Glavna Stranica
 Zastupanje
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
اردو / Urdu

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke


MOBILIZOVANJE ZA GRADJANSKO DRUŠTVO

Kada Zajednični Ciljevi Nisu Fizički Objekti

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Materijal Za Obuku

Iako uslovi mogu biti drugačiji, vaši principi netreba da se menjaju

Fizički i Nefizički Ciljevi:

Pri idejnom sastanku sa članovima zajednice, ili kroz korišćenje učesničke ocene, čućete šta je njihov momentalni prioritetni problem. Morate biti spremni da čujete šta god oni utvrde da je njihov glavni problem. Morate postaviti pitanja da bih ste razjasnili šta je problem, jer će ga oni često drugačije izložiti jer ni oni sami nisu prethodno razjasnili problem.

Na primer, oni će možda reći da je njihov prioritet nedostatak doktora, da oni žele da izgrade bolnicu, dok je problem previše bolesti medju decom, i rešenje možda u preventivnim merama kao što su čista voda, kontrola komaraca i efektna sanitacija. Čak i nakon što ste postavili pitanja i pomogli im da utvrde njihove ciljeve, rezultat može biti nešto fizičko.

Članovi zajednice, medjutim, mogu reći da su nepravedno tretirani od strane vlasnika stanova, da im je potrebna kontrola kirije. Rešenje može biti formiranje stanarske organizacije koja će se boriti za prava stanara u zajednici. Lokalna stanarska organizacija se dosta razlikuje od nužnika ili izvora vode; ona je nefizička.

Slično tome, članovi mogu reći da postoje nasilne bande koje ucenjuju slabije članove zajednice, ili da postoji bujna ilegalna trgovina drogom koja uništava omladinu i doprinosu rastu kriminala (da se droga plati). Odgovor je u organizovanju zajednice, ne u izgradnji fizičke škole ili bolnice. Odgovor je u formiranju i podsticanju aktiviste i zastupne grupe.

Na odredjenom stepenu, vi morate da tretirate ove fizičke i nefizičke ciljeve jednako. Vi pomažete zajednici da razvije sposobnost da utvrdi i postigne svoje ciljeve.

Ali vi takodje morate da budete upoznati sa posebnim problemima vezanim sa različitim vrstama ciljeva.

Lekcija o Vodi, na primer, pokazuje da mnogi problemi pri ogranizovanju zajednice da sama sebe snabde sa vodom, su specifični tom sektoru. Slično važi i za nefizičke ciljeve vezane sa problemima droge, nasilja, ili iskorišćenja stanara. Organizovanje omladine da učestvuju u sportskim klubovima ima odredjene drugačije elemente od njihovog organizovanja da donesu pesak za izgradnju objekta.

Potreba za Zastupanjem Zajednice:

Ukoliko pomognete zajednice da organizuje zastupnu organizaciju, vi ćete ispuniti dva cilja. Vi ćete (1) pomoći zajednici da savlada neki problem, i (2) doprineti razvoju gradjanskog društva, gradjanskom angažovanju, koji je važan faktor u razvoju demokratije i demokratskog društva.

Demokratija buja kada je podržavana od strane nekoliko drugih odlika u društvu. One obuhvataju slobodu govora i slobodu štampe, slobodu udruživanja (da se udruženja mogu formirati bez vladine kontrole ili zabrane), i dobro upravljanje (providnost, integritet, vladavina prava, uključenost).

Praksa verne opozicije (što zvuči kontradiktorno) u parlamentu, i glasni kritičari vlade (na primer u gradjanskim organizacijama) van parlamenta, neslabi demokratsku vladu, nego je čini snažnijom. To samo zvuči paradoksalno.

To je obuhvaćeno u razumevanju pojma "Gradjanskog Angažovanja." Pošto je moć ovisna, i korupcija raste sa rastom moći, onda vlada ima veće šanse da održi svoj integritet pošto je odgovorna javnosti za svoje odluke. (Proverite: Politika i Mobilizacija). Integritet je podržan ukoliko je zakonski dozvoljeno (i podsticano) da se pitanja javno postavljaju o vladinim aktivnostima, čak i ukoliko se pitanja moraju postavljati pažljivo i svaki korak paziti da bi se izbeglo sramoćenje vlade. Nezavisne, nepovezane, glasne nevladine agencije imaju važnu funkciju u održavanju vlade poštenom.

Što više društvo ili zajednica ima organizacija koje mogu da iznesu popularna mišljenja, čak i ona koja nisu u skladu sa vladinim, time je društvo ili zajednica snažnija. Ukoliko vi u vašem poslu kao mobilizer možete da pomognete zajednici da organizuje zastupnu organizaciju, vi im nepomažete samo da se unaprede, vi doprinosite unaprednijem društvu.

