Strona główna
 arządzanie
Tłumaczenie:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

Spis treści:

Spis treści:

Spis treści:

Spis treści:


OPIS PRACY MOBILIZATORA

Definiowanie wykonywanej pracy poprzez jej wymagania

napisał Phil Bartle, PhD

tłumaczenie Katarzyna Matiasczyk


Z dedykacją dla Gert Lüdeking

Ulotka szkoleniowa

Czym zajmują się mobilizatorzy?

Wyjaśnienie:

W innym miejscu (w module Zarządzania Aktywnego) przedstawiono znaczenie specyfikacji obowiązków oraz jak można je wykorzystać w zarządzaniu aktywnym. Tutaj, w module poświęconym zarządzaniu programem mobilizacji, przedstawiono możliwą specyfikację obowiązków mobilizatora.

Menadżer powinien przedyskutować z mobilizatorem treść opisu obowiązków, przynajmniej raz w roku, a nawet częściej jeśli zachodzi taka potrzeba, ponieważ praca zawsze ulega zmianom. Mobilizatorzy w twoim programie będą mieli inne specyfikacje pracy, które będą się z czasem zmieniać.

Dlatego, ta potencjalna specyfikacja obowiązków może stanowić dla ciebie punkt wyjścia, który może być modyfikowany w zależności od różnych założeń programu, możesz także zaproponować mobilizatorowi rozpoczęcie sesji dyskusyjnej. Poproś każdego mobilizatora, aby zasugerował zmiany oparte na jej lub jego doświadczeniu.

Potencjalna specyfikacja obowiązków:

Tytuł opisu obowiązków powinien być taki sam, jak nazwa stanowiska (po którym następuje zwrot "Specyfikacja Obowiązków" lub "Zakres Kompetencji"). We wprowadzeniu powinna się znajdować informacja o obszarze geograficznym i administracyjnym, agencji, podsumowanie jej ogólnych celów oraz określenie roli jaką mobilizator będzie odgrywał w procesie osiągania tych celów.

Obowiązki ogólne:

Jest to proponowany opis ogólnych obowiązków mobilizatora i powinien zostać wprowadzony do specyfikacji obowiązków. Inne szczegóły mogą być równie ważne. Musisz dostosować tą część do swojej sytuacji.

Aby zainicjować i rozwinąć proces społeczny w wybranych społecznościach, polegający na wspólnej analizie problemów społecznych i wspólnych działaniach prowadzących do rozwiązania tych problemów oraz aby spowodować, iż proces ten będzie samopodtrzymujący się i samozarządzający.

Konkretne Zadania:

Konkretne zadania mogą:

 • Inicjować punkt odniesienia dla badania wybranych społeczności oraz kontynuować monitorowanie zmiany społecznej oraz nowych informacji społecznych ważnych dla umacniania społeczności;
 • Identyfikować potencjalnych przywódców i/lub organizatorów;
 • Motywować i zachęcać potencjalnych przywódców do rozmowy z członkami ich społeczności o zjednoczeniu i samowystarczalności;
 • Inicjować działania mające na celu przełamanie bierności, apatii i podejścia pozwalającego, aby inni wyręczali ich w ich obowiązkach;
 • Zwiększać świadomość o tym, że członkowie społeczności sami mogą wyciągnąć społeczność z biedy oraz pokazanie im sposobów jak tego dokonać;
 • Pomagać członkom społeczności w zidentyfikowaniu potrzeb i stworzeniu rozwiązań, zidentyfikować priorytety i analizować problemy;
 • Zachęcać i stymulować członków społeczności do zorganizowania działań mających na celu rozwiązanie ich problemów oraz zaplanowanie, wprowadzenie i monitorowanie działań, które sami określą;
 • Zaopatrywać przywódców społeczności w umiejętności w zarządzaniu oraz wiedzę jak zainteresować, zorganizować i zmotywować członków społeczności;
 • Stworzyć zaufanie, tolerancję i współpracę pomiędzy członkami społeczności;
 • Pomagać społeczności w uzyskaniu dostępnych środków zewnętrznych, ostrzegając o negatywnych skutkach zależności od środków zewnętrznych;
 • Zachęcać i stymulować pełne uczestnictwo wszystkich członków społeczności; zwracając szczególną uwagę w społecznościowym procesie podejmowania decyzji na tych, o których zazwyczaj się zapomina, lub którzy są pomijani lub usunięci na dalszy plan;
 • Pomagać społeczności w uzyskaniu informacji i wiedzy, dostępnych z agencji rządowych i pozarządowych dzięki ich programom rozwojowym i o szerokim zasięgu; oraz
 • Pomagać członkom społeczności w stworzeniu ich własnych możliwości i umocnieniu tak, że nie będą już więcej potrzebowali korzystca z usług mobilizatora.

Dodaj inne zadania, w zależności od twojego własnego programu. Rozpoczynaj każde zdanie od bezokolicznika.

Wymagane kwalifikacje:

Poniższe wymagania powinny zostać wyszczególnione w opisie stanowiska. Aplikanci nie posiadający żadnych z nich zostaną automatycznie wyeliminowani. Niektóre z nich takie jak cechy osobowe, nie zostaną ujawnione w cv, lecz być może pomogą w tym rozmowa kwalifikacyjna oraz rozmowa z osobami udzielającymi referencji.

