Ana sayfa
Çeviri

Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Kısımlar

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

Ulaşım

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler


KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Kuruluşların Gücünün Artırılması

tarafından Phil Bartle, PhD

çeviri Gurkan Kalkan


Modüle Giriş (Merkez)

İçindeki Belgeler Kapasite Gelişimi Modül

Bir ajans nasıl daha güçlü hale gelir?

Sana bir görev verildi. Senin ajansın ve küçük, bölgesel bir Sivil Toplum Kuruluşu bir kalkınma yardım programı üstünde uzlaştı .Bu anlaşmanın çeşitli bölümleri arasında, daha küçük bir kuruluşun kapasitesini geliştirmesine yardımcı olmak için ajansın tarafından görevlendirildin. Şimdi aracılık stratejini geliştirmen ve onu uygulaman gerek.

Bu sitedeki pek çok modülün sana yardımı dokunabilir. Örnek olarak Yönetim Eğitim modülü gösterilebilir (bakınız, Yönetim Eğitimi) ve "Dört Temel Soru." Bu Modül, "Kapasitenin Geliştirilmesi," kapasitenin onaltı temel elementini tanımlar, ve hem senin müşteri kuruluşunun kendi kapasitesini geliştirmesinde hem de senin katılımcı uyarıcı metotları planlaman ve uygulamanda yol gösterir

Buradaki yöntembilim yoksullukla yüzleşen ve tecrit edilmiş toplulukların kuvvetlendirilmesi için olan "Güçlendirme Yaklaşımına" dayalıdır.

" Kapasite "kabiliyet " manasına gelir. Peki kabiliyet ne işe yarar? Bir kuruluşun( ya da tupluluğun) işlevlerini ve amaçlarını uygulamak için olan kabiliyet kendi gücü tarafından belirlenir. Daha kuvvetli olma işlemi( daha fazla güç elde etme) "güçlendirme" olarak adlandırılır.

Güçlendirme yöntembilimindeki önemli prensiplerden biri de bir organizmanın, biyolojik ya da toplumsal olsun olmasın, bazı egzersiz ya da mücadeleye giriştiğinde daha güçlenmesi, ve bir takım şeylerin ona sağlanması ya da kendi başının çaresine bakması durumunda daha da zayıflamasıdır. Toplumsal kalkınmada senin rolün müşteri kuruluşunun harekete geçmesini, kendi kendine yardım edebilmesini ve daha kendine güvenen bir hale gelmesi için teşvik etmek, ona yol göstermeki ve cesaretlendirmektir.

Eğitim ve yol gösterme senin "merhamet yaklaşımından(ki bu zayıflıktır) kaçınmanı sağlayacak ve katılımcıları karar vermede daha da güçlendirecek.

Büyük ölçüde bağımlılığın olduğu durumlarda (dış yardıma bağımlılık; bakınız, Bağımlılık Sendromu),Müşteri kuruluşundaki üyeler sana "Bize ne kazandıracaksın?" ya da "Bizim için neler yapacaksın?" bu ve buna benzer sorular soracaklar Onların daha güçlü olup olmayacaklarını açıklaman için onlarla toplantı yapman çok önemli, onlar kendileri için birşeyleri yapmak zorundalar, eğer daha çok güçleneceklerse çareyi kendileri bulmalılar çünkü senin onlara vereceğin şey sadece yol göstermek ve eğitimdir.

Sporcu bir kişi(atlet) kendi antrenmanlarını kendisi yapmalı; çünkü onun koçu sporcu (burada koç sen oluyorsun) yerine şınav çekse bu sporcuya bir fayda sağlamaz.(Eğer ajansın hem finansal hem de diğer kaynakları müşteri organizasyonu için sağlıyorsa, eğer kendini böyle merhamet durumlarından uzak tutabiliyorsan daha etkili olacaksın)

Bu modülde bir toplumun ya da bir kuruluşun kapasite değişimini ölçebilen aynı onaltı güç elementi aynı zamanda senin işine, sonra kendini güçlendirecek olan müşteri kuruluşuna müdahalene-yol göstericiliğine ve onu cesaretlendirmene odaklanır ( bakınız Güçlendirme İlkeleri).

Müşteri kuruluşun yukarıda bahsedildiği gibi bir bölgesel Sivil Toplum Kuruluşu hemde uluslararası bir STK olabilir, ya da belki daha geniş bir STK nın bölgesel ya da ülkesel bir programı olabilir. O bir devlet bakanlığı, teşkilatı, müdürlüğü, ajansı ya da programı olabilir. Bir gölge, eyalet yada bölgesel otorite ve onun personeli olabilir. Özel bir iş, mikro-iş, küçük girişim, kooparatif, kredi kooparatifleri, ya da büyük bir çokuluslu şirket dalı olabilir. Birleşmiş Milletler ajansı, teşkilatı ya da programı olabilir. Bu modüldeki "kuruluş" bu örneklerden herhangi biri olabilir.

Sonuç olarak, senin takip etmen için sabit bir yöntem olmamalı.Onun yerine, bu web sitede tanımlanan ilke ve teknikleri öğren, durumu gözlemle ve analiz et, ve kendi stratejini belirle. Daima şunu hatırla, senin tüm varlığın ve sonun müşterilerinle ve senden fayda görenlerle karar vermeyi geliştirdiğin yerdeki katılımcıdır.

––»«––
Tamamlayıcı Modüller: Güçlendirme İlkeleri, Kuvvet Ölçme

Topluluğa Bildirme:


Topluluğa Bildirme

Eğer bu siteden metin kopyaladıysan, lütfen yazarlara bunu bildir
ve geri dön irtibat kur cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Sloganlar ve Atasözleri: Direnci en az yolu takip etmek tüm
nehirleri ve bazı adamları çarpık çurpuk yapar


© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarım Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 12.06.2013

 Ana sayfa