Drugde (Mobilizacija i Politika), vi ste savetovani da izbegnete bilo kakvo angažovanje u politici. Ovde ćete naučiti kako da primenite vašu sposobnost da organizujete zajednicu za formiranje organizacija koje mogu postati politički glasne. Je li to kontradiktorno? Ne ukoliko pratite vaša mobilizerska uputstva; nemojte uraditi stvari za zajednicu, nego ih podstičite i obučite da to oni urade.

Nevladina Organizacija Je Šta Ona Čini:

Stara Zapadno Afrička poslovica kaže da "Nije sve u okeanu isto, iako ih sve zovemo "ribom."

Nevladina Organizacijaje pojam koji obuhvata mnoge različite vrste organizacija, jednostavno stoga što one nisu organizovane niti deo vlade. Taj pojam je negativno defnisan (to nije nešto).

Popularno mišljenje o ovim organizacijama je da su one grupa ljudi kojima je mnogo stalo do odredjenog problema. Oni dobrovoljno doprinose svoje vreme i energiju tom problemu, i formiraju organizaciju posvećenu tom problemu i koja je neprofitna i često nepodržava zvanični vladin stav. Nevladina organizacija može to biti ali nemora; postoje mnoge druge vrste nevladinih organizacija.

Po svetu, u raznim zemljama, nevladine organizacije su bile - i su - mnoge stvari:

  1. poljoprivredne marketing zadruge (žito, voće, mlečni proizvodi), izvidjači, dobrotvorne ustanove, šahovski klubovi, advokati za dečija prava, horovi, crkve, zadruge, kreditne unije, vojne invalidske grupe, ekološki advokati, posmatrači prirodne sredine, etnička udruženja, navijački klubovi, udruženja budućih poljoprivrednika, posmatrači ljudskih prava, internacionalne organizacije za pomoć za razvoj, udruženja književnih umetnosti, gradski festivali, fotografski klubovi, policijska udruženja, profesionalna udruženja, penzionisane vojne zadruge, uslužni klubovi (Rotari, Lavovi, Braća), sportski klubovi, plesni klubovi, studentske grupe, dobrovoljna pomoć za invalide, grupe korisnika vode, i mnoge druge.

U nekim zemljama i područjima komercijalne firme i/ili vladine organizacije vrše ove iste aktivnosti, dok u drugim vrše nevladine organizacije.

Zašto ovoliko primera? Poenta je da vi možete organizovati, ili podstaći zajednicu da organizuje, organizaciju za bilo kakvu aktivnost. Šta je važno je da diskutujete sa grupom i razjasnite kakav je problem u pitanju, odbacite akcije koje podržavaju problem kroz njegovo ublažavanje, i obezbedite pri svakom koraku da nedopustite da grupa postane zavisna na vas.

Organizacije su bile formirane u bogatim zemljama da prikupe dobrotvorna sredstva i pare za ljude u siromašnim zemljama, gde se otkrilo da su pare korištene za nabavku oružja za terorističke grupe. Organizacije koje deluju kao dobrovoljne organizacije, ispadnu da su organizovane od strane tajne policije da prodru i špijuniraju u grupe koje se neslažu sa vladinim stavom.

Jedna vrsta organizacije koja se često nadje u zemljama u razvoju gde Ujedinjene Nacije ili donorske agencije zahtevaju od lokalnih organizacija da sprovedu njihove planove, je komercijalna konsultantska agencija. Ona je formirana od strane jednog vlasnika, obično stručnjaka u potrebnom području, možda sa pomoćnim osobljem, i ona nudi donorskoj agenciji usluge za honorar. U njenim knjigama, vi možda nećete naći profit, ali to je samo računovodstveni trik, gde je honorar potrošen na troškove i prihode za osoblje, uključujući vlasnika. Ovakve male organizacije se često zovu "tašna NGO," jer one nemaju kancelariju niti članove, nego samo vlasnika i njegovu tašnu.

Neke velike internacionalne organizacije, ukoliko većinu prihoda dobijaju od donorskih organizacija kao što su Ujedinjene Nacije ili or USAID, su isto, ništa više od komercijalnih konsultativnih agencija. Kao firme "za profit," ove organizacije nedoprinose mnogo gradjanskom društvu. One nisu javno glasne, one neiskazuju mišljenje ljudi koje je protivno zvaničnom vladinom stavu, jer one žele ostanu u poslu.

Kada vi, kao zajednični mobilizer, organizujete izvršni odbor, baziran na odlukama zajednice, vi kreirate zajednično baziranu organizaciju (ZBO). Taj ZBO je nevladina organizacija, iako neki ZBOi postanu bliski deo gradske, zatim nacionalne vladine strukture, i onda se više nemogu zvati nevladinim organizacijama.

