Pàgina inicial
 Potenciació
Traduccions:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
Polszczyzna
Português
Română
Tiếng Việt

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils


Continguts:

 1. L'animació promou el canvi social:
 2. L'animador ha de tenir coneixements sobre la societat
 3. Tenir present els elements essencials de la societat
 4. La cultura s'aprèn
 5. La cultura transfereix la seva humanitat
 6. Una comunitat és un sistema superorgànic
 7. Dimensions de la cultura
 8. Dimensió tecnològica
 9. Dimensió econòmica
 10. Dimensió política
 11. Dimensió institucional
 12. Dimensió de valors
 13. Dimensió conceptual
 14. Totes les dimensions formen part de la cultura
 15. La interconnexió té un ús pràctic
 16. La interconnexió afecta el canvi social
 17. Conclusió

Continguts:

 1. L'animació promou el canvi social
 2. L'animador ha de tenir coneixements sobre la societat
 3. Tenir present els elements essencials de la societat
 4. La cultura s'aprèn
 5. La cultura transfereix la seva humanitat
 6. Una comunitat és un sistema superorgànic
 7. Dimensions de la cultura
 8. Dimensió tecnològica
 9. Dimensió econòmica
 10. Dimensió política
 11. Dimensió institucional
 12. Dimensió de valors
 13. Dimensió conceptual
 14. Totes les dimensions formen part de la cultura
 15. La interconnexió té un ús pràctic
 16. La interconnexió afecta el canvi social
 17. Conclusió

Continguts:

 1. L'animació promou el canvi social
 2. L'animador ha de tenir coneixements sobre la societat
 3. Tenir present els elements essencials de la societat
 4. La cultura s'aprèn
 5. La cultura transfereix la seva humanitat
 6. Una comunitat és un sistema superorgànic
 7. Dimensions de la cultura
 8. Dimensió tecnològica
 9. Dimensió econòmica
 10. Dimensió política
 11. Dimensió institucional
 12. Dimensió de valors
 13. Dimensió conceptual
 14. Totes les dimensions formen part de la cultura
 15. La interconnexió té un ús pràctic
 16. La interconnexió afecta el canvi social
 17. Conclusió

Continguts:

 1. L'animació promou el canvi social
 2. L'animador ha de tenir coneixements sobre la societat
 3. Tenir present els elements essencials de la societat
 4. La cultura s'aprèn
 5. La cultura transfereix la seva humanitat
 6. Una comunitat és un sistema superorgànic
 7. Dimensions de la cultura
 8. Dimensió tecnològica
 9. Dimensió econòmica
 10. Dimensió política
 11. Dimensió institucional
 12. Dimensió de valors
 13. Dimensió conceptual
 14. Totes les dimensions formen part de la cultura
 15. La interconnexió té un ús pràctic
 16. La interconnexió afecta el canvi social
 17. Conclusió

CULTURA I ANIMACIÓ SOCIAL

Introducció del mobilitzador comunitari a les ciències socials

de Phil Bartle, PhD

traducció d'Elisabet Llopart


Document de referència

1. L'animació promou el canvi social:

Un assentament humà no només és un conjunt de cases. És una entitat humana (social i cultural). Les cases, que són productes culturals de la humanitat, formen part d'una de les sis dimensions de la societat o cultura. Es tracta de la dimensió tecnològica, que s'explica més endavant.

Animació social (promoure la participació i l'autosuficiència) mobilitza i organitza la comunitat. Això significa que l'organització social de la comunitat ha canviat, encara que sigui lleugerament. Per consegüent, L'animador és un agent de canvi social o catalitzador.

2. L'animador ha de tenir coneixements sobre la societat:

Pot ser perillós aventurar-se a canviar una cosa que desconeixes. Així doncs, l'animador és responsable d'aprendre informació sobre les ciències antropològiques i la sociologia.  L'animador és un sociòleg aplicat, per tant, ha de saber dades importants sobre el tema.

