Αρχική Σελίδα
 Σύνταξη αναφορών

Μεταφράσεις

Català
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
اردو / Urdu

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Περιεχόμενα

Περιεχόμενα


ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ;

από τον Δρ. Φιλ Μπαρτλ

μετάφραση της Έλενας Μαρδά


Οδηγός για Κινητοποιητές Κοινότητας

Μέρος Δεύτερο: Ποιος Πρέπει να Λαμβάνει Αναφορές

Πριν αποφασίσετε ποιος πρέπει να λαμβάνει τις αναφορές, είναι χρήσιμο να αναθεωρήσετε το ποιος οφελείται από αυτές τις αναφορές. Ας ρίξουμε μια ματιά στα οφέλη σε κάθε μία από αυτές:

Αυτές περιλαμβάνουν

Τους συντάκτες της αναφοράς
Την κοινότητα που εμπλέκεται στο πρόγραμμα
Οποιαδήποτε άλλη κοινότητα
Δωρητές και χορηγούς (συμπεριλαμβανομένων μέλων της κοινότητας)
Ερευνητές και
Κυβέρνηση: κεντρική, περιφερειακή, τοπική

Οφέλειες για το Συγγραφέα

Με μια πρώτη ματιά, κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι ο παραλήπτης είναι αυτός που επωφελείται πρώτος και κυρίως από μια αναφορά. Όχι τόσο! Ο πρώτος που επωφελείται είναι ο συγγραφεάς (ή οι συγγραφείς).

Γιατί αυτό; Στο εργαστήρι μας, ζήτησα από τους κινητοποιητές να προτείνουν λόγους για τους οποίους ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς μπορεί να επωφελούνται απ' τη σύνταξη μιας αναφοράς. Παρακάτω σας έχουμε κάποιες από τις προτάσεις τους:

  • Διευθετεί και οργανώνει τις διαθέσιμες πληροφορίες
  • Οι πληροφορίες που μένουν αποκλειστικά μέσα στο κεφάλι κάποιου μένουν ανοργάνωτες.
  • Διακρίνονται οι απούσες πληροφορίες
  • Ο συγγραφέας μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη και ουδέτερη άποψη
  • Κάνει την ανάλυση και την αξιολόγηση πιο εύκολη
  • Ξεκαθαρίζει τη σχέση μεταξύ δραστηριοτήτων (εισροές) και αποτελεσμάτων (εκροές)
  • Βοηθάει τον συγγραφέα να κάνει μια λιγότερο προκατειλλημένη αυτοαξιολόγηση
  • Προσφέρει πληροφορίες για προτάσεις και
  • Μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στους στόχους, στη στρατηγική και/η στις δραστηριότητες στο μέλλον

Μία επιπλέον οφέλεια (πιθανή, αλλά όχι εξασφαλισμένη) είναι η ανατροφοδότηση (συμβουλές, εμπειρία, προτάσεις για την αναφορά, για τον συγγραφέα και άλλους). Μετά τους συγγραφείς, φυσικά, οι επόμενοι που επωφελούνται είναι οι παραλήπτες.

Ποιος Λαμβάνει τις Αναφορές;

Σκεφτείτε τους δρώντες που θα λάβουν τις αναφορές. (Όταν γράφετε αναφορές, να θυμάστε πάντα ποιος θα τις διαβάσει). Οι πάντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αναφορές με τα ίδια πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την κοινότητα που βασίζεται στην οργάνωση ή τον υπεύθυνο του κοινοτικού προγράμματος, το τοπικό συμβούλιο, τον συντονιστή του περιφερειακού προγράμματος, τα εθνικά γραφεία της διεύθυνσης ή του προγράμματος (που με τη σειρά τους μπορεί να απευθυνθούν στον ΟΗΕ, την κυβέρνηση, τα κεντρικά γραφεία και τους δωρητές).

Όταν οι στόχοι, η στρατηγική και οι δραστηριότητες τροποποιούνται (με βάση την αναφορά) το πρόγραμμα μπορεί εύκολα να τονιστεί. Τότε οι κοινότητες-στόχοι επωφελούνται από αυτές τις αναφορές.

