Αρχική Σελίδα
 Εκπαιδευτικές Μέθοδοι

Μεταφράσεις:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πως να χρησιμοποιήσεις το Εκαιδευτικό Υλικό στην Ιστοσελίδα

από τον Δρ. Φιλ Μπαρτλ

μετάφραση Γιάννης Καπέρδας


Αναφορά εκπαιδευτών

Μέθοδοι για την εκπαίδευση κινητοποιητών και μάνατζερ

Εισαγωγή:

Ενώ οι περισσότερες από τις Ενότητες κατάρτισης σε αυτό το site εστιάζονται στο περιεχόμενο (ενδυνάμωση), αυτή η ενότητα, αντίθετα, εξετάζει μεθόδους πως να πάρεις το υλικό από τους εκπαιδευτές στους εκπαιδευόμενους.

Οι άλλες Ενότητες στην ιστοσελίδα αποτελούνται από το "Πώς να" της ανάπτυξης ικανοτήτων (των κοινοτήτων, οργανώσεων, κινητοποιητών, μάνατζερ), ενώ αυτή είναι συγκεντρωμένη στο "Πώς να" της κατάρτισης (να πάρεις τις αρχές και τις μεθόδους σε όλη τους συμμετέχοντες ).

Χαρακτηριστικά του Υλικού:

Τα Εκπαιδευτικά έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα βασίζονται στη εκπαιδευτικές ανάγκες των κινητοποιητών, των διαχειριστών (μάνατζερ), των συντονιστών και των προγραμμάτων. Συνάδουν με τους στόχους της ανάπτυξης των ικανοτήτων των κοινοτήτων, οργανώσεων, κινητοποιητών και διαχειριστών. Τα έγγραφα ως εκ τούτου απευθύνονται σε διαφορετικούς αποδέκτες (Μερικοί συμμετέχοντες είναι κινητοποιητές, διαχειριστές, άλλοι μέλη της κοινότητας, του προσωπικού). Μέσα σε μια ενιαία ενότητα, που εξετάζουν τα διάφορα έγγραφα με το υλικό με διάφορους τρόπους, μερικά απευθύνονται στον εκπαιδευτή, ορισμένα σε ασκούμενους, ενώ άλλα και στους δύο.

Οι μέθοδοι Εκπαίδευσης που προτείνονται σε αυτήν τη σελίδα είναι ανορθόδοξες. Δηλαδή αυτές δεν είναι σύμφωνες με τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, διδακτικές μεθόδους. Ορθόδοξη εκπαίδευση στηρίζεται κυρίως σε μια διάλεξη ή προσέγγιση παρουσίασης, όπου ο εκπαιδευτής είναι ένας εκτελεστής και οι εκπαιδευόμενοι είναι το ακροατήριο. Ενώ το υλικό εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον τρόπο αυτό, έχει σχεδιαστεί, αντίθετα για διάφορες συμμετοχικές προσεγγίσεις.

Το υλικό εδώ είναι άξιο προς μίμηση, πρακτικό, χρηστικό, και με βάση την πρακτική ή τις μεθόδους, όχι στη θεωρία. Κάποια συζήτηση των αρχών αντικαθιστά πραγματείες για τη θεωρία.

Κάθε έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για ένα αυτόνομο μισής ημέρας ή μίας μέρας εργαστήριο, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε αριθμό άλλων εγγράφων για μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος εργαστήρια. Η επιλογή είναι δική σας.

Ο δικτυακός τόπος στο σύνολό του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο πόρων με δύο τρόπους, (1) απευθείας χρησιμοποιώντας τα έγγραφα σαν εκπαιδευτικό υλικό, ή (2) τη χρήση τους ως Οδηγίες για την προετοιμασία του δικού σας, σε τοπικό επίπεδο (και, σε τοπικές γλώσσες) εκπαιδευτικού υλικού.

Απευθείας χρήση του Υλικού:

Δεν υπάρχει προκαθορισμένη σειρά του υλικού σε αυτό το site. Μπορείς να δείς το γενικό περιεχόμενο που αναγράφονται ως θεματικές ενότητες σχετικά με τον Χάρτη Σελίδας, και να επιλέξεις ένα ή συνδυασμό των εγγράφων της κατάρτισης για χρήση άμεσα. Μπορείς να τα παρουσιάσεις στη συνέχεια, με τη σειρά που έχεις ορίσει ως κατάλληλα για τις ανάγκες πουγνωρίζεις. Ο Χάρτης Σελίδας είναι σαν μια καφετέρια, επιλέγεις τα έγγραφα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες. Μπορείς να ετοιμάσεις την εξεταστέα ύλη ή διδακτέα ύλη σου, χρησιμοποιώντας επιλεγμένο υλικό από αυτό το site, και με βάση την αξιολόγηση των αναγκών των εκπαιδευόμενων που έχεις κατά νου.

