Modulo (Sentro)

Mga Keyword

Ibang Mga Pahina:
Mga Modyul
Mapa ng Site
Ipagbigay-alam
Ginagamit na mga Dokumento
Mga Magagamit na Link

LOOB o LABAS?

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Senior Pablo

Ang kultura ba natin ay nasa loob or labas?

Ang kuru-kuro ng kultura o lipunan na nasa loob ng isang kataohan ay unang-una sinuportahan ng panunulat sa sosyolohiya ni Max Weber.

Nagpaliwanag siya na hanggat hindi natin alam ang kahulugan sa ating mga paniniwala at gawa, hindi natin maintindihan ang lipunan (Verstehen)

Hindi niya sinulat o kaya'y nakamit ang perspiktibong tinatawag na "Symbolic Interaction" (Henslin p. 17), pero ang kanyang pamaraan ay lumawak pa sa loob ng soslohiyang pananaw.

Sa paghahambing nilikha ni Durkheim ang terminong "Social facts," para ilarawan ang kaalaman sa paghahaming ng kalikasang soslohiya at kataohan.

Dito natin makikita ang uri ng halaga sa partikular na ugali (gaya ng kasalan o kaya'y pagpapakamatay) higit pa sa ugali kaysa likod ng pinili ng isang tao (Henslin p.13).

Ang Hunyo ay isang kilalang buwan ng kasalan, at maraming mag-kasintahan sa Canada ang nagpapakasal sa buwang ito kaysa ibang buwan.

Ang pagpapakamatay ay malimit sa ibang pangkat (ng bayan, ng relihiyon, lahi ng katutubo, lagay ng tao) kaysa iba.

Ang halagang yan ay patuloy at mahuhulaan, kahit ang isang taong pumili nito ay hindi kayang hulaan.

Si Durkheim ay hinding tumangi na ang kultura at lipunan, ay isang pamamaraan ng paniniwala at ugali na dinadala ng isang tao. Pero sinulat niya na sila ay gumagaaw na parang nasa labas ng tao ang kinikilos.

Hindi nakamit ni Durkheim ang structural functionalism; Yung mga nakakamit ay umaasa lamang sa kanyang sinulat upang makuha ang mga ito.

––»«––
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling binago: 2012.06.29

 Pangunahing Pahina