Strona Główna
 Umacnianie
Tłumaczenia:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe
Tiếng Việt

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki


Spis treści:

 1. Animacja Pobudza Zmiany Społeczne:
 2. Animator Musi Znać Społeczeństwo
 3. Pamiętaj o Podstawowych Elementach Społecznych
 4. Kultura jest Wyuczona
 5. Kultura Wykracza Poza Ludzi którzy ją tworzą
 6. Społeczność jest Systemem Superogranicznym
 7. Wymiary Kultury
 8. Wymiar Technologiczny
 9. Wymiar Ekonomiczny
 10. Wymiar Polityczny
 11. Wymiar Instytucjonalny
 12. Wymiar Wartości
 13. Wymiar Pojęciowy
 14. Wszystkie Wymiary Znajdują się w Każdej Cząstce Kultury
 15. Jedność ma Znaczenie Praktyczne
 16. Jedność Wpływa na Zmiany Społeczne
 17. Zakończenie

Spis treści:

 1. Animacja Pobudza Zmiany Społeczne:
 2. Animator Musi Znać Społeczeństwo
 3. Pamiętaj o Podstawowych Elementach Społecznych
 4. Kultura jest Wyuczona
 5. Kultura Wykracza Poza Ludzi którzy ją tworzą
 6. Społeczność jest Systemem Superogranicznym
 7. Wymiary Kultury
 8. Wymiar Technologiczny
 9. Wymiar Ekonomiczny
 10. Wymiar Polityczny
 11. Wymiar Instytucjonalny
 12. Wymiar Wartości
 13. Wymiar Pojęciowy
 14. Wszystkie Wymiary Znajdują się w Każdej Cząstce Kultury
 15. Jedność ma Znaczenie Praktyczne
 16. Jedność Wpływa na Zmiany Społeczne
 17. Zakończenie

Spis treści:

 1. Animacja Pobudza Zmiany Społeczne:
 2. Animator Musi Znać Społeczeństwo
 3. Pamiętaj o Podstawowych Elementach Społecznych
 4. Kultura jest Wyuczona
 5. Kultura Wykracza Poza Ludzi którzy ją tworzą
 6. Społeczność jest Systemem Superogranicznym
 7. Wymiary Kultury
 8. Wymiar Technologiczny
 9. Wymiar Ekonomiczny
 10. Wymiar Polityczny
 11. Wymiar Instytucjonalny
 12. Wymiar Wartości
 13. Wymiar Pojęciowy
 14. Wszystkie Wymiary Znajdują się w Każdej Cząstce Kultury
 15. Jedność ma Znaczenie Praktyczne
 16. Jedność Wpływa na Zmiany Społeczne
 17. Zakończenie

Spis treści:

 1. Animacja Pobudza Zmiany Społeczne:
 2. Animator Musi Znać Społeczeństwo
 3. Pamiętaj o Podstawowych Elementach Społecznych
 4. Kultura jest Wyuczona
 5. Kultura Wykracza Poza Ludzi którzy ją tworzą
 6. Społeczność jest Systemem Superogranicznym
 7. Wymiary Kultury
 8. Wymiar Technologiczny
 9. Wymiar Ekonomiczny
 10. Wymiar Polityczny
 11. Wymiar Instytucjonalny
 12. Wymiar Wartości
 13. Wymiar Pojęciowy
 14. Wszystkie Wymiary Znajdują się w Każdej Cząstce Kultury
 15. Jedność ma Znaczenie Praktyczne
 16. Jedność Wpływa na Zmiany Społeczne
 17. Zakończenie

KULTURA I ANIMACJA SPOŁECZNA

Szczypta Nauk Społecznych dla Mobilizatorów Społeczności

napisał Phil Bartle, PhD

Przetłumaczone przez: Ewa Busz


Dokument Informacyjny

1. Animacja Pobudza Zmiany Społeczne:

Ludzkie osiedla to nie tylko zbiorowisko domów. To ludzka (socjalna i kulturalna) wartość. (Domy, które są kulturalnym produktem ludzi, należą do jednych z sześciu wymiarów społeczeństwa albo kultury, wymiaru technologicznego, tak jak wyjaśnimy powyżej).

Animacja Społeczna (promowanie uczestnictwa społeczności i samopomocy) mobilizuje i organizuje społeczność. To znaczy, że społeczne organizacje społeczności zmieniają się, choć wolno. Animator więc, promuje zmiany socjalne, jest ich katalizatorem.

