Ana Sayfa
 Yöneticilik Eğitimi
Çeviriler:

'العربية / Al-ʿarabīyah
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
한국어 / Hangugeo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar kelimeler

İletişim

Yararlı Dökümanlar

Yararlı Linkler

İçerik:

İçerik:

DÖRT TEMEL SORU

Yöneticilik ve Planlamadaki

hazırlayan: Phil Bartle, PhD

çeviren: Deniz Savtur


Gert Lüdekinge ithafen.

Seminer Konusu

Ne İstiyoruz?
Elimizde Ne Var?
İstediğimize ulaşmak için elimizde olanı nasıl kullanmalıyız?
İstediğimize Ulaştığımızda Ne Olacak?

Yöneticilik ve Planlamanın Temel İçeriği:

Bir aktivite olarak yöneticilik, kararlar vermek ve problemleri çözmek anlamına gelir. Temel yöneticilik ve planlama kararları dört temel sorunun cevaplarında bulunabilir.

Bu dört soru şunlardır: ''1. Ne istiyoruz? 2. Elimizde ne var? 3. İstediğimize ulaşmak için elimizdekini nasıl kullanabiliriz? 4. Elde ettiğimizde ne olacak?'' Eğer dikkatlice bakarsanız,bu dört soru (ayrıntılarda gizli) herhangi bir proje planı belgesine ve beyin fırtınasına dahildir.

Eğer probemler ortaya çıktıktan ve ısrarcı olduktan hemen sonra incelenir ve çözülürse, bu ''kiz yönetimi''dir. Bu yönetim olmamasından daha iyidir. Eğer, tam tersi olarak, açık hedefler oluşturulur ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylemler tanımlanırsa o zaman bu ''hedef yönetimi''dir. Olası problemler tahmin edilir ve ortaya çıkmadan yok edilir. Hedef yönetimi, kriz yönetiminden daha etkili ve daha az streslidir.

Güçlendirilecek grup ister küçük ya da büyük olsun, ister bir kuruluş gibi kurulsun ya da toplum gibi belirsiz olsun, bu dört soruyu sorma ve bunlara cevap verme yollarını ediniyorsa kapasitesi gelişecektir.

Eğer ortada sorun yoksa, o zaman yönetime de gerek yoktur. Ama her zaman sorunlar vardır; bu hayatın bir parçasıdır. Yöneticilik sadece yöneticilere bırakılamayacak kadar önemlidir; hepsinden öenmlisi sorumluluk gerektirir. Öyleyse, hepsi bu dört sorunun farkında olmalıdır; ve hepsi bunları cevaplandırmak için katkıda bulunmalıdır.

Ne İstiyoruz?

''Çözülmesi gereken temel sorun nedir?'' ''Ne istiyoruz?'' sorusu bu sorunun tanımını , genel amacı tanımlamak için tersini ve bu hedeflerin özel hedeflere, çıktılara ve diğer açık tanımlamalara dönüşmelerinin düzenlenmesini kapsar. Coğrafi bir metafor olarak, '' Nereye gitmek istiyoruz?''

Bu kuruluş ya da toplum ne istediğinin ortak bir görüşünü paylaşmalıdır. Bunun tuvalet ya da elektrik gibi sahip olunan fiziksel bir şey olmasın gerekmez; bu yeni bir yasa, değişmiş davranış kuralları, farkındalığın artması, alışkanlıkların değişmesi, yeni kuruluş yapısı, ticari bir kuruluşun artan kar oranı, birleşmiş üyeler için daha yüksek ücretler, kar amacı gütmeyen bir kuruluşun method ya da üye değişimi ya da grubun bir bütün olarak gelişmesi (yaşam standartlarının artması) anlamına gelen ortak amaçlar da olabilir.

İyi bilindiği gibi, amaçlar ve hedefler bütün proje ve plan belgelerinde belirtilmelidir. Ama bunlar ayrıca grubun, toplumun ya da kuruluşun günlük aktivitelerine katılanların hepsi tarafından seçilmeli, anlaşılmallı ve kabul edilmelidir.

Toplum yöneticiliği eğitimindeki '' Ne istiyoruz?'' sorusu toplumun bütünü tarafından cevaplanmalıdır. Bu sadece bir kişi, bir eğitimli, bir memur, bir makamın arkadaşları tarafından değil, bütün toplum tarafından fikir birliği ile yapılmalıdır.

Elimizde Ne Var?

''Elimizde ne var?'' sorusu seçilen hedefler ve amaçlara ulaşmak için kullanılabilecek muhtemel girdileri ya da kaynakları açıklar. ''Şimdi neredeyiz?'' coğrafi bir metafordur. Bu soru şu anda bulunulan durumun gözden geçirilmesi, tartışılması ve analiz edilmesi gerektiğini vurgular. (Buna durum analizi de denir). Bütün kaynakların ve kısıtlamaların,varlıkların ve yükümlülüklerin (potansiyel ve farkındalık) açık resminin, ve durumun geçerli ve doğrulanabilir bir resminin sağlanmasını belirtir.

Toplum yöneticiliği eğitiminde, bu tanımlama en iyi şekilde, katılımcı olmaya teşvik edilen sessiz insanların toplandığı toplantılarda yapılır, çünkü gizli olan ve belki de çok belirgin olmayan, yoksulları da içeren, her toplumda bir çok kaynak vardır. Yetenekli bir harekete geçirici uygun bir şekilde sosyal bir toplantıda saklı ya da gizlenmiş irçok kaynağın açıklamasını ortaya koyar.