Από το site, μπορείς να εκτυπώσεις μόνο τα έγγραφα που θέλεις. Για κάθε ενότητα μπορείς να βρείς διάφορα έγγραφα: πυρήνας, αναφορά, για σημειώσεις, εκπαιδευτής, συμμετέχων. Μπορεί να έχουν κάποια επικάλυψη ή έλλειψη στο υλικό. Αυτό είναι σκόπιμο. Προορίζονται για διαφορετικά ακροατήρια.

Η εκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή πανεπιστήμια, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί ως τέτοια. Αυτό το υλικό είναι σχεδιασμένο για κινητοποιητές και διαχειριστές στο χώρο εργασίας - στον τομέα δράσης. Απευθύνεται να αποτελεί μέρος της λειτουργικής τους κατάρτισης. Οι ασκούμενοι μπορούν να λάβουν λίγες ώρες εκτός από την εργασία, να συμμετάσχουν σε μία ή περισσότερες από τις θεματικές ενότητες, και να συνδυάσουν την εκπαίδευση με την πρακτική στον τομέα αυτό.

Χρησιμοποιώντας το Υλικό ως Οδηγίες:

Όπως και σε ένα κέντρο εκπαιδευτικών πηγών, το υλικό εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του υλικού σας.

Μπορείς να μεταφράσεις κάποια από τα έγγραφα στις τοπικές γλώσσες. Μπορείς να νοικιάσεΙς έναν καλλιτέχνη να κάνει σε τοπικό επίπεδο τα κατάλληλα σχέδια σύμφωνα με τις τοπικές ενδυμασίες και τις τοπικές συνθήκες. Μπορείς να ετοιμάσεις το δικό σου υλικό κατάρτισης που βασίζεται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένης της τέχνης, βίντεο και μεταφράσεις. Μπορείς να ετοιμάσεις οπτικοακουστικό υλικό για τους μη εγγράμματους ασκούμενους: βιντεοταινίες, σχέδια και φωτογραφίες. Ασπρόμαυρα γραμμικά σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν κοτόπουλα, σκυλιά, μωρά, σκηνές χωριών (αν η περιοχή στοχοθέτησης είναι αγροτική), σκηνές παραγκούπολης (αν η περιοχή στοχοθέτησης είναι αστική).

Τα σχέδια θα πρέπει να έχουν ένα είδος «ρεαλισμού» σε αυτά, ώστε να μην θεωρούνται ως «καθαρισμένα» ή λευκά. Οι άνθρωποι που απεικονίζονται στα γραμμικά σχέδια πρέπει να έχουν ενδυματολογικό κώδικα που αντιπροσωπεύει ό, τι οι άνθρωποι στην περιοχή-στόχο που φοράνε. Δεν θα πρέπει να είναι όλοι ντυμένοι με τα "ρούχα της Κυριακής", αλλά να απεικονίζουν μία ρεαλιστική απεικόνιση της κατάστασης. Σχέδια σε αυτό το site είναι όλα μαύρα και άσπρα, όχι με χρώμα, έτσι ώστε να μη μοιάζουν με πολύ ακριβά για την παραγωγή. (Το πραγματικό κόστος ανά σχέδιο ανήλθε σε $ 10 έως $ 50 το καθένα). Το μαύρο και άσπρο σχέδιο θα πρέπει να αντανακλά κάποιους στόχους του προγράμματος, όπως η ισορροπία των δύο φύλων, ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα, ομάδες ατόμων που συνεργάσθηκαν, οι άνθρωποι παρά οι μηχανές. Εκπαιδευτές, ηγέτες, συντονιστές και ομιλητές θα πρέπει συχνά να εμφανίζονται ως γυναίκα στα σχέδια, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αρχίσουν να το βλέπουν ως συνηθισμένο.

Χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης:

Η Εκπαίδευση σε αυτό το site έχει ορισμένα ξεχωριστά χαρακτηριστικά:

  1. είναι ενήλικη εκαπίδευση,
  2. είναι ισότιμη,
  3. πρόκειται για εκπαίδευση στη δουλειά και όχι σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, και
  4. βασίζεται στην αρχή της "Εκπαίδευσης-κάνοντας".

Μεγάλο μέρος του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών απευθύνεται σε διδασκαλία για παιδιά. Το υλικό αυτό δεν είναι, είναι για τους ενήλικες. Εκπαίδευση ενηλίκων. Για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να εγκαταλείψεις ορισμένες από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τον πολλούς εκπαιδευτικούς του σχολείου. Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της εκπαίδευσης είναι το στοιχείο του σεβασμού για τους εκπαιδευόμενους.

Ορισμένοι δάσκαλοι λειτουργούν συχνά ως εάν υπάρχει κάποια πεπερασμένη ποσότητα της γνώσης στον κόσμο, ότι οι μαθητές τους είναι σαν τα κενά δοχεία, και το καθήκον τους είναι να συμπληρώσουν τα εν λόγω σκεύη. Σε αυτή την εκπαίδευση, θα πρέπει να βασισθείς στην εμπειρία και την ωριμότητα των εκπαιδευομένων, ως ενήλικες, και να τραβήξεις το υλικό από αυτούς κάνοντας καλή χρήση της εμπειρίας τους.