2. Animator Musi Znać Społeczeństwo:

Próby zmiany czegoś, o czym nie wiemy za dużo, mogą być niebezpieczne. Odpowiedzialnością animatora więc jest, poznać nauki takie jak antropologia i socjologia.  Animator jest praktykującym socjologiem więc musi wiedzieć, co jest w socjologii ważne

3. Pamiętaj o Podstawowych Elementach Społecznych:

Ważną rzeczą dla animatora jest zauważenie połączeń między wymiarami kulturalnymi, które zawiera społeczność. Podczas gdy socjologowie mogą się nie zgodzić co do tych połączeń, wszyscy przyznają, że podstawową charaterystyką społeczeństwa (a w związku z tym społeczności w społeczeństwie) jest jedność tych kulturalnych wymiarów.

Społeczność, jak inne socjalne instytucje, nie jest tylko zbiorowiskiem indywidulanych osób; jest zmieniającym się zestawem stosunków, nastawień i zachować swoich członków.

4. Kultura jest wyuczona:

Kultura zawiera w sobie wszystkie te rzeczy, włącznie z zachowaniami i wiarą, które ludzkie istoty (jako fizyczne zwierzęta), nauczyły się, które czynią je ludźmi. Kultura zwiera w sobie zachowania, ale nie rzeczy zdeterminowane genetycznie. Kultura jest zapisywana i przekazywana przez symbole, nigdy przez chromosomy.

Podczas gdy pewne elementy kultury są wyuczone w dzieciństwie (jak na przykład chodzenie), inne są wyuczone w dorosłości. Gdy animator włącza się do pobudzania zmian społecznych, ona lub on promuje naukę nowych idei i zachowań. W związku z tym potrzebne są zdolności dorosłych do nauki.

Ta socjologiczna definicja kultury, którą jest samo społeczeństwo, nie jest jest popularną, zwyczajną definicją kultury, którą ludzie wyobrażają sobie jako bębny, taniec, albo tylko sztukę (należą one tylko do jednej z sześciu wymiarów kultury; estetycznej).

5. Kultura Wykracza Poza Ludzi Którzy ją Tworzą.

Kultura jest superograniczna. Zrozumienie tego konceptu, "superograniczny", jet ważne w zrozumieniu, czym jest społeczność.

Tak, jak poziom organiczny jest oparty na nieorganicznym (żyjące komórki są stworzone z nieożywionych atomów itd.) tak samo superogranizm jest stworzony w oparciu o organiczne (społeczeństwo to nie ludzka istota, ale składa się z ludzi) jednostki.

To oznacza, że w trakcie animacji (mobilizacji i organizacji) społeczności, animator musi zawsze być w stanie oddzielić, co się dzieje z całą społecznością, a co z pojedyńczymi osobami.

6. Społeczność jest Systemem Superorganicznym.

Społeczność może być postrzegana jak organizm. Żyje i funkcjonuje, mimo tego, że poszczególne jednostki przychodzą i odchodzą, rodzą się i umierają. Tak jak żyjące komórki rośliny czy zwierzęcia, przewyższają ich atomy, tak samo instytucja, wzorzec zachowań, albo społeczność, przewyższa ludzi, którzy ją tworzą.

Wiara na przykład, jest wyznawana przez osoby, ale ta wiara może żyć wśród osób długo po tym, jak osoba, która ją stworzyła umrze. Tak samo z instytucjami takim jak małżeństwo, organizacjami takimi jak siły powietrzne, miastami jak Maputo, zwyczajami jak potrząśnięcie dłońmi, narzędziami jak motyka czy systemami jak marketing. Wszystkie z nich przewyższają ludzkie istoty które je tworzą.

Społeczeństwo więc, jest systemem - nie nieożywionym jak silnik, nie ożywionym, jak drzewo, ale supeorganicznym systemem, zbudowanym z wyuczonych idei i zachowań ludzkich istot.

Mimo, iż społeczność jest systemem kulturalnym (i w tym przewyższa indywidulane osoby), nie zakładaj, ze społeczność żyje w harmonijnej jedności. Tak nie jest. Jest pełnym tarć, zmagań się i konfliktów, opartych o różnice płci, religii, dostępu do bogactwa, etniczych, klasowych, edukacji, dochodów, posiadania kapitału, języka i wielu innych czynników.

Aby promować rozwój i uczestnictwo społeczności, jest zadaniem animatora zebrać te wszystkie tarcia razem, wzbudzić tolerancję i ducha zespołowego i podjąć konsekwentne decyzje. To nie jest łatwe. Podczas gdy techniki jak to zrobić można znaleźć w dokumentach tej serii, wiedza o społecznych i kulturalnych systemach (opisanych w tych dokumentach) zawarta jest w teorii, w oparciu o którą animator może zbudować swoje profesjonalne kompetencje.

