Glavna Stranica
 Unapredjenje
Prevodi:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe
Tiếng Việt

                                        

Ostale strane

Moduli

Mapa sajta

Ključne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni linkovi


Sadržaj:

 1. Animacija Podstiče Društvenu Promenu:
 2. Animator Mora Biti Upoznat Sa Društvom
 3. Nemojte Zaboraviti Na Neophodne Elemente Društva
 4. Kultura Je Naučena
 5. Kultura Nadmašuje Svoje Ljude
 6. Kultura Je Superorganičan Sistem
 7. Dimenzije Kulture
 8. Tehnološka Dimenzija
 9. Ekonomska Dimenzija
 10. Politička Dimenzija
 11. Ustanovska (Društvena) Dimenzija
 12. Dimenzija Vrednosti (Estetska Dimenzija)
 13. Verska-Pojmovna Dimenzija
 14. Sve Dimenzije Su U Svakom Delu Kulture
 15. Povezanost Ima Praktičnu Svrhu
 16. Povezanost Utiče Na Društvenu Promenu
 17. Zaključak

Sadržaj:

 1. Animacija Podstiče Društvenu Promenu:
 2. Animator Mora Biti Upoznat Sa Društvom
 3. Nemojte Zaboraviti Na Neophodne Elemente Društva
 4. Kultura Je Naučena
 5. Kultura Nadmašuje Svoje Ljude
 6. Kultura Je Superorganičan Sistem
 7. Dimenzije Kulture
 8. Tehnološka Dimenzija
 9. Ekonomska Dimenzija
 10. Politička Dimenzija
 11. Ustanovska (Društvena) Dimenzija
 12. Dimenzija Vrednosti (Estetska Dimenzija)
 13. Verska-Pojmovna Dimenzija
 14. Sve Dimenzije Su U Svakom Delu Kulture
 15. Povezanost Ima Praktičnu Svrhu
 16. Povezanost Utiče Na Društvenu Promenu
 17. Zaključak

Sadržaj:

 1. Animacija Podstiče Društvenu Promenu:
 2. Animator Mora Biti Upoznat Sa Društvom
 3. Nemojte Zaboraviti Na Neophodne Elemente Društva
 4. Kultura Je Naučena
 5. Kultura Nadmašuje Svoje Ljude
 6. Kultura Je Superorganičan Sistem
 7. Dimenzije Kulture
 8. Tehnološka Dimenzija
 9. Ekonomska Dimenzija
 10. Politička Dimenzija
 11. Ustanovska (Društvena) Dimenzija
 12. Dimenzija Vrednosti (Estetska Dimenzija)
 13. Verska-Pojmovna Dimenzija
 14. Sve Dimenzije Su U Svakom Delu Kulture
 15. Povezanost Ima Praktičnu Svrhu
 16. Povezanost Utiče Na Društvenu Promenu
 17. Zaključak

KULTURA I DRUŠTVENA ANIMACIJA

Ukus Društvene Nauke za Zajedničnog Mobilizera

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


1. Animacija Podstiče Društvenu Promenu:

Ljudsko naselje nije samo kolekcija kuća. To je ljudska (društvena i kulturna) ustanova. (Kuće, koje su kulturne prozivod čovečanstva, pripadaju jednoj od šest dimenzija društva ili kulture, tehnološkoj dimenziji, kao što će biti objašnjeno).

Društvena animacija (koja podstiče zajdnično učestvovanje i samopomoganje) mobilizira i organizuje zajednicu. To znači da društvena organizacija zajednice se menja bez obzira koliko malo ili sporo. Animator je, onda znači, zastupnik drušvene promene, ili katalist.

2.Animator Mora Biti Upoznat Sa Društvom:

Opasno je petljati se u nešto o čemu ništa neznate. To je dakle odgovornost animatora nauči nešto o naukama antropologije i sociologije.  Animator primenjuje sociologiju, te stoga mora biti upoznat sa najvažnijim odlikama ove teme.

