Αρχική Σελίδα
 Σύνταξη αναφορών

Μεταφράσεις

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
اردو / Urdu

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα


ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

για Συντονιστές και Διευθυντές Κοινοτικών Προγραμμάτων

από τον Δρ. Φιλ Μπαρτλ

μετάφραση της Έλενας Μαρδά


Οδηγός

Abstract:

Αυτό το πρότυπο προορίζεται για συντονιστές στον τομέα των εργαζομένων, για διευθυντές, για διαχειριστές, σχεδιαστές, υπαλλήλους υπουργείων και τοπικούς φορείς, υπεύθυνους για προγράμματα, και ανθρώπους που δουλεύουν για να ενθαρρύνουν και να εκπαιδεύσουν κοινότητες με χαμηλά εισοδήματα ώστε να λύσουν τα προβλήματά τους, να εντοπίσουν τις πηγές εισοδήματός τους και να σχεδιάσουν την ανάπτυξή τους.

Τίθενται οι εξής ερωτήσεις: "Γιατί;" πρέπει να γράφει κανείς αναφορές, "σε Ποιον;" πηγαίνουν και "Τι;" πρέπει να περιλαμβάνουν. Έτσι η συζήτηση πηγαίνει στο "Πως" γίνεται να τις γράψετε καλά, ώστε να είναι χρήσιμες.

Οι συμβουλές και οι οδηγίες που δίνονται εδώ, έχουν παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε εργαζομένους με σκοπό να βοηθηθούν να γράφουν τις δικές τους αναφορές και να καθοδηγήσουν και να εκπαιδεύσουν κοινοτικές οργανώσεις στο να γράφουν αναφορές προόδου.

Οι συντονιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις σημειώσεις, για να γράψουν τις δικές τους αναφορές, αλλά και για να εκπαιδεύσουν και να επιβλέπουν τους εργαζόμενους στον τομέα της κοινότητας να γράφουν τις δικές τους αναφορές προόδου.

Εισαγωγή

Αυτό το έγγραφο στοχεύει σε συντονιστές για να:

Γράφουν τις δικές τους αναφορές σχετικά με δραστηριότητες του προγράμματος και να
Βοηθήσει τους εργαζόμενους του τομέα να γράφουν τις δικές τους αναφορές προόδου
Μια διάκριση που πρέπει να γίνει, είναι μεταξύ του περιεχομένου των αναφορών τους. Παρ' όλο που μπορούν να συνδυαστούν, οι αναφορές μπορεί να περιλαμβάνουν:

Αφηγηματικές αναφορές προόδου (σχετικά με τους στόχους του προγράμματος) και
Χρηματοοικονομικές αναφορές και λογιστική

Μέρος Πρώτο: Το "Γιατί" μιας αναφοράς

Σύνδεσμος για το πρώτο μέρος Γιατί να Γράφετε Αναφορές

Παρ' όλο που αρκετοί από τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα έχουν δημιουργηθεί από κινητοποιητές της κοινότητας στα εκπαιδευτικά εργαστήρια, μπορούν να σχετιστούν εκπληκτικά με κάθε μάνατζερ σε περιφερειακά ή εθνικά γραφεία, σε κυβερνητικές ή μη θέσεις.

Μέρος Δεύτερο: Ποιος Πρέπει να Λαμβάνει τις Αναφορές

Σύνδεσμος για το δεύτερο μέρος Ποιος πρέπει να Λαμβάνει τις Αναφορές;

Καθώς τα ίδια πλεονεκτήματα προκύπτουν σχετικά με αναφορές γραμμένες από εργαζομένους, ένας συντονιστής πρέπει να εστιάσει ειδικά στους ανωτέρους, στους δωρητές (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κάνουν την κατανομή των υπουργίων), αλλά και ως τροφοδότηση στον τομέα.

Μέρος Τρίτο: Πως να Γράφετε Αναφορές

Σύνδεσμος για το τρίτο μέρος Πως να Γράφετε Αναφορές.

Ο συντονιστής πρέπει να λαμβάνει και να αντιπαραβάλλει διάφορες αναφορές προόδου από τους εργάτες κάθε ειδικότητας ώστε να φτιάχνει ένα πρόγραμμα με τις αναφορές προόδου. Η έμφαση πρέπει να δίνεται στα αποτελέσματα σχετικά με τους στόχους του προγράμματος.

Μέρος Τέταρτο: Σύνταξη Καλύτερων Αναφορών

Σύνδεσμος για το τέταρτο μέρος Σύνταξη Καλύτερων Αναφορών.

Γράψτε αναφορές που θα διαβαστούν. Κάντε τις σύντομες, συνοπτικές, εύκολες να διαβαστούν. Μια αναφορά που δεν διαβάζεται δεν έχει κανένα νόημα ή αποτέλεσμα. Οι συμβουλές που προσφέρονται στους κινητοποιητές εφαρμόζονται εξίσου και στους συντονιστές.

Συμπεράσματα

Η σύνταξη αναφορών είναι μια σημαντική αποστολή. Είναι ζωτική για την επικοινωνία, η οποία είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η διαφάνεια. Οι συμβουλές και οι οδηγίες που βρίσκονται εδώ σχετικά με τη σύνταξη αναφορών είναι πολύτιμες στους εργαζόμενους όλων των βαθμίδων, από τους εργάτες στους διευθυντές.

Αποφύγετε την παθητική φωνή. Να γνωρίζετε το κοινό σας και τις ανάγκες των αναγνωστών σας. Οργανώστε τις αναφορές χρησιμοποιώντας ένα σχεδίαγρμμα και με τη βοήθεια υπότιτλων. Να γράφετε συνοπτικά (σύντομα αλλά ολοκληρωμένα). Γράψτε ευνόητα, σε απλή γλώσσα.

Οι καλές αναφορές είναι εξαιρετικά πολύτιμες. Οι κακές αναφορές είναι αυτές που δεν τις διαβάζει κανείς. Χρησιμοποιήστε αυτές τις συμβουλές για να βελτιώσετε τις δικές σας ικανότητες στη σύνταξη αναφορών και για να εκπαιδεύσετε και να επιβλέψετε τους εργαζόμενούς σας.

––»«––

Παρακολουθήση της Κοινητοποίησης και της Οργάνωσης


Παρακολουθήση της Κοινητοποίησης και της Οργάνωσης

© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 31.01.2012

 Αρχική σελίδα

 Σύνταξη αναφορών