Ana Sayfa
 Felâket
Çeviriler:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Diğer biçimler:

Text

Diğer Sayfalar:

Kısımlar

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

Ulaşım

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler

Sosyoloji

İçerik:

İçerik:

İçerik:


Dönüşüm için GZFT (SWOT)

hazırlayan Phil Bartle, PhD

çeviren F Jeral


Kaynak

Güçlü taraflar, zayıflıklar, fırsatlar ve tehlikeler. Bir organizasyon ve onun programına bir görüş hazırlamak ve onun dönüştürülme potansiyelini belirlemek için değerli olan menfaati olanların, personelin, gönüllülerin ve toplum üyelerinin katılımları.

Giriş:

GZFT (SWOT) oturumu bir gruptaki katılanlardan elde etme yöntemidir, planlamada çok gerekli olan gözlemlerin ve tahminlerin bir grubudur. Katılanların değişik bölgelerden ve organizasyonlardan geldiği bir konferansta kullanılabilir. Bir toplumda veya katılanların ödenmediği ve üyeliklerin ikametgâha dayandığı topluma dayanan organizasyonda kullanılabilir. Katılanların ödendiği devletin olmayan bir organizasyon, devlet daireleri veya özel şirket gibi bir organizasyonda kullanılabilir.

Bu eğitim belgesi, kendi programını derneğe, bazı felâketlere bir acil müdahaleye dayanandan gelişim desteğine dayanana, güçlendirme metodolojisini temel alana değiştirmeye bakan bir yardım organizasyonu (devletin olmayan organizasyon, yardım projesi veya organizasyonu veya devlet aracı kuruluşu) tarafından kullanılabilen bir GZFT (SWOT) oturumunu tarif eder. Yardımı Gelişime Dönüştürmeke bakın.

İstenen cevapların çeşitleri dışında, GZFT (SWOT) bir programın değiştirilmesinden başka kontekstlerde de kullanılabilir ve yılda bir veya iki defa inceleme toplantılarında kullanılması tavsiye edilir.

GZFT (SWOT) güçlü taraflar, zayıflıklar, fırsatlar ve tehlikeler kelimelerini baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Pratik Bilgi:

Neyin gücü? Neyin zayıflığı?

Bireyler (personel, gönüllüler, menfaati olanlar, yerel sakinler, organizasyonla ilgili kuruluş (yapı ve oluşum), faaliyetin programı veya planı (planlanmış, tepki oluşturan veya kendi kendine olan), yönetim, materyal akışı, bilgi akışı, karar verme yöntemleri, çevresel (sosyal, fiziksel, politik, biyolojik, yasal, idari, ekonomik). Bunların hepsi güçlü yanlara ve zayıflıklara sahiptir. Onlar nelerdir?

Ne için fırsatlar? Neyin tehlikeleri?

Organizasyon, program ve insanlar buradan nereye gidebilir ve gitmelidir? Oraya ulaşmaya ne yardım edecektir? Ne engel olacaktır?

Herhangi bir plan yapılmadan önce, tabi ki bir görüş gereklidir. Eğer o idealist ve uygulanamaz bir görüşse, başarılamayacaktır. Eğer o başarıya katkıda bulunacak özelikler ve koşulların doğruluğu kanıtlanabilir gözlemlerine dayanıyorsa ve başarıya ne engel olacağını belirlemede gerçekçiyse, o zaman büyük bir olasılıkla başarılı olacaktır. Uygulanabilir bir görüş bu gözlemlere dayanır.

Menfaati olanlardan, personelden, gönüllülerden ve/veya toplum sakinlerinden oluşan katılanlar grubundan daha iyi kaynak nedir?

Bir Katılımcı Yöntem:

Bir GZFT (SWOT) oturumu katılanlardan bilgi edinmenin bir yöntemidir. O bilgi gözlemlerden oluşur ve o, gözlemlerin katılanlar tarafından analizidir. Beyin fırtınasında olduğu gibi, bu oturum yardımcının bütün üyelerin, özellikle günlük durumlarda daha az konuşma eğilimi gösterebilen şahısların katılımını sağlamaya çalıştığı oturumdur.

Böyle yapmak için, açık sözlü bireylerin katılımlarına onların değerini büyüterek veya azaltarak değil gerçekçi bir şekilde muamele etmek eğilimindedir.

Bu oturum en iyi katılanların hepsinin okuryazar olduğu ve kendi katılımlarını yazabildiği yerde yapılır. Bazı katılanların okuryazar olmadığı yerde, oturum çocuklar ve torunların yardımcı olarak onlara eşlik etmesine, gözlemlerini sessizce tartışmalarına ve yardımcılarına yazdırılmasına değiştirilebilir.