Αυτή η εκπαίδευση δεν υποστηρίζει μόνο τα ιδανικά της ισότητας προς το περιεχόμενό της, παρουσιάζεται με έναν ισότιμο τρόπο. Η μέθοδος εκπαίδευσης δεν υποκύπτει στην κοινωνική θέση (π.χ. VIPs ως παρατηρητές δεν είναι ευπρόσδεκτοι ως παρατηρητές, αλλά μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση).

Η εκπαίδευση δεν έχει σχεδιαστεί για να είναι μέρος εκπαίδευσης ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. Είναι σχεδιασμένη για τη δημιουργία εργαστηρίων εκπαίδευσης, μισής μέρας, μιας μέρας, δύο την ημέρα. Ενώ κάθε θέμα μπορεί να παρουσιαστεί ως μια σύντομη, μισής μέρας εργασία, κάθε ένα μπορεί επίσης να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλα θέματα σε μίας ή δύο ημερών εργαστήρια. Η επιλογή των θεμάτων εξαρτάται από εσάς, και μπορεί να βασίζεται σε προσδιορισμένες ανάγκες.

Μαθαίνοντας από Κάνοντας:

Να κάνεις είναι ένας καλύτερος τρόπος για να μάθεις από την ανάγνωση, βλέποντας, ακούγοντας. Αυτό το υλικό έχει μια συμμετοχική έμφαση, περισσότερη διευκόλυνση, λιγότερα μαθήματα ή παρουσιάσεις.

Μπορούμε να μάθουμε το υλικό από την ανάγνωση γι 'αυτό, από άλλους άκουγοντάς τους να μιλάνε για αυτό, από βλέποντας ταινίες ή βίντεο σχετικά με αυτό, από βλέποντας στην πραγματική ζωή, ή από κάνοντάς το. Η συγκράτηση μας στο υλικό διαφέρει ανάλογα με το μέσο από το οποίο παρουσιάζονται. Εκπαιδευτικοί εδώ και καιρό γνωρίζουν ότι μαθαίνουμε καλύτερα κάνοντας. Κατά τη διάρκεια μιας ώρας διάλεξης, ίσως, ενενήντα τοις εκατό της συγκέντρωσης μας εξαντλείται στα πρώτα πέντε λεπτά της διάλεξης. Μαθαίνουμε καλύτερα βλέποντας να γίνεται κάτι από την ανάγνωση ή από την επ 'ακροατηρίου συζήτηση γι' αυτό. Μαθαίνουμε ακόμα καλύτερα κάνοντας το.

Τα εργαστήρια για το υλικό αυτό θα πρέπει να τονίσουν τη "μάθηση με κάνοντας", και το γραπτό υλικό καθώς και οι παρουσιάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως συμπληρώματα για την ενίσχυση της μάθησης με κάνοντας.

Τύποι μάθησης με κάνοντας:
  • Αναπαράσταση ρόλων,
  • εξομοίωση,
  • σενάριο,
  • πρακτική στην τάξη,
  • Εποπτεύομενη πρακτική στον τομέα δράσης, και
  • χωρίς επίβλεψη πρακτική στον τομέα δράσης.

Ατζέντες εργαστηρίων μπορούν να περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά. Διοργανωτές θα πρέπει δημιουργικά και ενεργά να επιδιώξουν να συμπεριλάβουν διάφορους τρόπους για να περιλάβουν τις ευκαιρίες για τους εκπαιδευόμενους, καθώς και συμμετέχοντες, να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες για τις οποίες εκπαιδεύονται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πλαστές καταστάσεις, όπως στο πλαίσιο του θεματικού ρόλου, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις, όπου οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα για ορισμένη πρακτική εμπειρία στον τομέα αυτό.

Το τελικό μάθησης από το κάνοντας είναι όπου οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται στον τομέα δράσης χωρίς επίβλεψη, και να έρχονται πίσω αναφέροντας σχετικά με το τι έκαναν.

Συνοψίζοντας:

Είστε ευπρόσδεκτοι να χρησιμοποιήσετε το εκπαιδευτικό υλικό όπως θεωρείτε εσείς καλύτερα. Οι Οδηγίες εδώ προσφέρονται από την άποψη του τρόπου με τον οποίο σχεδιάστηκαν, για τους εργαζόμενους στον τομέα της κινητοποίησης και τη διαχείρισης, τους ενήλικες, οι οποίοι χρειάζονται πρακτική εκπαίδευση, σε σύντομες περιόδους όπως τα εργαστήρια.

Tuum est.
(Εξαρτάται από εσένα).

––»«––

Ένα εργαστήριο:


Ένα εργαστήριο

© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 06.02.2012

 Αρχική Σελίδα

 Εκπαιδευτικές Μέθοδοι