3. Nemojte Zaboraviti Na Neophodne Elemente Društva:

Važna stvar za animatora da nezaboravi je činjenica da su kulturne dimenzije koje čine zajednicu medjusobno povezane. Dok se društveni naučnici možda neslažu o tačnoj prirodi ove medjusobne povezanosti, svi se slažu da je osnovna karakteristika društva (a samim tim i zajednica u okviru tog društva) medjusobna povezanost izmedju kulturnih dimenzija.

Zajednica, kao i ostale društvene ustanove, nije samo kolekcija pojedinaca; ona je promenljivi skup veza, stavova i ponašanja njenih članova.

4. Kultura Je Naučena:

Kultura se sastoji od svih tih stvari, uključujući i dela i vere koje ljudska bića (kao fizičke životinje) nauče, što ih čini ljudskim. Kultura uključuje naučeno ponašanje, ali ne stvari koje su utvdjene genima. Kultura je očuvana i prenošena simbolima; nikada kromozomima.

Dok se neka kultura nauči u detinjstvu (kao što je na primer govor), ostalo naučimo kao odrasli ljudi. Kada je animator angažovan u podsticanju društvene promene, ona ili on podstiče učenje novih ideja i ponašanja. Stoga je potrebna veština obučavanja odraslih.

Ova sociološka definicija kulture, što je samo društvo, nije svakodnevna definicija kulture, gde ljudi obično imaju u mislima plesanje i bubnjanje, ili samo umetnost (koji pripadaju samo jednoj od šest dimeznija kulture, estetskoj).

5. Kultura Nadmašuje Svoje Ljude:

Kultura je super-organična. Razumeti ovaj poseban pojam, "superorganično," je važno u razumevanju šta je zajednica.

Kao što je organični stupanj baziran na neorganičnom (žive ćelije se sastoje od neživih atoma, itd.), tako je superorganični baziran na organičnom (društvo nije ljudsko biće ali se sastoji od ljudskih bića).

To znači da, u toku animacije (mobilizacije i organizacije) zajednice, animator mora uvek mora biti sposoban da razdvoji šta se dešava zajednici kao celini, naspram onoga što se dešava odredjenim pojedincima.

6. Kultura Je Superorganičan Sistem:

Zajednica je kao organizam. Živi i funkcioniše iako njeni članovi dolaze i odlaze, su rodjeni i umiru. Kao što i živa ćelija, biljka ili životinja, nadmašuje njene atome, tako i ustanova ili zajednica nadmašuje svoja pojedinačna ljudska bića.

U veru, na primer, ljudi veruju, ali ta vera može da nastavi da živi kroz druge ljude daleko nakon što su prvi pomrli. Isto važi i za ustanovu kao što je brak, organizaciju kao što su piloti, grad kao što je Maputo, običaj kao što je rukovanje, ili sistem kao što je marketing. Sve to nadmašuje pojedinačna ljudska bića koja ga prenose.

Društvo je, onda, sistem -- ne neogranski sistem kao što je mašina, ne organski sistem kao što je drvo, nego superorganiski sistem izgradjen od dieja i ponašsanja ljudskih bića.

Iako je zajednica kulturni sistem (u smislu da nadmašuje njene pojedinačne članove) nemojte podrazumevati da je zajednica harmonična celina jer nije. Puna je borbi i konflikta, baziranih na razlikama u polovima, veri, prilazu bogatstvu, etnicitetu, klasi, obrazovnom stupnju, prihodima, vlasništvu kapitala, jeziku i mnogim drugim faktorima.

Da bi podsticao zajednično učestvovanje i razvoj, posao animatora je da sve te stranke zbliži, podstiče tolerantnost i timski duh, i osigura sporazum u donošenju odluka. To nije laki. Dok se tehnike mogu naći u ovim dokumentima u ovoj seriji, poznavanje društvenih i kulturnih sistema (opisanih u ovom dokumentu) postavlja teoretsku bazu na koju animator može da izgradi profesionalnu stručnost.

Za animatora da podstiče društvenu promenu u zajednici, neophodno je da zna kako sistem funkcioniše, i stoga kako će reagovati na promenu. Kao što inžinjer mora znati kako mašina funkcioniše, zajednični unapredjivač mora znati kako zajednica funkcioniše.