Genelde (bütün katılanlarla), yardımcı dört kelimeyi tahtaya yazar: Güçlü taraflar, Zayıflıklar, Fırsatlar ve Tehlikeler. Bunu biraz genel tartışma izleyebilir. Aracı kuruluş kendini acil müdahale organizasyonundan güçlendirmeye dayanan gelişmeye yardım organizasyonuna değiştirmeyi istediği durumda, o zaman yardımcı istenen organizasyonun bazı özelliklerini gösterebilir ve böyle bir organizasyon olmaya yardım edecek veya engel olacak güçlü taraflara ve zayıflıklara katılanların bakması istenebilir.

Grubun yıllık veya altı aylık incelemede olduğu yerde, o zaman organizasyonun amaçları ve hedefleri bilinmelidir, ancak ki o zaman bu özetlenebilir. Yardımcı genel tartışma yoluyla katılanlar onları belirtirken veya onları sözlü olarak sunarak gereken bilginin ("Pratik Bilgi" bölümünde belirtildiği gibi) çeşitlerinin herkes tarafından anlaşıldığına emin olmalıdır. Yardımcı sonra katılanların katılımlarını dört sayfaya, dört kategorinin her biri için bir sayfa olmak üzere yazmasını ister. İsimlerini kağıtlara yazmamaları istenir.

Metoda bir varyasyonda, yardımcı bütün grubu dörtle altı arasında bireylerden oluşan daha küçük gruplara ayırabilir, onlara boş kağıdı ve işaretleyicileri verebilir ve onların küçük grup katılımlarını üretmelelerini isteyebilir. Bu durumda, küçük grupların rastgele seçilmesi en iyisidir. Buna bir dezavantaj; bazı bireyler arkadaşlarının, birlikte yakinen çalıştıkları insanların, üstlerinin veya üstlük yaptıkları kişilerin önünde katılımda sessiz olabilirler. Avantaj ise daha az tekrar olduğu için toplam katılım sayısının düşmesi ve bazı insanların küçük bir grup tartışmasına yalnız bir kağıtla olduğundan daha çok katılmasıdır.

İsimsiz yalnız bir kağıda yazmak adın biraz gizli tutulmasını sağlar ve bu yolla hassas meseleler hakkında bazı gözlemler ortaya çıkabilir. Amaç katılımcıların serbestçe ve çekinmeksizin uygulanabilir olan katılımları için bulabildikleri bütün güçlü tarafları, zayıflıkları, fırsatları ve tehlikeleri sağlamalarında tehdit edici olmayan bir durum sağlamaktır.

GZFT (SWOT) oturumu bütün katılanları nihai sonuca katkıda bulunmaya teşvik etmesi bakımından katılımcıdır. "Beyin fırtınası" oturumu benzerdir. Bu oturum "Yöneticilik ve Planlamadaki Dört Temel Soru" ya dayanır. Fakat bir organizasyonun geçiş veya bir yıllık veya altı aylık inceleme gibi devam eden bir durum için hazırlanması esnasında daha büyük gruplara daha uygundur.

"Beyin fırtınası" en iyi yeni bir proje veya organizasyon kurarken kullanılır, küçük bir GZFT (SWOT) oturumdan daha çok işe yarar ve katılanlar daha küçük bir grup yöneticiler olduğu zaman dönüşüm sürecinde daha etkili olarak kullanılabilir.

Bilgiyi Karşılaştırarak Sıraya Koyma:

Bilgi dört grup kağıda yazıldığı zaman, hep birlikte gruplandırılması gerekir. Gönüllüler ve asistanlar bütün kağıtları toplayabilir ve onları her bir kategori için bir olmak üzere dört gruba ayırabilirler. Yardımcı, sonra tahtayı kullanarak aynı ve benzer yorumları bi raraya koyarak, tekrarları eleyerek gözlemleri gruplar.

Böyle yaparak, yardımcı sonuçların bir bütün olarak grubun ürünü olduğunu, yalnızca birkaç şahsın bazı varsayımları ve önyargıları olmadığına dikkat çeker. Özellikle organizasyonda ve programın içeriğinde ana değişiklikler varsa bu önemlidir, bütün üyeler bu bir grup yöntemi olduğundan, sürtüşmeler veya şahıslar tarafından hükmedilmediğinden rahat hissetmelidirler.

Bilginin bir program değişikliği veya yıllık incelemeden kaynaklanan herhangi değişiklikler için “Görüş” yazısı hazırlamada kullanılacağını anlatın. Bu sadece bir eksikliğe katılan iştirakçilerin çalışması değildir, ama planlama ve yönetim sürecine gerekli olan bir katılımdır.

Beyin fırtınası oturumundaki gibi, her bir kategorideki gözlemler önem sırasına göre sıraya konulabilir. Bu bir GZFT (SWOT) oturumunda zorunlu değildir, fakat bütün bilginin bütünsel analizini hazırlamaya yardım edecektir.

