Pagina principală
 Metode de formare

Traduceri:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Alte Pagini:

Module

Harta Site-ului

Cuvinte Cheie

Contact

Document Folositoare

Link-uri utile

Sumar:

Sumar:

Sumar:


PREGĂTIREA UNUI ATELIER

de Phil Bartle, PhD

traducere de Oana Bajka


Referinţă pentru formare

Structurarea unui atelier de formare şi scrierea unei propuneri pentru resurse care să îl susţină sunt în multe aspecte similare cu structurarea şi propunerea unui proiect

În vreme ce o mare parte din formarea dumneavoastră va fi informală şi în timpul slujbei, din când în când va trebui să organizaţi un atelier de formare. În vederea obţinerii banilor de care aveţi nevoie pentru a-l realiza, aveţi nevoie de o propunere.

Acest document de linii directoare este similar cu cel despre Designul proiectelor, numai că "proiectul" pe care doriţi să-l planificaţi aici este un atelier de formare. Un "design de proiect" pentru un atelier se mai poate numi o curriculă de formare. Studiaţi această anexă împreună cu cea despre designul proiectelor.

Justificarea unui atelier:

Ţintiţi să-i încurajaţi şi să-i formaţi pe membrii şi pe liderii comunităţii în legătură cu tehnici practice de participare comunitară şi cu managementul activităţilor comunitare. Oricând doriţi să organizaţi o sesiune de formare, ea trebuie să fie justificată în termenii consolidării comunităţii.

Trebuie să fiţi capabili să aduceţi argumente pentru organizarea atelierului. Care este scopul lui? Ce rezultat este aşteptat în urma lui? Cum se leagă rezultatele de scop? Au ele ca efect consolidarea comunităţilor? Cum veţi măsura rezultatele?

Pentru a obţine finanţare pentru atelierul dumneavoastră, el trebuie să fie foarte bine conceput. Dacă este structurat slab sau dacă nu este gândit, atunci nu vă aşteptaţi la susţinere.

Dacă propunerea dumneavoastră de atelier a explicat clar scopul şi este bine planificată şi bine concepută, atunci e mai probabil să obţineţi susţinere financiară şi de altă natură.

Planificarea unui atelier:

Înainte de a contura un program de formare, întrebaţi-vă "Formarea aceasta va mobiliza, motiva, încuraja participarea activă şi va impulsiona tehnicile practice?". Ce fel de rezultate şi indicatori este de aşteptat să apară în urma atelierului?

Ce schimbări va aduce formarea dumneavoastră la situaţia actuală? Este de dorit să cauzaţi schimbări de organizare, atitudini, comportamente, participare sau aptitudini. Ce creştere, dezvoltare sau capacitare va rezulta din aceste schimbări? Veţi putea face observaţii cuantificabile în urma atelierului (de exemplu, 50% faţă de numai 18% dintre membrii comunităţii îşi plătesc acum facturile la apă)?

Obiective:

Obiectivele şi justificarea atelierului trebuie să fie complementare şi nu conflictuale. Justificarea ar trebui să fie aceea de a rezolva o nevoie percepută.

Dacă justificarea pentru conturarea unui program de formare este că "unele surse de apă şi proiecte sanitare nu au consilii de management", atunci obiectivul propunerii dumneavoastră de formare este "de a forma membrii comunităţii ca modalitate de a mobiliza şi organiza un grup pentru a realiza managementul sursei de apă şi a proiectului sanitar".

Grupul ţintă (Beneficiarii) sau participanţii:

Grupul dumneavoastră ţintă (beneficiarii) sau participanţii trebuie să fie conectaţi cu rezultatele planificate. Numărul de participanţi este dictat de severitatea problemei şi de buget. Ţineţi minte, ţelul dumneavoastră este de a produce schimbare în aşa fel încât să ajutaţi comunitatea să se dezvolte.

Oamenii care participă la formare sunt cei care trebuie să lucreze pentru rezolvarea problemei. Astfel, de exemplu, când este vorba de formare pentru managementul unei utilităţi comunitare, nu invitaţi pur şi simplu o mulţime de oameni pentru formarea în management.

Alegeţi membri ai comunităţii care sunt disponibili şi se angajează să ducă sarcina la bun sfârşit. În cazul de mai sus asta ar însemna doar 7-10 persoane. Echilibrul de gen înseamnă că din grupul ţintă cel puţin 50% trebuie să fie femei. Nu alegeţi o/un participant(ă) numai pentru că este femeie sau numai pentru că este bărbat.

Femeile şi bărbaţii trebuie să fie disponibili şi să se angajeze să realizeze managementul proiectului comunitar. Nu invitaţi participanţi doar pentru a le satisface obligaţiile. Nu invitaţi oficiali, lideri şi administratori doar pentru că vreţi să îi impresionaţi.