3. Tenir present els elements essencials d'una societat

Per a l'animador és important recordar que són les interconnexions entre les dimensions culturals el que compromet una comunitat. Mentre que, a la pràctica, les ciències socials poden posar en dubte la naturalesa de les interconnexions, totes estan d'acord en què la característica bàsica d'una societat (i la de les comunitats que la formen) és la interconnexió entre les dimensions culturals.

Una comunitat, com altres institucions socials, no és simplement un conjunt de persones; és un conjunt canviant de relacions, actituds i comportaments entre els seus membres.

4. La cultura s'aprèn

La cultura consisteix en aquelles coses, com accions i creences que els ésser humans (com a espècie animal) aprenen, que els fa humans. La cultura inclou el comportament après, però no quins estan determinats genèticament. La cultura s'emmagatzema i es transmet per símbols, mai per cromosomes.

Mentre que part de la cultura s'aprèn durant la infància (per exemple, com parlar), d'altra s'aprèn d'adults. Quan l'animador es compromet a promoure el canvi social, està promovent l'aprenentatge de noves idees i comportaments. És necessari tenir mètodes d'ensenyament per a adults.

Aquesta definició sociològica de la cultura, que és la societat en si, no és la definició més comuna de cultura. La gent normalment pensa en la percussió i els balls, o bé només en l'art (mentre que tot això és només una sisena part de la cultura: l'estètica).

5. La cultura va més enllà dels humans

La cultura és superorgànica. Aquest concepte de "superorgànic" és important per comprendre què és una comunitat.

Si el nivell orgànic es troba sobre la base d'inorgànic (les cèl·lules vives estan formades per àtoms no-vius, etc.), el superorgànic es troba sobre l'orgànic (la societat no és un ésser, però està format per éssers humans).

Això significa que, durant l'animació (mobilització i organització) d'una comunitat, l'animador sempre ha de poder separar què passa en el conjunt de la pròpia comunitat, del que passa entre un grup de persones determinades.

6. Una comunitat es un sistema superorgànic:

Una comunitat es pot concebre com un organisme. Viu i funciona encara que els seus membres vinguin i marxin, neixin i morin. Com una cèl·lula, planta o animal que va més enllà dels àtoms, una institució, un model de comportament o una comunitat també va més enllà de la persona.

Les persones, per exemple, tenen un a creença, però aquesta creença pot continuar viva a través d'altres persones encara que aquestes primeres morin. El mateix passa en una institució com el matrimoni, una organització com les forces aèrees, un poble com Maputo, la tradició de donar la mà, una eina com l'aixada, o un sistema com el màrqueting.

Així doncs, una societat és un sistema -no un sistema inorgànic com un motor, no un sistema orgànic com un arbre, sinó un sistema superorgànic construït sobre idees i comportaments que ha après l'ésser humà.

Tot i que una comunitat és un sistema cultural (ja que va més enllà dels individus), no es pot suposar que una comunitat és una unitat harmònica. No ho és. Està plena de faccions, controvèrsies i conflictes, basat en diferències de gènere, religió, accés a la riquesa, etnicitat, classe social, nivell educatiu, ingressos, possessió de capital, llengua i molts altres factors.

Per tal de promoure la participació i el desenvolupament, l'animador és l'encarregat d'unir aquestes faccions, donar suport a la tolerància i a l'esperit d'equip, i obtenir decisions consensuades. No és fàcil. Encara que les tècniques per aconseguir-ho es troben en altres documentes d'aquests mòduls, conèixer els sistemes socials i culturals (descrits en aquest document) ofereix un rerefons teòric sobre el qual l'animador pot aplicar la competència professional.

