Glavna Stranica
 Upravljanje
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:


OPIS MOBILIZERSKOG POSLA

Definisanje Posla Po Njegovim Zahtevima

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Posvećeno Gertu Ludekingu

Materijal Za Obuku

Šta Mobilizeri Rade?

Objašnjenje:

Drugde (pri Učesničko Upravljanje lekciji), vrednost opisa posla, i kako ono može biti korišteno u učesničkom upravljanju, je opisano. Ovde, u lekciji o upravljanju mobilizacionog procesa, je mogući opis posla za mobilizera.

Upravnik bi trebao da diskutuje o sadržaju opisa posla barem jednom godišnje, češće po potrebi, sa svakim mobilizerom, jer se poslovi uvek menjaju. Mobilizeri u vašem programu će imati drugačije opise posla, i oni će se vremenom promeniti.

Ovaj mogući opis posla, stoga, može biti početni opis, koji vi možete možete promeniti u saglasnosti sa potrebama i promenama u ciljevima projekta, i koji možete ponuditi mobilizerima za početak diskusije. Tražite od svakog mobilizera predloge za promenu, bazirano na njihovom iskustvu.

Mogući Opis Posla:

Naslov opisa posla bi trebalo da bude naslov dužnosti (sa rečima "Opis Posla" ili "Opis Projekta"). Uvod bi trebao da navede geografsko i administrativno područje, agenciju, sažetak o uopštenim ciljevima, i iskaže ulogu mobilizera u postizanju tih ciljeva.

Odgovornosti:

Ovo je predloženi opis odgovornosti mobilizera, i trebao bi biti naveden u opisu posla. Neki drugi opisi mogu biti isto važeću u dobri. Trebate da prilagodite vaš opis vašoj situaciji.

Da pokrene i razvije društveni proces pri izabranim zajednicama za kolektivnu analizu zajedničnih problema i kolektivnu akciju koja vodi do rešenja tih problema, i da napravi taj proces samo-održavajućim i samo-upravljajućim.

Odredjeni Zadaci:

Odredjeni zadaci mogu obuhvatiti sledeće:

 • Započeti istraživanje izabranih zajednica, i nastaviti sa nadgledanjem društvenih promena i novih društvenih podataka koji su važni za unapredjenje zajednice;
 • Pronaći moguće rukovodioce i/ili organizatore;
 • Podstaknuti moguće rukovodioce da pričaju sa njihovim članovima zajednice o jedinstvu i samopodržavanju;
 • Započeti akciju namenjenu otklanjanju pasivnosti, apatije i stavova koji dopuštaju da drugi sprovedu stvari nad njima;
 • Informisati i pokazati članovima zajednice načine kojima oni sami mogu pokrenuti svoju zajednicu iz siromaštva;
 • Pomoći članovima zajednice da utvrde njihove potrebe i pronadju rešenja, utvrde prioritetne probleme i analiziraju njihove probleme.
 • Podstaknuti članove zajednice da organizuju akciju namenjenu za rešenje njihovih problema i da planiraju, sprovedu i nadgledaju akciju koju su sami organizovali;
 • Obučiti zajednične rukovodioce u upravljanju i u tome kako da zainteresuju, organizuju i podstiču članove zajednice;
 • Razviti poverenje, toleranciju i saradnju medju članovima zajednice;
 • Pomoći zajednici u pronalaženju spoljnih sredstava, upozoravajući ih o negativnim efektima zavisnosti na spoljna sredstva;
 • Podstaknuti puno učestvovanje od strane svih članova zajednice; sa posebnom pažnjom posvećenom tima koji su obično zaboravljeni, izolovani i previdjeni pri zajedničnom donošenju odluka;
 • Pomoći zajednici u pronalaženju informacije koja je na raspolaganju kroz vladine i agencije izvan vlade, kroz specijalne programe; i
 • Pomoći članovima zajednice u razvoju njihove sopstvene sposobnosti i moći do stupnja gde im više vaše usluge kao mobilizera neće biti potrebne.

Dodajte još zadataka po potrebi vašeg programa. Započnite svaki zadatak sa glagolom.

Potrebne Kvalifikacije:

Sledeći zahtevi bi trebali biti navedeni u opisu posla. Sve osobe koje nezadovoljavaju ove zahteve bi bili automatski eliminisani. Neke od njih, kao što su lični kvaliteti, neće biti iskazani u rezimeu, nego možda kroz intervju.