Οι αποφάσεις από οργανώσεις που βασίζονται στην κοινότητα, όπως η αποστολή αντιγράφων στις χρηματοοικονομικές δηλώσεις (πότε και σε ποιον) και προφορικές αναφορές σε συμβούλια της κοινότητας, γίνονται σε συνελεύσης εύρεσης ιδεών όπως ο εκπαιδευτής διαμεσολαβητής καθοδηγεί τα μέλη της κοινότητας μέσα από το "γιατί" και το "πως".

Πως Επωφελούνται οι Παραλήπτες;

Πως επωφελούνται οι παραλήπτες της αναφοράς; Αυτοί είναι οι τρεις από τους κύριους λόγους για τους οποίους μπορούν να επωφεληθούν: πληροφορίες, αξιολόγηση, ενθάρρυνση.

Πίνακας 1: Ποιος Επωφελείται από τις Αναφορές

Ποιος Επωφελείται; Πώς Επωφελούνται από τις Αναφορές;
Ο συντάκτης/οι συντάκτες της αναφοράς Μέσα από το γράψιμο, ο συγγραφέας αποκτά δεξιότητες (πως να οργανώνει ιδέες, πως να γράφει), αναγνωρίζει τις αδυναμίες, τις αποτυχίες και τις επιτυχίες και αναγνωρίζει τις δυνάμεις του (που μπορεί να ήταν κρυμμένες μέχρι τότε). Το γράψιμο (από μόνο του) βοηθά την εκτίμηση των ικανοτήτων του.
Η κοινότητα που εμπλέκεται στο πρόγραμμα Όπως ακριβώς η όραση βοηθά τον οδηγό ενός αυτοκινήτου στη ταχύτητα και την κατεύθυνση, έτσι και η κοινότητα μπορεί να δει την πρόοδο που επιτελείται μέσα από την κινητοποίηση και την αναφορά. Τα αποτελέσματα (η εκπλήρωση επιθυμητών στόχων) κάνει τα μέλη της κοινότητας να αισθάνονται χαρούμενα και ενθαρρύνονται να κάνουν περισσότερα (ειδικά με τις προφορικές αναφορές).
Οποιαδήποτε άλλη κοινότητα Με το να γίνει γνωστή η πρόοδος μιας κοινότητας, η επίγνωση άλλων ανθρώπων άλλων κοινοτήτων αυξάνεται. Μαθαίνουν ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό. Όταν μαθαίνουν ή διαβάζουν για τα καταρθώματα μιας κοινότητας, παίρνουν κουράγιο (ενθάρρυνση) για να καταπιαστούν με τα δικά τους κοινοτικά προγράμματα.
Ερευνητές Οι ερευνητές μπορεί να χρησιμοποιήσουν μια καλογραμμένη αναφορά ως πηγή βάσης δεδομένων.
Δωρητές και Χορηγοί Με το να διαβάζουν ή να ακούν για να αναφορές οι δωρητές και οι χορηγοί μπορούν να μάθουν πως τα δωρηθέντα χρήματα, εργασία, γη ή δωρέες οποιουδήποτε είδους χρησιμοποιούνται. Θυμηθείτε ότι όλα τα μέλη της κοινότητας είναι δωρητές. Μην θεωρείτε ότι μόνο οι εξωτερικοί συνεργάτες είναι δωρητές.
Κυβέρνηση: Κεντρική, Περιφερειακή και Τοπική Οι αναφορές προγραμμάτων της κοινότητας και οι αναφορές των κινητοποιητών βοηθούν στο να προσφέρεται ζωτική πληροφόρηση που χρησιμοποιείται για ένα ενημερωμένο και αποτελεσματικό σχεδιασμό, σε κεντρικό, περιφερειακό, και τοπικό επίπεδο των κυβερνήσεων. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις παραπάνω, οι αναφορές είναι μια πηγή ενθάρρυνσης, χρήσιμη στις κυβερνήσεις και σε άλλους.

Αυτός ο πίνακας επισημαίνει ότι πολλοί διαφορετικοί δρώντες επωφελούνται από καλογραμμένες αναφορές, οπότε όταν γράφει κανείς αναφορές, πρέπει να τις γράφει με το μυαλό του στους αναγνώστες.

––»«––

Αναφορά Προόδου στον Υπεύθυνο της Κοινότητας


Αναφορά Προόδου στον Υπεύθυνο της Κοινότητας

© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 31.01.2012

 Αρχική σελίδα

 Σύνταξη αναφορών