Per tal que l'animador pugui promoure el canvi social a la comunitat, és necessari saber com opera el sistema i també com respondrà als canvis. Com un enginyer (expert en física aplicada) ha de saber com opera un motor, el facilitador comunitari (expert en sociologia aplicada) ha de saber com funciona una comunitat

7. Dimensions de la cultura:

La cultura (o l'organització social) té diverses dimensions. Com les dimensions físiques de longitud, amplada, altura i temps, les dimensions culturals poden canviar de mida, però, per definició, les permeten totes. A continuació es descriu el conjunt de les sis dimensions culturals o socials amb més lògica. Inclou tots els sistemes d'aprenentatge de valors i comportaments.

Les dimensions de la cultura són les següents:

 1. Tecnològica
 2. Econòmica
 3. Política
 4. Institucional (social)
 5. Valor estètic
 6. Conceptual

No pots "veure" una dimensió de la cultura o societat, com pots veure una persona. Cada persona manifesta cada una de les sis dimensions de la cultura.

Per tal de ser socialment conscient, l'animador ha de poder analitzar cada una de les sis dimensions i la seves interrelacions, tot i que només pugui veure les persones i no les seves dimensions.

Dimensions de la cultura

8. La dimensió tecnològica de la cultura

La dimensió tecnològica de la cultura és el capital, les eines i les tècniques, i les vies de tractar amb l'entorn físic. És la interfície entre la humanitat i la natura.

Recorda, no són les eines físiques en si el que crea la dimensió tecnològica de la cultura, sinó les idees que aprèn i el comportament que permet que els humans les inventin, les utilitzin i les ensenyin a fer servir.

Quan un facilitador cultural construeix una latrina o u pou, s'introdueix tecnologia nova. Un pou (o una latrina) és pot considerar una eina com ara un hammer o un ordinador. El facilitador ha d'estar preparat per entendre els efectes que tindrà introduir canvis en la dimensió tecnològica en altres dimensions de la cultura.

9. La dimensió econòmica de la cultura

La dimensió econòmica de la cultura fa referència a les diferents vies i maneres de producció i assignació d'uns béns i serveis (riquesa) escassos i útils, ja sigui a través de donacions, obligacions, bescanvis, comerç o assignacions estatals.

La dimensió econòmica de la cultura no està formada per elements físics com el diner en efectiu, sinó que són idees, valors i comportaments el que dóna valor al diner (i a d'altres articles). Tot això a través de les persones que han creat els sistemes econòmics que utilitzen. La riquesa no només són diners, ni la pobresa n'és la manca.

Quan una comunitat decideix assignar una tarifa plana d'aigua a totes les cases, o assignar un pagament a cada contenidor d'aigua que es recull. Aleshores s'escull entre dos sistemes de distribució econòmica ben diferents. L'animador ha de donar suport a la comunitat perquè triï la opció que serà més consistent tenint en compte els valors i les actituds. (Un bon animador no intentarà imposar la seva noció sobre quin seria el millor sistema de distribució; els membres de la comunitat, tots ells, han d'arribar a una decisió consensuada).

10. La dimensió política de la cultura:

La dimensió política de la cultura fa referència a les diferents vies i maneres d'assignar poder general i decisió. No es tracta de la mateixa idea, que pertany a la dimensió dels valors. Inclou tipus de govern o sistemes de direcció, però no es limita a aquests punts. També té en compte com es prenen decisions en grups reduïts quan no hi ha un líder reconegut.

Un animador ha de ser capaç d'identificar els diferents tipus de líders d'una comunitat. Alguns tenen una autoritat tradicional, d'altres tenen qualitats personals carismàtiques.

Quan es treballa amb una comunitat, l'animador ha de ser capaç de desenvolupar el sistema de poder existent i el de presa de decisions per promoure la unitat comunitària i la presa de decisió del grup que beneficia la comunitat, no només els interessos.

11. La dimensió institucional de la cultura:

La dimensió social o institucional de la cultura està compost per la manera com actua la gent, com interactuen, com reaccionen o com esperen que els altres actuïn o interactuïn. Inclou institucions com el matrimoni o l'amistat, papers com la mare o el policia, estatus i classes socials, i altres models de comportament humà.