Dla animatora, aby promować socjalne zmiany w społeczności, jest niezbędnym wiedzieć, jak ten system operuje i jak odpowiada na zmiany. Tak jak inżynier (osoba z wykształceniem technicznym) musi wiedzieć, jak działa silnik, pomocnik społeczny (osoba z wykształceniem w naukach socjalnych) musi wiedzieć, jak społeczeństwo działa.

7. Wymiary Kultury:

Wszystkie kultury (lub społeczne organizacje) posiadają kilka wymarów. Podobnie jak fizyczne wymiary: długości, szerokości, wysokości i czasu, wymiary kultury mogą różnić się wielkością, ale zgodnie z definicją, przenikają całość. Sugerujemy tutaj, najbardziej logiczny zestaw z sześciu kulturalnych lub socjologicznych wymiarów. Wlicza się to również do wszystkich systemów wyuczonych wartości i zachwań.

W te wymiary kuturalne wchodzą:

 1. Technologiczny,
 2. Ekonomiczny,
 3. Politczny,
 4. Instytucjonalny (Socjalny),
 5. Wartości estetycznych, i
 6. Wiary, konceptualny.

Możesz nie "widzieć" wymiaru kulturalnego albo społecznego, tak jak widzisz osobę. Każda osoba wyraża każdy z tych sześciu wymiarów kultury.

By stać się świadomym społeczności, animator musi być w stanie zanalizować wszyskie sześć wymiarów i ich współoddziaływań, nawet jeśli on/ona widzi tylko osoby a nie te wymiary.

Wymiary kultury

8. Technologiczny Wymiar Kultury:

Technologiczny wymiar kultury, to jej kapitał, narzędzia i umiejętności, oraz sposoby radzenia sobie z fizycznym środowiskiem. Jest to interakcja pomiędzy naturą a człowiekiem.

Pamiętaj, że to nie tylko fizyczne narzędzia tworzą technologiczny wymiar kultury, ale również wyuczone idee i zachowania, które pozwalają ludziom wymyślać narzędzia, używać ich i uczyć innych korzystania z nich.

Kiedy facilitator zachęca grupę do zbudowania latryny czy studni, zostają wprowadzone nowe technologie. Studnia (lub latryna) jest takim samym narzędziem, jak młotek czy komputer. Facilitator musi być przygotowanym, by rozumieć wpływ na inne wymiary kultury tego, że wprowadzono zmianę w wymiarze technologicznym.

9. Ekonomiczyny Wymiar Kultury.

Ekonomicznym wymiarem kultury są różne sposoby i środki produkcji i przydział rzadkich i użytecznych produktów i obsługi (bogactwo), bez względu na to, czy jest to podarunek, zobowiązanie, wymiana, handel czy przydział państwowy.

Nie chodzi tu o fizyczne środki jak pieniądze, które tworzą ekonomiczny wymiar kultury, ale różne idee, wartości i zachowania, które zostają dane przez ludzi pieniadzom (i innym przedmiotom), ludziom którzy stworzyli ekonimiczny system, który używają. Bogactwo to nie po prostu pieniądze, tak samo jak bieda nie jest tylko i wyłącznie brakiem pieniędzy.

Gdy społeczność decyduje o przydziale wody na zasadzie: wszystkim członkom po równo, albo na zasadzie opłaty za każdy kontenter wody, gdy pieniądze są już zebrane, wtedy następuje wybór pomiędzy dwoma bardzo różnymi systemami ekonomicznej dystrybucji. Animator powinien zachęcić społeczność do tego, by wybrała co chce, co będzie bardziej zgodne z przeważającym wśród nich wartości i nastawień. (Dobry animator nie będzie próbowała wpłynąć na wybór, uważając że taki a nie inny system jest lepszy dla społeczności, wszyscy członkowie powinni ponieść konsekwencje decyzji).

10. Polityczny Wymiar Kultury.

Politycznym wymiarem kultury jest przydział władzy i podejmowania decyzji w różny sposób i różnymi drogami. To nie to samo co ideologia, któa należy do wymiaru wartości. Zawiera, ale nie jest ograniczona tylko do tego, typy rządu i systemów zarządzania. Jest w to również wliczone to, jak ludzie w małych grupach podejmują decyzje, kiedy nie posiadają wydzielonego lidera.

Animator musi być w stanie zidentyfikować różne typy liderów w społeczności. Niektóre z nich posiadają tradycyjny autorytet, inne wyróżniają osoby z charyzmą.

Pracując ze społecznością, animator musi być w stanie rozwinąć istniejącą władzę i system podejmowania decyzji, by promować jedność społeczności i grupowe podejmowanie decyzji, aby korzyści płynęły do całej społeczności, a nie tylko jednostek.

