Home Page


Tłumaczenia:

Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
한국어 / Hangugeo
Português
Română
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Inne strony:

Wstęp do Modułu (Rdzeń)

Socjologia
Teksty socjologiczne

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

KARL MARX

Socjologia nie głosi komunizmu

napisał Phil Bartle, PhD

tłumaczyła Karolina Durda

Konspekt Szkoleniowy

Socjologia nie głosi komunizmu. Używa jednak pism i poglądów Karl'a Marx'a w pewnych analizach społecznych tego "co jest." Takiego stwierdzenia nie powinno się używać na egzaminie, lecz jest to informacja dla tych studentów, którzy mogliby mieć obawy co do treści w tej dziedzinie

Jaki wkład wniósł Marx do Socjologii?

Karl Marx nigdy nie nazywał siebie socjologiem, ale miał ogromny wpływ na socjologię oraz inne nauki społeczne.

Jest lepiej znany poza światem nauk społecznych, dzięki swoim pismom na temat komunizmu.

Powiedział, że klasa robotnicza pokona klasę właścicieli i da to rezultat utopii, gdzie rząd zaniknie całkowicie, a zasadą ekonomii będzie hasło "Dla każdego według jego potrzeb, od każdego według jego możliwości."

Jego wkład myślowy w dziedzinę socjologii dostrzegany jest głównie w jego "Teorii Konfliktu", gdzie społeczna organizacja i przemiana oparta jest na konfliktach wbudowanych w społeczeństwo.

Nie nadał nazwy teorii, ani nie zdefiniował swojego poglądu.  Ci, którzy używają tej perspektywy, wzorują się na jego pismach.

Jego poglądy na temat przemiany opierały się na pismach filozofa Hegel'a, który rozwinął koncepcję dialektyki.

Pogląd oparty był na idei, że wszystko posiada wewnątrz siebie ziarna samodestrukcji, ale z popiołów tego samozniszczenia wyrasta nowa forma.

Niektórzy widzą w tym podobieństwo do klasycznych greckich i łacińskich mitów o Ptaku Feniksie, który leci zbyt blisko słońca i płonie, oraz do mitów Atapasków z Wielkich Równin Ameryki Północnej o początku stworzenia.

Marx przyjął tą ideę i zastosował ją w odniesieniu do społeczeństwa mówiąc, że pochodzenie przemiany jest wyłącznie materialistyczne, nie oparte na ideach.

Innymi słowy znaczy to, że pochodzenie przemiany należy do kulturowych wymiarów technologii i ekonomii.

Jak Ludzka technologia rozwijała się od zbieracko/myśliwskiej, poprzez agrokulturową (uprawa roślin/chodowla zwierząt ) aż do przemysłowej rewolucji, zmiany w technologii prowadziły do zmian w społecznej organizacji, oraz w obszarze wierzeń i wartości.

Główny konflikt w epoce przemysłowej był pomiędzy:

  • pracownikami, których nazywał proletariatem, z Łaciny, którzy potrafili przetrwać dzięki sprzedawaniu swojej pracy, a

  • właścicielami fabryk, których nazywał burżuazją, którzy potrzebowali rąk do pracy, by czerpać zyski.

Wykorzystywana klasa chciała zmiany w kierunku zwiększenia równości i czerpała by z takiej zmiany korzyści, podczas gdy wykorzystująca klasa opierała się takiej zmianie.

To podejście zwane jest materializmem dialektycznym.

Co ciekawe, przewidywał że rewolucja nastąpi w społeczeństwie zindustrializowanym, lecz jedyne w historii rewolucje komunistyczne miały miejsce w potężnych faudalno agrarnych społeczeństwach (jakimi były Rosja i Chiny).

Ważnym elementem teorii konfliktu, kiedy patrzymy na społeczne przemiany jako produkt współzawodnictwa o zasoby, jest to, że ci u władzy (bogaci) mieli ulokowany kapitał, dzięki któremu mogli ocalić system, który stawiał ich na szczycie społeczeństwa.

Idea miała zastosowanie od poziomów mikro do makro, na przykład od rozwoju rodziny, do narodowej organizacji społecznej.

Teoria konfliktu wypływająca z jego pism była i jest zaporzyczana i dostosowywana do bardzo wielu tematów w socjologii.

Chociaż Marx pochodził z Niemiec, większość czasu spędził pisząc w Brytyjskiej Bibliotece w Londynie.

──»«──
Jeśli kopiujesz tekst z tej strony, podaj jego autora(ów) oraz link do niniejszej strony www.cec.vcn.bc.ca
This site is hosted by the Vancouver Community Network (VCN)

© Prawa autorskie 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt strony Lourdes Sada
──»«──
Ostatnia aktualizacja: 2012.10.16

 Home page