Pàgina d'inici
 Mètodes de formació
Traduccions:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents d'utilitat

Enllaços útils

Continguts:

Continguts:

Continguts:


PREPARAR UN TALLER

pel Dr. Phil Bartle

traduït per Blanca Matas


Referència de formació

Dissenyar un taller de formació i escriure una proposta per aconseguir recursos comunitaris, en molts aspectes, és un procés similar el de proposar i dissenyar un projecte.

Tot i que gran part de la teva formació serà informacional i sobre el terreny, de tant en tant hauràs de dirigir un taller de formació. Necessites una proposta per poder obtenir diners i poder-la dur a terme.

Aquest document amb pautes és similar al disseny del projecte, amb la diferència que el "projecte" que vols planificar aquí, és un taller de formació. Un "disseny de projecte" per a un taller també es pot anomenar currículum de formació. Estudia aquest apèndix juntament amb el de disseny del projecte.

Justificar un taller:

El teu objectiu és animar i formar els membres i directors de la comunitat pel què fa a tècniques pràctiques de preparació de la comunitat i en activitats comunitàries de direcció. Quan vulguis organitzar una sessió formativa, s'ha de justificar en termes d'enfortir la comunitat.

Has de poder defensar la necessitat d'organitzar un taller. Quin és el seu propòsit? Quin rendiment se'n podrà extreure? Quina relació hi ha entre el rendiment i el propòsit d'aquest? Enforteixen a la comunitat? Com mesuraràs el rendiment?

Per obtenir finançament per al teu taller, aquest ha d'estar ben dissenyat. Si està dissenyat de manera pobra o ni tan sols, no està dissenyat, aleshores no n'esperis recolzament.

Si la teva proposta de taller ha explicat clarament la finalitat i està ben planificada i ben dissenyada, aleshores és probable que obtinguis finançament i altre tipus de recolzament.

Preparar un taller:

Abans de començar a planificar un programa de formació, pregunta't si "aquesta formació mobilitzarà, motivarà, animarà a la participació activa i si impartirà tècniques pràctiques?" Quin tipus de rendiment i d'indicadors és possible que sorgeixin del taller?

Quins canvis causarà la teva formació a la situació actual? Vols provocar canvis d’organització, d’actituds, de comportaments, de participació o d’habilitats. Quin creixement, desenvolupament o atorgament de poders resultaran d'aquests canvis? Et permetrà la teva formació que facis les observacions que calguin (com per exemple que el percentatge de membres de la comunitat que paguen les factures d'aigua ha passat d’un 18 a un 50%?)

Objectius:

Els objectius i la justificació de la formació haurien de ser complementaris i no pas dues coses oposades. La justificació hauria de servir per resoldre la falta de tacte.

Si la planificació d’un programa de formació es justifica perquè “alguns subministraments d’aigua i projectes de sanejament no tenen comitès de direcció”, aleshores l’objectiu de la teva proposta de formació és “formar els membres de la comunitat com una manera de mobilitzar i d’organitzar un grup per a administrar el subministrament d'aigua i el sanejament".

Grup a qui va dirigit (beneficiaris) o participants:

El teu grup a qui va dirigit (beneficiaris) o participants han d’estar relacionats amb el rendiment que planifiquis obtenir. La gravetat del problema i el pressupost són els dos factors que determinen el número de participants. Recorda que l'objectiu és aportar un canvi per ajudar al desenvolupament de la comunitat.

La gent que es vol formar és aquella que treballarà i solucionarà els problemes. Així doncs, per exemple, en la formació per a dirigir facilitats comunitàries no només escullis un número gran de gent per a la formació de direcció.

Escull aquells membres de la comunitat que es comprometen i estan disposats a realitzar la feina. En aquest exemple, significaria doncs un número d’entre 7 i 10 persones màxim. L’equilibri de gèneres significa que del grup a qui va dirigit, com a mínim un 50% haurien de ser dones. No escullis un participant només pel fet que sigui home o dona.

Els homes i les dones s'han de comprometre i està disposats a dirigir el projecte de la comunitat. No convidis a participants a participar-hi només pel fet de satisfer altres obligacions. No convidis a funcionaris, directors i administradors només pel fet de què els vols impressionar.

