Pàgina d'inici
 Redacció d'informes
Traduccions:

Català
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils


FORMAT DEL MODEL PER A LA REDACCIÓ D'INFORMES

pel Dr. Phil Bartle

traduït per Isaac Blanquet


Guia for mobilitzadors comunitaris


Títol de l'informes
Autor

Aspectes a destacar: resums, esdeveniments importants, títols, resum) durant el període dels informes; o des de l'últim informe. Aquests són els el resum i la conclusió. Poseu-ho al final però feu-ho constar aquí.

Canvis en l'entorn de l'acció: Aquest subtítol pot ser el nom d’una àrea geogràfica que ha narrat un informe. En aquesta part, incloeu-hi esdeveniments externs que tinguin a veure amb el projecte o amb la feina en el terreny dels treballadors (però que no estiguin causades pel projecte o pels treballadors del terreny).

Progrés : [És la essència de l’informe]: aquí heu de d’allistar-hi cada objectiu, o cada resultat que es vulgui dur a terme. De cada subtítol, creeu-ne subseccions; llavors, descriviu-hi breument quines accions i activitats han estat dutes a terme i/o completades en vista l’objectiu o el resultat que s’hagi volgut dur a terme.

Indiqueu el grau en el qual s’han dut a terme els objectius o els resultats desitjats;
Indiqueu les raons del nivell d’èxit (factors que hi ha contribuït);
Indiqueu els obstacles, els impediments, les raons i per què no s’ha aconseguit un 100%;
Describiu quines lliçons s'han après

Feu això amb cada objectiu.

Recomanacions: En base al que s’acaba de comentar, formuleu recomanacions (continuar, canviar, si és així, com i per què). Assegureu-vos que us dirigiu a la persona a la qual formuleu aquestes recomanacions (hauran de tenir una còpia de les recomanacions). Poden anar adreçades a persones, grups o organitzacions diferents.

Apèndixs: Incloeu qualsevol informació que complementi el que s’ha explicat anteriorment, concretament quantitats i detalls: dietes, costos, llistes de les reunions, tallers, feina comuna: nombre i noms dels participants, duració de les reunions, participants, i qualsevol document suplementari, tals com mapes i taules.

––»«––

Informes a l'executiu comunitari


Informes to the Community Executive

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Pàgina web dissenyada per Lourdes Sada
––»«––
Darrera actualització: 10.02.2011

 Pàgina d'inici

 Redacció d'informes