Yardımcı GZFT (SWOT) çalışmasının ana gözlemlerini katılanların yardımlarıyla sözlü olarak özetleyebilirse o çok faydalıdır. Bazı amaçlar için bazı güçlü yanların diğer amaçlar için zayıflık olabileceğini ve gözlemlerin analizinin organizasyonun gelecek görüşüne yardım edeceğine dikkat çekin.

Benzer şekilde, bazı faaliyetler başkaları için tehlike olabilir. Sonuçların kaydedileceğini ve organizasyonun, onun insanlarının ve programının buradan hareket edeceği bir taslak "Görüş" yazısı hazırlamada kullanılacağını da anlatın.

Sözünüzü tutun. Yazılanın ve kağıtların sayfalarının raflarda tozlanmasına izin vermeyin; katılanlar arasında dağıtmak için bilgiyi yazılı bir özet ve analiz hazırlamak için kullanın. Bu oturumun haftası içerisinde üretilebilir ve dağıtılabilir.

Beklenen Gözlemler:

Katılanlar tarafından üretilen gözlemler organizatörleri ve organizasyonun idarecilerini çok şaşırtacak bir şey içermemelidir.

Güçlü yanlar akıl ve personelden öğrenilen tecrübeleri kapsar. Onların bazı becerileri aynı yolda devam etmek için değerli olabilir, fakat organizasyonla ilgili veya program değişikliği yapmaya engel olabilir. Örneğin envanter yönetimi ve lojistiklerde, kurban ve alıcı gruplar yararına demografik ve diğer hesaplara dayanan karar vermedebir acil müdahale programının deneyimli ve çok yetenekli insanlara sahip olması lazımdır. Şayet bir personel üye böyle hesapları hak sahiplerine transfer edebilirse, bu güçlü bir yan olabilir. Böyle kararların yardımcı aracı kuruluş değil hak sahipleri tarafından verildiği yerde, bir programı değiştirmek zayıflık olabilir.

Genel olarak, eğer personelin sahip oldukları becerilerde diğerlerini nasıl eğitmesi gerektiğini öğrenme potansiyeli varsa ve aracı kuruluşun kontrol ve koordinasyon fonksiyonlarını nasıl gösterime sokması gerektiğini öğrenebiliyorsa, o zaman bir dernek metodolojisinden bir güçlendirme metodolojisine dönüşmesinde aracı kurumun daha çok fırsatları olacaktır. Bazı personel davranışlarını, becerilerini ve metotlarını değiştiremeyecektir ve onların başka bir dernek organizasyonuna geçmesi veya organizasyonun acil müdahale gerektiğinde çalıştığı yerdeki diğer bir bölgeye geçmeleri daha iyi olur.

Şayet çok fazla sayıda personel bunu değiştiremiyorsa, o zaman aracı kurumun kararı orada acil müdahalenin gerekmediği yerde operasyonları kapatmak, bir güçlendirme programının bir başka aracı kurumdan gelmesine izin vermek ve organizasyonun geçerli güçlü taraflarının en çok gerekli olduğu yerdeki başka bir bölgeye veya ülkeye gitmek olabilir.

Aracı kurumun yöneticileri, planlamacıları ve idarecileri değiştirmek, kapatmak, önceki gibi devam etmek veya başka bir yere taşımak hakkında karar vermede böyle bir GZFT (SWOT) oturumunun sonucuna çok dikkat etmelidirler.

Sonuç:

Bir GZFT (SWOT) oturumu yıllık planlama veya bir programın ana değişiklikleri üzerine karar vermek için değerli olan sonuçlar üreten bir katılımcı grup yöntemidir.

Onun gücü bilginin kaynağında yatar — personel, gönüllüler, hak sahipleri ve/veya diğer menfaat sahipleri — ve diğer durumlarda ortaya çıkmayabilecek hassas malzemeyi bile çıkarmak için tehlikesiz bir çevre sağlamak için kurulur.

Tekrarları çıkarmak için ve ana bir dönüşümü tasarlayabilen veya gelecek seneleri önceki senelerin toplu akıl ve tecrübelerine dayandırmak isteyen bir organizasyon (onun personeli, gönüllüleri, menfaati olanlar, organizasyonla ilgili kuruluş ve program) için uygulanabilir istikamet sağlayan bir "Görüş" yazısı üretmekte faydalı olsun diye bilgileri düzenlemek için güçlü yanlar, zayıflıklar, fırsatlar ve tehlikeler hakkında gözlemler seti karşılaştırılarak sıraya konulur ve analiz edilir.

––»«––

Bir GZFT (SWOT) Semineri:


Bir GZFT (SWOT) Semineri

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarım Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 21.07.2013

 Ana sayfa

 Felâket