Community Self Management, Empowerment and Development
Ang Pag-andam
BulgarianCebuanoChineseDeutschEnglish version of this documentLa versión española de este documento.La version française de ce document.ItalianKiswahiliA versão portuguesa deste documentoRumanianRussian VersionSomaliTagalog (Philipinnes)
ArabicHindiPunjabi
...
Mga Panggawas nga Dalangpan
Pag-balanse ug mga Dalangpan gikan sa Sulod ug Gawas sa Usa ka Komunidad 
by Phil Bartle (Cebuano)
.
 .Manwal .sa Pagtuon/Pagbansay
.
Unsa kadaghan ang gikinahanglan nga tabang gikan sa gawas sa usa ka komunidad bag-o kini  mahimong tagsalig sa mga ingon niining tabang ug mawad-an kini ug kaugalingong pagsalig ug panlimbasog?
...
Sa usa ka tagpalihok, matun-an nimo nga lisod motimbang o mag-balanse sa mga dalangpan nga gikan sa gawas sa komunidad hasta usab ang mga gikan sa sulod niini. Ikaw ug ang mga tagpamuno sa usa ka komunidad kusog ang masinati ninyong pagduot kung unsaon pagpasulod sa mga dalangpan gikan sa gawas pasulod sa usa ka komunidad. . Ang mga ahensya nga tag-amot gusto makahatag ug tabang samtang ang mga miyembro sa komunidad gusto usab makadawat niini. Kinahanglan nimong timan-an nga ang pagdala ug mga dalangpan nga gikan sa gawas makadalit ug pagsalig nga kinaiya ug kini makapagamay sa higayon nga mapadayon ang kaugalingong pagsalig ug panlimbasog sa usa ka komunidad.
...
Naay mga pamaagi kung unsaon ang pagpakusog sa abilidad sa paggamit sa mga dalangpan nga gikan sa gawas. Sama kini sa istorya bahin kang Mohammed ug sa usa ka pisi (Pangitaa sa Pag-istorya). Kung makombinsir nimo ang usa ka tag-amot gikan sa gawas nga mohatag ug tabang para sa pagtudlo ug mga kinaadman, pagbansay alang sa pagdumala, pagpalihok ug pagtabang sa usa ka komunidad para makapangita ug kaugalingon niining mga dalangpan alang sa pagtukod; makatabang ka usab sa kaugalingong pagsalig ug paglimbasog sa komunidad hasta na ang pagpadayon niini. . Kung ang Propeta naghatag lang ug pagkaon sa usa ka manlilimos, ginatudloan niya kini nga mahimong manlilimos; sa pagtudlo niya dinhi ug paghatag ug kapital, ginatabangan niya ang usa ka manlilimos nga makakat-on sa pagsalig sa kaugalingon niini.
...
Kini nga manwal nagahatag ug tabang kung unsaon nimo pagpangita ug mga dalangpan gikan sa gawas, sama sa Mga Sugyot/Laraw, nga magtudlo usab sa imo kung unsaon ang pag-andam sa mga epektibong sugyot. . Sa usa ka kusog o gamhanang butang (sama sa kayo), pwede kini nimong gamiton sa dili maayo.  Kinahanglan nga gamiton nimo kini ug maayo, ug para usab sa kaayohan.
––» «––......
...
This is the bottom of the page
.Key Words for Mobilisers    
Training Modules
.
Hub of this module
'.
Link your copy back to this site
.Sociology Glossary Writing Errors
Link to Sociology Home Page
The site map lists (and links to) all web pages (in English) on this web site
Link to Notices and Notes
.Correspond with us. Link to the Home Page of this web site
2007.03.16..
Following the path of least resistance makes all rivers and some men crooked