Trang chủ


Các bản dịch khác:

'العربية / al-ʿarabīyah
Català
Ελληνικά
English
Español
Filipino
Français
Italiano
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
Pycкий
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Xã Hội Học:
Trang chủ
Những ghi chú bài thuyết trình
Discusions

Hub of this module

Trang Khác:
Từ Khóa
Học Phần

Tài Liệu Hữu Ích:
Sơ Đồ Trang
Liên Hệ
Tài Liệu Hữu Ích
Đường Dẫn Hữu Ích

BÊN TRONG HAY BÊN NGOÀI?

bởi Phil Bartle

Phiên dịch bởi: So Ta

Tài liệu hướng dẫn

Văn hóa nằm bên trong chúng ta hay là bên ngoài?

Quan niện về văn hóa hay xã hội nằm bên trong mỗi cá nhân chủ yếu được hỗ trợ bởi những bài viết Xã Hội học của Max Weber.

Ông ấy tranh luận rằng chúng ta không thể hiểu xã hội trừ khi chúng ta hiểu được ý nghĩa (Verstehen, tiếng Đức, tạm dịch là hiểu biết) mà chúng ta đặt lên đó niềm tin và hoạt động của mình.

Ông ấy không tìm ra hay viết về quan điểm được gọi là " Tác động tượng trưng" như là ( Henslin trang 17), nhưng cách tiếp cận của ông ấy đã phát triển trong quan điểm của xã hội học.

Ngược lại, Durkheim đã đặt ra thuật ngữ " Social facts" ( tạm dịch là Những thực tế xã hội ), để miêu tả thông tin của xã hội tự nhiên trái ngược với của những cá nhân tự nhiên.

Ở đây chúng ta quan sát nhiều thứ như tỷ lệ của hành vi cụ thể nào đó ( như đám cưới hay tự tử) hơn là sựlu75a chọn cá nhân đằng sau hành vi đó ( Henslin trang 13).

Tháng sáu là tháng phổ biến cho các đám cưới, và nhiều người ở Canada kết hôn trong tháng đó hơn là những tháng khác.

Còn việc tự tử thì thường xuyên hơn trong một số nhóm ( bởi quốc gia, bởi tôn giáo, bởi dân tộc, bởi tình trạng hôn nhân) hơn là những nhóm khác.

Những điều đó đáng giá vẫn còn khá là cố định và có thể dự đoán được, ngay cả khi những cá nhân mà họ lựa chọn chúng không thể dự đoán được.

Durkheim đã không phủ nhận rằng văn hóa và xã hội, như mộ hệ thống của niềm tin và hành vi, được mang lại bởi những cá thể, nhưng ông đã viết rằng họ hành động như thể chúng hoạt động bên ngoài những cá nhân.

Durkheim không tìm thấy cơ cấu chức năng của xã hội; đó là người đã dựa vào bài viết của ông ta để lấy nó.

──»«──
Nếu bạn sao chép văn bản từ trang này, xin nhớ đề cập đến tên tác giả
và kết nối với đường link cec.vcn.bc.ca
Trang web này được lưu trữ thông Bằng cách mạng cộng đồng Vancouver (VCN)

© Bản quyền: 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Thiết kế web bởi Lourdes Sada
──»«──
Cập nhật lần cuối: 2012.06.29

 A i tekivu ni drau ni pepa