Per tal que l'animador o mobilitzador tingui èxit, ha de conèixer les institucions locals, quins papers juguen les homes i les dones o quines són les principals formes d'interacció social.

12. La dimensió estètica i de valors de la cultura

La dimensió estètica i de valors de la cultura és una estructura d'idees, a vegades paradoxals, inconsistents o contradictòries que s'utilitzen per justificar com les persones expliquen les seves accions: que la gent és bona i dolenta, maca i lletja, amb rao o equivocada.

Sempre que un animador introdueix a la comunitat noves maneres de fer les coses, sempre s'han de tenir en compte els valors que hi havia, encara que siguin contradictoris i divergents.

13. La dimensió conceptual i de creences de la cultura

La dimensió conceptual i de creences de la cultura és una altra estructura d'idees, a vegades també contradictòria, que la gent té sobre la naturalesa de l'univers, el món que l'envolta, que gira amb ells, la causa i l'efecte, la naturalesa del temps, els motius i el comportament.

L'animador ha de ser conscient de les creences que predominen en la comunitat.

Per tal de ser un catalitzador efectiu de canvi social, l'animador ha de fer suggeriments i promoure accions que no ofenguin les creences predominants, i que concorden o són apropiades d'acords amb les creences existents i els conceptes de com funciona l'univers.

12. Totes les dimensions formen part de la cultura

És important recordar que en una societat, comunitat, institució o en qualsevol interacció entre individus hi ha un element cultural, i això inclou elements de cada una de les dimensions culturals. Totes elles s'aprenen des del dia que naixem.

El recent nascut és com un animal, encara no és un humà socialitzat, però comença a aprendre immediatament la cultura (per exemple, beure del pit) gràcies a la interacció amb altres persones, i així comença a humanitzar-se. (Són molts els que diuen que el procés d'humanització comença dins el ventre de la mare). Aquest procés d'aprenentatge, i tots els que vindran, continuen fins la mort.

Si no aprens és que està mort.

15. La interconnexió té un ús pràctic:

Per a l'animador social i per a qualsevol que es vulgui comprometre en activitats per al desenvolupament, la part important de tot això és la diversitat d'interconnexions entre les dimensions culturals. Estan interrelacionades per causa i funció. La tecnologia (en comparació amb les idees populars), per exemple, tant pel que fa a les eines com a les habilitats per usar-les, forma part de la cultura tan com les creences, danses i maneres d'assignar riquesa.

Els canvis que es realitzen en una dimensió tenen repercussions en cada una de les altres dimensions. Per exemple, introduir un nou mètode per obtenir aigua requereix introduir noves institucions per mantenir el nou sistema d'aigua. Aprendre noves maneres de fer les coses demana l'aprenentatge de nous valors i percepcions. Ignorar aquestes interconnexions per promoure el canvi tecnològic sota la pròpia responsabilitat (es poden produir resultats inesperats o no desitjats).

16. La interconnexió afecta el canvi social:

Realitzar canvis en una dimensió cultural no només requereix canvis en altres dimensions, sinó que provoca canvis en la resta.

Per aquest motiu, en tots els projectes, grans o petits, s'hauria de calcular l'impacte social.

17. Conclusió; importància de la cultura per a l'animació:

La interconnexió entre aquestes dimensions culturals no és ni simple ni fàcil de predir. L'animador ha de ser conscient de que existeixen i contínuament ha de promoure l'observació, anàlisi, intercanvi d'idees, lectura i assistir a classes i seminaris.

L'animador ha d'aprendre cada vegada més sobre la cultura de la comunitat amb què treballa, com també sobre la dinàmica de les seves dimensions culturals.

––»«––

Al mercat:


Il·lustració; al mercat


© Drets d'autor 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Pàgina web dissenyada per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 09.02.2011

 Pàgina inicial

  Potenciació comunitària