7. Dimenzije Kulture:

Kultura (ili društvena ustanova) ima nekoliko dimenzija. Kao i fizičke dimenzije (dužina, širina, višljina, i vreme), i kulturne dimenzije se mogu razlikovati u veličini ali, po definiciji, prožeti čitavu celinu. Ovde je lista šest najlogičnijih kulturnih ili društvenih dimenzija. One obuhvataju sve sisteme naučenih vrednosti i ponašanja.

Te kulturne dimenzije su:

 1. Tehnološka,
 2. Ekonomska,
 3. Politička,
 4. Ustanovska (društvena),
 5. Estetska, i
 6. Verska-pojmovna.

Vi nemožete "videti" kulturnu ili društevenu dimenziju, kao što možete videti pojedinačnu osobu. Svaka pojedinačna osoba manifestuje svaku od ovih šest kulturnih dimenzija.

Da bi postao društveno svestan, animator mora da bude sposoban da analizira svih šest dimenzija, i njihovu medjusobnu vezu, iako on ili ona može samo da vidi pojedince, ne te dimenzije.

Dimensions of culture

8. Tehnološka Dimenzija:

Tehnološka dimenzija kulture je njen kapital, aparati i veštine, i načini manipulisanja fizičke okoline. To je veza izmedju čovečanstva i prirode.

Upamtite, to nisu sami fizički aparati koji čine tehnološku dimenziju kulture, nego naučene ideje i ponašanja koji dozvoljavaju ljudima da ih izmisle, koriste i obuče druge u tome.

Kada mobilizer podstiče zajednicu da izgradi nužnik ili izvor vode, nova tehnologija je uvedena. Nužnik (ili izvor vode) je isto toliko aparat kao i kompjuter ili čekić. Mobilizer mora da bude spreman da razume uticaj uvoda nove tehnologije ili promene u tehnologiji na ostale dimenzije kulture.

9. Ekonomska Dimenzija Kulture:

Ekonomska dimenzija kulture obuhvata različite načine prozivodnje i raspodele korsnih i oskudnih proizvoda i usluga (bogatstva), bilo da li je to kroz davanje poklona, zaduženja, trgovinske razmene ili državne dodele.

Ova dimenzija neobuhvata fizičke stvari kao što je gotovina, nego različite ideje, vrednosti i ponašanja koja daju vrednost gotovini (i ostalim stvarima) pri ekonomskim sistemima koje su kreirali i koriste ljudi. Bogatstvo nisu samo pare, kao što siromaštvo nije samo nedostatak para.

Kada zajednica odluči da razdeli vodu na bazi iste rate svim stanovnicima, ili na bazi plaćanja za svake posude vode kada je pokupljena, onda se izbira izmedju dva vrlo drugačija sistema ekonomske distribucije. Animator bi trebalo da podstiče zajednicu da izbira šta god želi i što je u skladu sa prevladavajućim stavom i vrednostima. (Dobar animator neće pokušati da nametne svoje ideje o najboljem sistemu distribucije; članovi zajednice se moraju složiti i sami odlučiti).

10. Politička Dimenzija Kulture:

Politička dimenzija kulture obuhvata različite načine raspodele moći i načina donošenja odluka. Ova dimenzija ne obuhvata ideologiju koja pripada dimezniji vrednosti. Ova dimeznija obuhvata vrstu vlade i rukovodstva. Takodje obuhvata kako ljudi u malim grupama donose odluke kada nemaju nominovanog vodju.

Animator mora biti sposoban da utvrdi različite vrste vodja u zajednici. Neki imaju autoritet baziran na tradiciji, dok drugi na ličnoj karizmi.

Pri radu sa zajednicom, animator mora biti sposoban da razvije postojeće sisteme za donošenje odluka i moć da unapredi i podstiče jedinstvo zajednice i grupno donošenje odluka koje je korisno čitavoj zajednici a ne samo pojedincima.

11. Ustanovska (Društvena) Dimenzija Kulture:

Ustanovska ili društvena dimenzija kulture obuhvata načine reagovanja i interakcije izmedju ljudi, i očekivano reagovanje i interakcija. Ova dimenzija obuhvata institucije kao što su brak ili prijateljstvo, uloge kao što su majka ili policajac, ili status ili klase, i ostala ljudska ponašanja.