Recursos humans:

Els instructors del seu taller han de ser experts en les seves respectives especialitats i no pas que siguin funcionaris d’ofici o polítics. En un exemple de taller d’aigua i de sanejament, el personal ha d’estar format per inspectors de sanitat, educadors de salut, enginyers hidràulics i experts de formació de direcció.

Els funcionaris del govern es poden convidar per a què oficiïn tant l'obertura com la clausura dels canvis, principalment per a mantenir-los ben informats. En l'article de la propsta, has d'exposar per què cada persona és experta.

A més, també as de definir un paper específic per a cada una; d'altra banda, els oients podrien pensar que només vols propiciar diners als teus amics i a tu.

Molts mòduls de formació contenen formularis de contracte en el qual l'expert hi hauria d'especificar la seva especialitat. Això es pot utilitzar per determinar el salari de cada membre de personal.

Contingut del curs o esquema de les matèries:

Adjunta un programa detallat del curs. Això facilita l'avaluació de la validesa i la rellevància de la proposta de formació. La descripció del curs hauria d'indicar els diversos mètodes de formació a utilizar: jocs de rol, vídeos, demostracions, presentacions orals, simulacres, foros de discussió, treball en grup,...

S'haurien de descriure els temes i no simplement citar-los. Indica qui serà la persona encarregada de cada tema i especifica-ho tan com sigui possible. Distribueix les tasques amb temps per a què cada persona pugui preparar-se-la amb antelació. Posa't en contacte amb la persona molt abans i això t'ajudarà a delimitar la seva àrea de competència.

Pressupost:

El pressupost hauria d'ajustar-se a la durada de la formació. Però hi pot haver-hi variacions en les quantitats del salari que es paguin al personal (depèn del nombre de temes que s'abastin, quants de dies es necessitin, etc.)

Els costos han de ser racionals. El número de membres del personal pot variar segons les responsabilitats administratives. Les dietes també varien segons el número de nits que passa cada expert. No s'accepten els pressupostos afegits.d

Locals:

No tots els locals tenen les mateixes facilitats. Un local que costi 40.000/= al dia ha de tenir facilitats com projectors, aire condicionat, aparells de televisió i escriptoris; mentre que un local sense aquestes facilitats hauria de costar entre 15.000/= i 20.000/= al dia. El cost dels àpats no pot ser el mateix en tots els locals. I en els àrees rurals hauria de ser més baix que en les àrees urbanes. Dins de les àrees urbanes la qualitat és el que estableix les variacions de preu. Un hotel de cinc estrelles cobrarà més per un àpat que un hotel de dos estrelles, i així amb tot. Per tant, d'aquí que s'hagi d'especificar el local a la proposta.

El preu del local s’hauria de pagar segons la seva situació i les prestacions que ofereix. Has de seleccionar els locals que siguin adequats a les condicions del grup a qui va dirigit. A l’exemple de l'aigua de la comunitat i de la formació de direcció de sanejament, el què seria més indicat seria un emplaçament rural, com ara una escola o centres comunitaris.

Escriure un informe:

Un informe ben escrit és l'única reacció i evidència amb la qual poden comptar els seus patrocinadors. Per tant, en la teva proposta, hauries d'indicar com i quan es presentarà l'informe de formació detallat. Algunes agències que financien insisteixen en posar terminis definits. Has de complir amb les condicions si esperes presentar més propostes de formació en un futur. Vegeu: Escriure un informe.

Recorda d'adjuntar el teu programa de formació i la llista de participants com a apèndix dels informes. Dóna detalls com ara la qualitat de la resposta i la participació dels participants, la competència dels mediadors, la realització dels objectius establerts, reaccions en l'avaluació diària de les sessions, obstacles i avaluació final del curs per part dels participants, i també recomanacions per a accions futures.

––»«––

Taller de formació; aprendre habilitats de direcció:


Taller de formació

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Pàgina web dissenyada per Lourdes Sada
––»«––
Darrera actualització: 14.02.2011

 Pàgina d'inici

 Mètodes de formació