11. Instytucjonalny Wymiar Kultury.

Wymair socjalny lub instytucjonalny kultury składa się ze sposobów, jak ludzie reagują, oddziaływują na siebie, działają i czego oczekują od siebie nawzajem. Wliczone w to są takie instytucje jak małżeńśtwo czy przyjaźń, role takie jak matka czy oficer policji, status czy klasa i inne wzory ludzkich zachowań.

Dla animatora czy mobilizatora, by odnieść sukces, ona lub on musi wiedzieć jakie są lokalne instytucje, jakie role są odgrywane przez mężczyzn i kobiety i jakie są główne formy społeczych oddziaływań.

12. Estetyczny - Wartości Wymiar Kultry.

Wymiar estetyczny (wartości) - jest to struktura idei, czasem paradoksalnie wymiar ten jest niespójny lub sprzeczny, jak wyobrażenia na temat dobra i zła, piękna i brzydoty, co jest dobre a co złe, wszystkie uzasadnienia, które ludzie cytują, by wytłumaczyć swoje działania.

Kiedykolwiek animator wprowadza nowe sposoby robienia czegoś do społeczności, wartości panujące wśród społeczności, nawet sprzeczne ze sobą i różne, muszą być wzięte pod uwagę.

13. Wymiar Pojęciowy - Wiary Kultury.

Wymiar wiary - pojęciowy kultury jest kolejną strukturą idei, również czasem sprzecznych ze sobą, które ludzie posiadają na temat natury, wszechświata, świata wokół nich, ich roli w nim, przyczyny i skutku, natury czasu, materii i zachowań.

Animator musi być świadomy tego, w co wierzy społeczność.

By być skutecznym katalizatorem zmian społecznych, animator musi poczynić sugestie i promować akcje, które nie obrażą tych panujących przekonań i które będą z nimi zgodne, lub przynajmniej zgodne z istniejącymi przekonaniami i koncepcjami, jak wszechświat działa.

14. Wszystkie Wymiary Znajdują się w Każdej Cząstce Kultury.

Ważne aby pamiętać, że w każdym społeczeństwie i w każdej społeczności, w każdej instytucji, w każdych interakcjach między jednostakmi, są elementy kultury i zawierają one coś z każdego z tych wymiarów kultury. Wszystkie one są wyuczone od narodzenia.

Nowo narodzone dziecko, jest jak zwierzę, jeszcze nie ludzka istota, ale on lub ona zaczyna uczyć się kultury natychmiast (na przykład pijąc z piersi) interakcji z innymi ludźmi i w ten sposób zaczyna być człowiekiem. (Wielu powie, że proces humanizacji zaczyna się w ciele matki). Ten proces nauki i stawania się, trwa aż do śmierci.

Jeśli się nie uczysz, jesteś martwy.

15. Jedność ma Znaczenie Praktyczne.

Dla animatora społecznego i dla każdego, kto zaangażuje się w jakikolwiek rozwój aktywności, ważną częścią tego procesu jest różnorodność oddziaływań pomiędzy tymi kulturalnymi wymiarami. Mogą być okazyjnie i funkcjonalnie współzależne. Na przykład technologia (w odróżnieniu od powszechnie panujących opinii), zarówno narzędzia i umiejętności ich używania, jest tak samo częścią kultury jak wiara, tańce i sposoby przydzielania bogactwa.

Zmiany w jakimkolwiek wymiarze kultury, mają swoje odbicie w każdym z innych wymiarów. Wprowadzenie nowych sposobów zdobywania wody na przykład, wymaga wprowadzenia nowych instytucji, by podtrzymać nowy system dystrybucji wody. Nauka nowych sposobów robienia czegoś, wymaga nauki zarówno nowych wartości i nowego spojrzenia. Zignorowanie tych współoddziaływań w trakcie wprowadzania technologi jest niebezpieczne (mogą powstać nieoczekiwanie i niechiane rezultaty).

16. Jedność Wpływa na Zmiany Społeczne.

By zmienić coś w jednym kulturalnym wymiarze, wymaga to nie tylko zmian w innych wymiarach, powoduje to również zmiany w innych wymiarach.

Dlatego też oszacowanie wpływu na społeczeństwo powinno być podejmowane przy każdym projekcie: dużym i małym.

17. Zakończenie; Ważność Kultury dla Animacji:

Wewnętrzne powiązania pomiędzy tymi kulturalnymi wymiarami nie są ani proste, ani łatwe do przewidzenia. Animator musi być świadomym tego że istnieją i stale obserwować, analizować, dzielić się pomysłami, czytać, uczestniczyć w wykładach i seminariach.

Pracując ze społecznościami, animator musi uczyć się więcej i więcej o kulturze tych społeczeństw i dynamice ich kulturalnych wymiarów.

––»«––

Na rynku:


Illustration3; In the Market Place

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2011

 Strona Główna

  Dawanie Władzy Społeczności