Persoane-resursă:

Persoanele-resursă pentru atelierul dumneavoastră trebuie să fie experţi în domeniile subiectelor respective; nu doar oficiali sau politicieni. În exemplul atelierului legat de apă şi program sanitar, persoanele-resursă trebuie să fie inspectori de sănătate, educatori pentru sănătate, ingineri hidrologi şi/sau experţi în formare în management.

Oficialii guvernamentali pot fi invitaţi fie la deschidere fie la închidere în principal pentru a-i informa. În propunerea scrisă trebuie să explicaţi clar de ce fiecare persoană-resursă este expert.

De asemenea trebuie să aveţi un rol bine definit pentru fiecare. Altfel auditorii ar putea crede că vreţi doar să spălaţi banii pentru dumneavoastră înşivă sau pentru prietenii dumneavoastră!

Multe module de formare au formulare de contract în care se aşteaptă ca persoana-resursă să îşi declare ariile de specialitate. Acestea pot fi folosite pentru a determina rata care poate fi plătită fiecărei persoane-resursă.

Conţinutul sau subiectul cursului:

Ataşaţi un program detaliat al cursului. Acesta uşurează evaluarea validităţii şi relevanţei propunerii de formare. Descrierea cursului trebuie să indice diferitele metode de formare care vor fi folosite: de exemplu joc de rol, clipuri video, demonstraţii, prezentări audio, simulări, discuţii de tip focus grup, lucru în grup.

Subiectele ar trebui nu doar enumerate, ci descrise. Pe cât posibil, indicaţi cine va fi persoană-resursă şi pentru ce subiect. Alocaţi sarcinile de timpuriu pentru a da posibilitatea persoanelor-resursă să se pregătească bine din timp. Luaţi legătura din vreme cu persoanele-resursă. Aceasta vă ajută să îi aflaţi ariile de competenţă.

Buget:

Bugetul trebuie să fie în armonie cu durata formării. Este de aşteptat să apară variaţii la sumele de plătit persoanelor-resursă (în funcţie de numărul de subiecte acoperite, de numărul de zile şi aşa mai departe).

Costurile trebuie să fie raţionale. Numărul de persoane din personalul auxiliar trebuie să varieze în funcţie de responsabilităţile administrative. Cuantumul per diem-urilor variază de asemenea în funcţie de numărul de nopţi petrecute de diferite persoane în deplasare pentru formare. Nu sunt acceptabile bugetele colective.

Locaţie:

Nu toate locaţiile pentru curs sunt la fel. O locaţie scumpă trebuie să aibă utilităţi precum proiectoare, sistem de aer condiţionat, monitoare TV şi panou de comandă; pe când o locaţie fără aceste utilităţi ar trebui să vină la un preţ mai mic. Costurile cu mâncarea nu pot fi nici ele la fel în toate locaţiile. Zonele rurale ar trebui să coste mai puţin decât cele urbane. În cadrul zonelor urbane, variaţiile sunt reflectate în calitate. Un hotel de cinci stele va taxa mai mult pe o masă decât unul de două stele, şi aşa mai departe. De aici nevoia de a stipula locaţia în propunere.

Locul de desfăşurare a atelierului ar trebui plătită în concordanţă cu locaţia şi facilităţile oferite. Ar trebui să selectaţi locaţii care să fie relevante pentru condiţiile grupului ţintă. În exemplul atelierului de management al apei comunitare şi programului sanitar, ar fi potrivit un decor rural, cum ar fi un internat sau un centru comunitar.

Scrierea de rapoarte:

Un raport bine scris este singurul feedback şi singura dovadă pe care se pot baza sponsorii dumneavoastră. De aceea ar trebui să indicaţi în propunere cum şi când va fi depus raportul formării împreună cu datele contabile. Unii finanţatori insistă asupra unui timp ţintă. Trebuie să vă conformaţi dacă doriţi să le mai prezentaţi propuneri de formare în viitor. Vedeţi Scrierea de rapoarte.

Amintiţi-vă să ataşaţi la raport programul formării şi lista de participanţi ca anexe. Daţi detalii precum calitatea răspunsului şi participării persoanelor prezente; competenţa facilitatorilor; atingerea obiectivelor declarate; evaluare zilnică a sesiunilor; constrângeri şi evaluare finală din partea participanţilor, precum şi recomandări pentru viitoare acţiuni.

––»«––

Atelier de formare; Însuşirea aptitudinilor de management:


Atelier de formare

© Drepturi de autor: 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web conceput de Lourdes Sada
––»«––
Ultima actualizare: 30.01.2011

 Pagina principală

 Metode de formare