Kaynaklar, mevcut işgücü ve deneyim (aktivitede çalışmak için hazır olan insan enerjisi), aktiviteyi sürdürmek için gerekli yer ya da mekan, nakit para (masraflar, satışlar, bağışlar ve diğer kaynaklar),aktiviteyi sürdürmek için sermaye (tekrar kullanılabilen ekipman ve araçlar), ve genellikle yaşlı ya da emekli insanların ve dışlanmış ya da özürlü insanların gizli katkıları olan insani akıl kaynaklarını (bilgelik, bilgi, beceri, deneyim, analitik düşünme kapasitesi, yaratılık) içerir. Çoğu o kadar belirgindir ki gözardı edilirler.

Durum analizi, o anki durumun dikkatli ve tam bir gözlemini yapmak ve başarılan hedeflere katkı sağlayacak ve bu hedeflerin başarılmasını aksatacak şeyleri belirlemektir.

İstediğimize Ulaşmak İçin Elimizde Olanı Nasıl Kullanmalıyız?

''İstediğimize ulaşmak için elimizde olanı nasıl kullanmalıyız?'' sorusu beceri yönetiminin strateji bölümüdür. ''A''dan ''B''ye nasıl ulaşılır. Mevcut kaynakları kombinlemenin her zaman bir çok farklı yolu vardır, ve toplumun kollektif akıl kaynakları (yukarıda bahsedildiği gibi) bir çok stratejiyi belirlemek için kullanılmalı ve en uygun olan seçilmelidir.

Bir yöneten tarafından rehberlik edilen grubun ''A''dan ''B'' yen nasıl ulaşacağının kararlılığı, hareket planının bir parçası olarak bir strateji oluşturmalıdır. Yazılı plan bu dört soruya da cevap olacaktır. İşin yaratıcı, yenilikçi ve analitik yönü oluşturulan birçok mümkün stratejininin içindedir ve daha sonra bunların arasından en utgulanabilir olanını seçer.

Burda da, karar alımı ve harekete geçmek için organize etme ya da yeniden organize etme fırsatı vardır. Bknz: organize etmek. Eğer bu organize olmamış bir insan topluluğu ise, seçilmiş hedeflere ulaşmak için strateji, gerekli eylemleri sürdürmek için nasıl etkili bir organizasyona dönüşeceğini gösterir.

Eğer grup, kuruluş ya da toplum bir şekilde organize edilmişse, belki bir öneten tarafından yardım edilen üyeler kendilerine kuruluşlarının bu hedeflere ulaşmak için en iyi şekilde tasarlanıp tasarlanmadığını ya da burda yapıdaki bir değişimin gerekli olup olmadığını sormalılardır. Yöneticilik eğitimini uygulayan bir toplum harekete geçiricisi için, bu bir toplumun kendisini, istediği şeyi gerçekleştirmesi için en etkili şekilde kullanabileceği şeye dönüştürmesi için onlara yol gösteren bir fırsattır.

İstediğimize Ulaştığımızda Ne Olacak?

Eylem yürütülmeden önce önemli olan şey grubun seçilen stratejinin etkileri ya da sonuçları hakkında doğru ve gerçekçi öngörüleri oluşturmasıdır. Tabiki de umulmayan sonuçlar da olabilir, fakat her girişim olası sonuçları tanımlamak, özellikle de istenemeyen sonuçlardan kaçınmak için yapılmalıdır.

Burada grubun denetlemenin önemli olduğunu anlaması gerekir. Biri gözleri kapalıyken bisiklete binmemelidir. Bütün eylem planı, eylem ve sonuçlarının gözden geçirilmesini vebit bütün şeklinde gruba geri iletilme yollarını kapsamalıdır.

''İsteğimize ulaştığımızda ne olacak?'' sorusu eylemin etkisinin öngörüsünü içerir. Bu eylemin toplumu ve (sosyal ve fiziksel) çevresini nasıl etkileyeceğini sormak için genişletilebilir ve böylece değerlendirme ve denetleme planlarını yönetir.

Sonuç:

Bu dört soru, bir alan işçisi tarafından bir grubu organize ya da tekrar organize etmek için oluşturulan taslak olarak kullanılmalıdır. Benzer olarak bunlar bir yönetim grubunun organize ya da tekrar oranize edilmesi için yöneticilik eğitmeni tarafından kullanılır. Bir koordinatör bunları bir alan çalışma grubunu organize etmek için kullanabilir. Birlikte, bunlar yöneticilik kapasitesini ve katılımcı herhangi bir grubun gücünü oluşturma taslağıdır.

Toplum yöneticiliği eğtiminde, bu esas dört soru önceliklere karar vermek için bütün toplum toplandığında öne sürülmelidir. Bunlar toplum bazlı kuruluşların yönetici komitesi detayları konuşmak için toplum adıan toplanmalarına karşı kullanılmalıdır. Dikkatlice bakarsanızi bu dört sorunun, sıralı şekilde, bu dökümanın eklerinden ikisinde (beyin fırtınası bölümü ve proje tasarımı için esaslar) gizli oduğunu göreceksiniz.

Bu sorular ister bir ticaret birliği organize ederken ya da zengin bir kurumun üst yöneticilerini olduğun bir yönetim toplantısında (ya da bu bağlamdai düşük gelirli toplumların kapasitesini güçlendirme ve geliştirilmesinde) sorulsun, bunlar yöneticiliğin esas noktasını oluşturur.

Bu yöneticiler için bir yöneticilik eğitimi değildir.
Bu herkes için yöneticilik eğitimidir.

––»«––

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarım: Lourdes Sada
––»«––
Son güncelleme: 21.11.2010

 Ana Sayfa

 Yöneticilik Eğitimi