Da bi animator ili mobilizer bio uspešan, ona ili on mora biti upoznata sa lokalnim ustanovama, različitim ulogama za muškarce i žene, i koji su najvažniji oblici društvene interakcije.

12. Estetska-Vrednosna Dimenzija Kulture:

Estetska-vrednosna dimenzija kulture je sastav ideja, ponekad paradoksalne, nedosledne, ili kontradiktorne, koje ljudi imaju o tome šta je dobro i loše, lepo i gadno, i ispravno i pogrešno, koje ljudi koriste kao izgovor za svoja dela.

Kada god animator uvede nove načine izvršavanja nečega u zajednici, prevladjajuće vrednosti, bez obzira koliko su možda kontradiktorne, moraju biti uzete u obzir.

13. Verska-Pojmovna Dimenzija Kulture:

Verska-pojmovna dimenzija kulture takodje obuhvata sastav ideja, takodje često kontradiktornih, koje ljudi drže o prirodi kosmosa, sveta oko sebe, njihovoj ulozi u svemu tome, uzroka i posledice, i o prirodi o vremenu, materiji, i ponašanju.

Animator mora biti upoznat sa prevladjavajućim verovanjima u zajednici.

Da bi bio efektivan katalista društvene promene, animator mora predložiti i podsticati akcije koje neće uvrediti ta prevladjavajuća verovanja, i koja su u skladu sa, ili su barem prikladne sa, postojećim verovanjima i pojmovima o tome kako kosmos funkcioniše.

14. Sve Dimenzije Su U Svakom Delu Kulture:

Važna stvar koju treba da upamtite je da u svakom društvu, u svakoj zajednici, u svakoj ustanovi, u svakoj interakciji izmedju pojedinaca, postoji elemenat kulture, i da to obuhvata nešto od svake dimenzije kulture. Sve su naučene od rodjenja.

Novorodjenče je ko životinja, još ne ljudsko biće, ali ono počne odmah da uči o kulturi (na primer, kada je sisanje prikladno) kroz interakciju sa ostalim ljudima, i na taj način postane ljudsko biće. (Mnogi kažu da ovaj proces počinje u majčinom stomaku). Ovaj proces učenja se nastavi do smrti.

Ukoliko ništa više neučite, onda ste mrtvi.

15. Povezanost Ima Praktičnu Svrhu:

Za društvenog animatora, i za sve ostale koji se angažiraju u ovakvim aktivnostima, važna stvar je medjusobna povezanost izmedju svih ovih kulturnih dimeznija. One su možda nezvanične i funkcionalno srodne. Tehnologija (nasuprot popularnom mišljenju), na primer, oboje aparati i veštine neophodne za njeno korišćenje, je isto toliko deo kulture ko i verovanje, plesovi, i načini raspodele bogatstva.

Promene u bilo kojoj dimenziji imaju posledice na ostale dimenzije. Uvod novog načina nabavke vode, na primer, zahteva uvod novih institucija koje će održavati novi vodni sistem. Učenje noviih načina rada će zahtevati učenje i prihvatanje novih vrednosti i novih perspektiva. Ignorisanje takve medjusobne povezanosti u toku podsticanja prenosa tehnologije je opasno (neočekivani i nepoželjni rezultati se mogu prouzrokovati).

16. Povezanost Utiče na Društvenu Promenu:

Promena u jednoj dimenziji ne zahteva samo promene u drugim dimenzijama, nego prouzrokuje promene u drugim dimenzijama.

Zbog toga je potrebno proceniti i utvrditi uticaj svih projekata, malih i velikih, na društvo.

17. Zaključak; Kulturni Značaj Animacije:

Medjusobna povezanost izmedju ovih kulturnih dimenzija niti je jednostavna niti je lako predvideti. Animator mora biti svestan njenog postojanja, i neprekidno podsticati proučavanje, analizu, razmenu ideja, studiranje i prisustvovanje seminarima.

Radom sa zajednicama, animator mora da nauči sve više i više o njenoj kulturi, i dinamici njenih kulturnih dimenzija.

––»«––

Na Tržištu:


Illustration3; In the Market Place


© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 26.09.2011.

 Glavna Stranica

 Unapredjenje Zajednice