 • Wykształcenie średnie;
 • Umiejętność czytania i pisania w językach lokalnych oraz w języku narodowym;
 • Umiejętność mówienia oraz rozumienie ze słuchu języków lokalnych oraz języka narodowego;
 • Obsługa komputera, lub możliwość nauki, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania tekstu;
 • Obsługa internetu, lub możliwość nauki, ze szczególnym uwzględnieniem research'u (oraz e-maili);
 • Umiejętność wystąpienia przed grupą nie okazując strachu lub arogancji;
 • Możliwość zdobycia umiejętności mobilizacyjnych (znajdujących się na tej stronie);
 • Chęć przyłączenia się do rozwoju narodowego poprzez umacniane społeczności;
 • Silne wartości moralne tzn. uczciwość, przejrzystość, szczodrość, altruizm oraz szacunek;
 • Osoba posiadająca silną motywację, umiejąca pracować w drużynie oraz samodzielnie i/lub bez nadzoru;
 • Umiejętność obserwacji i analizy wskaźników społecznych; oraz
 • Chęć podjęcia dalszego szkolenia wchodzącego w skład oraz wymaganego przez program.

Możesz modyfikować powyższe w zależności od wymagań programu, którym zarządzasz. Uważnie zanalizuj to, co twój program powinien osiągnąć, a zwłaszcza atrybuty mobilizatorów, którzy będą ten program wykonywać.

Kwalifikacje nie wymagane lecz pożądane:

 • Wykształcenie wyższe niż średnie;
 • Dyplom, certyfikat lub stopień nauk społecznych;
 • Doskonałe umiejętności czytania, pisania i rozumienia ze słuchu w tym samym lub innym języku;
 • Umiejętności, szkolenie i/lub doświadczenie w zarządzaniu, animacji społecznej i/lub działaniach rozwojowych, badaniach społecznych, edukacji dorosłych, aktorstwie, dziennikarstwie;
 • Zaawansowane umiejętności obsługi komputera, internetu;
 • Wcześniejsze doświadczenie lub szkolenie w mobilizacji;

Zauważ, że te umiejętności nie są wymagane. Niektórzy aplikanci niezbyt uważnie czytając nie spostrzegą, że są to tylko umiejętności pożądane lecz nie wymagane. Jeśli to powstrzyma ich przed aplikacją, być może lepiej będzie jeśli nie staną się częscią programu.

Informacja dotycząca tego, jak aplikować:

Jeśli ten opis stanowiska stosowany jest jako informacja podczas rekrutacji nowych mobilizatorów w programie, dołącz do niego informacje o tym jak aplikować.

Nie należy dołączać oryginałów lub kopii certyfikatów i referencji, lecz jeśli aplikant zostanie umieszczony na liście najpoważniejszych kandydatów na dane stanowisko, powinien przynieść oryginały na rozmowę kwalifikacyjną. Kopie zostaną wykonane przez menadżera, a nie przez aplikanta.

CV (życiorys) powinien zawierać następujące kategorie:
 • Pełne nazwisko, nazwa zawodu, jedno zdanie opisujące cele kariery;
 • lista konkretnych umiejętności związanych ze stanowiskiem;
 • szczegółowe doświadczenie zawodowe (w odwrtnej kolejności chronologicznej, ostatnia posada jako pierwsza, nazwa pracodawcy, nazwa stanowiska, wykonywana praca oraz daty rozpoczęcia i zakończenia pracy);
 • lista zawierająca posiadane wykształcenie (uzyskane certyfikaty, dyplomy i/lub stopnie);
 • nieformalne szkolenia i kursy;
 • praca wolontaryjna i bezpłatna (jeśli istotne);
 • informacje osobiste (adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail, osoby kontaktowe);
 • Nazwisko, tytuł, numer telefonu, e-mail i adres trzech osób udzielających referencji, jednej udzielającej referencji zawodowych, drugiej osobowych a trzeciej do wyboru.

W CV nie powinny znajdować się informacje o stanie cywilnym, liczbie dzieci, przynależności do grupy politycznej lub religijnej, data urodzenia lub tożsamości etnicznej (nie są on wymagane, i nie powinny być brane pod uwagę podczas wyboru kandydatów). CV należy dołączyć do pełnego i formalnego listu motywacyjnego, wskazującego stanowisko, o które aplikant się ubiega, powody, dla których się ubiega oraz mocne strony aplikanta.

Umowa pomiędzy Przełożonym a Pracownikiem:

Ten sam opis stanowiska możnazastosować jako narzędzie zarządzania aktywnego, i wtedy informacje jak należy aplikować nie są potrzebne. Ponieważ praca zmienia się z biegiem czasu, specyfikacja obowiązków powinna być wspólnie analizowana przez mobilizatora i menadżera, po sześciu miesiącach, a następnie co roku.

Jako umowa nie finansowa pomiędzy menadżerem i mobilizatorem, na dole powinno znajdować się miejsce na podpisy i daty, które muszą zostać wypełnione przez każdego z nich. Po przeprowadzeniu dyskusji i uzyskaniu sugestii uaktualniających umowę, należy zmienić specyfikację obowiązków. Po podpisaniu i odatowaniu, należy wykonać kopię dla menadżera i mobilizatora oraz być może kopię dla przełożonego menażera oraz siedziby projektu jeśli jest to niezbędne.

––»«––

Mobilizator w terenie:


Mobilizator w terenie:

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2011

 trona główna

 Zarządzanie