Često nadjen oblik organizacije je da je članstvo dobrovoljno (često sa plaćenom članarinom), sa jednim godišnjim sastankom pri kojem se izabere dobrovoljni odbor, uz možda neko plaćeno osoblje. Kada vi organizujete grupu, nadjite način, kroz dijalog sa zajednicom, da obezbedite da zajednica ostane uključena u donošenju odluka pri organizaciji.

Gradske i Seoske Razlike:

Kada uporedite mobilizaciju u seoskim području sa tom u gradskom području, pronaći ćete nekoliko razlika. Najveći prioriteti u seoskom području su obično fizički objekti. Ti fizički objekti obuhvataju bolnice, škole i puteve. Mobilizacija gradskih područja obično obuhvata siromašna i neorganizovana predgradja gde fizički objekti mogu biti problematični, ali u tim područjima obično postoji veći broj problema koji nisu fizički po prirodi.

Klasičan gradski problem je veza izmedju vlasnika i stanara. Zgrade propadnu zato što stanari nisu njihovi vlasnici, a vlasnici neće da troše pare na održavanje. Zakup je nesiguran i stanari često mogu biti izbačeni bez ikakvog oglasa. Problemi su mnogobrojni.

Kada se okupi grupa stanara, i kada ih vi uputite u utvrdjivanju njihovog najvećeg problema, verovatno će vam reći da im nedostaju prava kao stanarima. Rešenje, oni će zaključiti, je da se formira grupa – Udruženje Za Stanarska Prava.

Kao mobilizer, vi morate morate ostati u pozadini. To zahteva disciplinu i skromnost; biće vrlo primamljivo za vas da se podignete i postanete javni vodja. Ali vaša uputstva su da podstičete, ne da "uradite" stvari za vašu zajednicu. Nemojte zaboraviti metaforu teretane u metodologiji unapredjenja ; ako trener uradi sklekove za sportistu, sportista nikada neće postati snažniji.

Prihvatanje uloge javnog vodje je vrlo primamljivo, čak i članovi zajednice će pokušati da vas primame da postanete njihov vodja. Ukoliko nastavite da podstičete, i trošite vaše vreme i energiju u obučavanje članova zajednice umesto činjenja u njihovo ime, bićete uspešniji.

Mobilizovanje Za Gradjansko Angažovanje:

Kada ste angažovani u mobilizovanju zajednice gde prioritetni ciljevi nisu fizički, nemojte zaboraviti na glavne principe unapredjenja, i prilagodite ih lokalnoj situaciji. Kroz idejni sastanak i učesničku ocenu, dopustite članovima zajednice da sami utvrde njihov najveći problem.

Izazovite ih da razjasne njihov problem. Pomognite im da postignu njihov prioritetni cilj. Objasnite im SIDRO, i kako oni mogu proizvesti neke specifične zadatke iz njihovog cilja. Izazovite ih da proizvedu različite strategije za rešenje njihovog problema. Pitajte ih četiri glavna rukovodstvena i projektna pitanja.

Nemojte zaboravite da obuhvatite kako njihove akcije treba da budu nadgledane kada kreiraju plan akcije. Utvrdite koliko para će projekat koštati, i utvrdite odakle će se potrebna sredstva nabaviti.

Organizujte ih za (1) donošenje odluka i (2) efektnu akciju. Kada započnete akciju, utvrdite potrebnu stručnost i sposobnost , i pronadjite načina da ih nabavite.

Svi ovi metodi su objašnjeni na stranicama ovog sajta. Prilagodite ih situacijama i problemima koji obični i tradicionalni.

Nasuprot tradicionalnim potrebama za nužnikom, putevima, bolnicama, školama i vodovodnim objektima, ista metodologija unapredjenja može biti primenjena potrebama koje nisu fizičke po prirodi.

Da li postoji kriminal i nasilje medju omladinom? Da li bande postavljaju opasnost? Da li se te bande mogu organizovati da izgrade sportske objekte kroz samopomoćne metode? Da li postoji problem droga? Da li ima etničkih sukoba? Da li nedostatak zaposlenosti prinudjuje žene i muškarce u prostituciju? Da li se zajednica može organizovati da ponudi alternative?

Ovaj sajt vam nemože dati detaljan recept; nego vam može dati samo pribor za kreiranje vašeg sopstvenog recepta. Nemojte pokušavati da rešite probleme sa kojima se zajednica suočava. Nemojte uradite stvari za njih. Nego ih izazovite da razjasne njihove probleme, obučite ih da sami reše svoje probleme, i upamtite da oni postaju unapredniji kroz svršavanje stvari za sebe.

––»«––

Proverite: http://www.undp.org/cso/

Radionica:


A Workshop

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 05.10.2011.

 Glavna Stranica

 Zastupanje