Community Self Management, Empowerment and Development
Ang Pag-andam
IndonesianCebuanoChineseDeutschLa versión española de este documento.Tagalog (Philipinnes)La version française de ce document.GreekItalianKiswahiliPolskiA versão portuguesa deste documento.RumanianSomali
ArabicGujaratiHindiPunjabiPashtoSindhi
...
Ang Pag-andam
Mga Giya para sa Usa ka Tagpalihok
by Phil Bartle (Cebuano)
.
Sinugdanan sa Modulo (Sentro)
....
Mga dokumentong kauban dinhi sa Ang Pag-andam .nga Modulo
....
Pag-andam sa imong kaugalingon para mahimong usa ka tagpalihok sa komunidad.
..
Bag-o pa nimo malamposong madasig ang usa ka komunidad nga mabuhat ang pangkaugalingong kauswagan niini, kinahanglan nga i-andam nimo ang imong kaugalingon. . Kinahanglan nga klaro ka ug puno sa kinaadman mahitungod sa imong mga tinguha; kinahanglan nga kahibalo ka sa imong gitumong nga komunidad; kinahanglan nga naa kay mga saktong abilidad ug kinaadman; kinahanglan nga nakasabot ka sa mga sinugdanan nga mga konsepto o panghuna-huna sa usa ka pagpalihok.
..
Ang pinakauna nimong buhaton ang magsugod sa pagtala mahitungod sa mga pangadlaw-adlaw nimong mga buluhaton. Pwede nimong gamiton ang usa ka barato nga kuwaderno.  Kung puwede, paggamit ug upat ka kuwaderno ug sulatan nimo ang mga ulohan sama sa: (1) Mga Tinguha ug mga Panghuna-huna; (2) Ang Gitumong nga Komunidad; (3) Mga Abilidad sa Pagpalihok, ug (4) Mga Pangadlaw-adlaw nga Pagtala. . Maski sa unsang pamaagi nimo itukod ang imong kaugalingon, importante kaayo nga magsugod dayon ka karon sa pagtala sa imong kuwaderno.  Sa imong pagsulat, ibutang sa imong huna-huna nga ang imong tagbasa mao ang imong kapuli.
..
Diri nga modulo, ginatudlo-an ka sa mga butang nga kinahanglan nimong i-andam.  Ayaw paghuna-huna nga dali ra ka maka-andam dayon "ug nanginahanglan lang ka ug mubo nga panahon." . Diri nga kapitulo nato makit-an nga ang atong mga makat-onan sa atong pagpalihok padayon nga madugangan.   Usa kini ka walay katapusang proseso, ug mapadulong ra kitang tanan sa pagkapakyas kung gihuna-huna natong kahibalo ta sa tanang butang.
––»«––....
....
This is the bottom of the page
.Key Words for Mobilisers    
Training Modules
.
Hub of this module
'.
Link your copy back to this site
.Sociology Glossary
Writing Errors
Link to Sociology Home Page
The site map lists (and links to) all web pages (in English) on this web site
Link to Notices and Notes
.Correspond with us.
Link to the Home Page of this web site
2008-05-17.
Following the path of least resistance makes all rivers and some men crooked