 • Srednjoškolski stepen obrazovanja;
 • Sposobni dobro čitati i pisati u lokalnim jezicima, i nacionalnom jeziku;
 • Sposobni dobro pričati i slušati u lokalnim jezicima, i u nacionalnom jeziku;
 • Vešti u kompjuterima, ili mogućnost da se nauči njihovo korišćenje;
 • Vešti u korišćenju Interneta, ili mogućnost da se nauči njegovo korišćenje, naročito za istraživanje i elektronsku poštu;
 • Sposobni stati ispred grupe bez straha i arogancije;
 • Sposobni naučiti mobilizacione veštine (obuhvaćene na ovom sajtu);
 • Želeti doprineti nacionalnom razvoju kroz unapredjenje zajednice;
 • Jaki morali u smislu isrenosti, providnosti, velikodušnosti, poštovanja i nesebičnosti.
 • Dobro motivisani, timski član koji može sam da radi i/ili bez nadgledanja;
 • Sposobni da nadgleda i analizira društvene indikatore; i
 • Voljnost da preduzme i bude dalje obučen u stvarima koje su ponudjene i zahtevate od strane programa.

Slično prethodnom, prilagodite ove zahteve potrebama vašeg programa. Pažljivo izanalizirajte šta bi vaš program trebao postići, i na osnovu toga osobine koje bi mobilizeri koji će sprovesti program trebali posedovati.

Kvalifikacije Koje Nisu Potrebne Ali Su Poželjne:

 • Više obrazovanje od srednjoškolskog;
 • Diploma u društvenoj nauci;
 • Viša sposobnost u čitanju, pisanju i slušanju, u istim ili drugim jezicima;
 • Sposobnost, obuka i/ili iskustvo u upravljanju, društvenoj animaciji, i/ili društvenom istraživanju, novinarstvu, glumi;
 • Napredno vešti u kompjuterima i internetu;
 • Prethodno iskustvo ili obuka u mobilizaciji.

Zabeležite da ove karakteristike nisu neophodne. Neki ljudi neće dovoljno pažljivo pročitati i neće uvideti da oni nisu neophodni. Ukoliko ih to spreči od prijavljivanja, onda je možda bolje da nisu deo programa.

Informacije O Tome Kako Se Prijaviti:...

Ukoliko je ovaj opis posla korišten u zapošljavanju mobilizera u programu, onda morate navesti informaciju o tome kako neko može da se prijavi za poziciju.

Originali ili kopije diploma i uverenja netrebaju biti dostavljene, ali originali bi trebali biti donešeni na intervju. Kopije će biti napravljene od strane upravnika.

Rezime bi trebao obuhvatiti sledeće kategorije:
 • Ime osobe, ime profesije, opis ciljeva u karijeri u jednoj rečenici,
 • spisak specifičnih veština koje su povezane sa poslom;
 • detaljno radno iskustvo (u obratnom vremenskom redosledu, zadnji posao prvo, uključujući ime poslodavca, održane dužnosti, i datumi početka i završetka);
 • spisak zvaničnog obrazovanja (sa pribavljenim diplomama);
 • nezvanična obuka i kratki kursevi;
 • dobrovoljni ili neplaćeni poslovi (ukoliko bitno);
 • lična informacija (kontakt adresa, telefon, elektronska adresa, kontakt osobe);
 • Ime, titula, broj telefona, elektronska i fizička adresa od tri osobe koje služe kao preporuke, jedna za profesionalnu, jedna za ličnu i jedna ili za jednu ili za drugu svrhu.

Rezime nebi trebao da navede bračni status, broj dece, političku ili versku pripadnost, datum rodjenja ili nacionalnost (ovi podaci nisu potrebni i nebi trebali biti uzeti u obzir pri izboru mobilizera). Rezime bi trebao biti dostavljen sa zvaničnom prijavom, koja iskazuje za koju poziciju se osoba prijavljuje, razlozi za prijavljivanje, i prednosti koje bi osoba donela ovoj poziciji.

Upravnički/Radnički Ugovor:

Isti opis posla se može koristiti pri učesničkom upravljanju, i onda netreba da obuhvati informaciju o prijavljivanju. Pošto se poslovi menjaju vremenom, opis posla bi trebao biti pregledan zajedno od strane upravnika i mobilizera, nakon prvih šest meseci, i nakon toga svake godine.

Kao neplaćeni ugovor izmedju upravnika i mobilizera, pri dnu bi trebalo da bude mesta za potpise i datume za njih oboje. Nakon diskusije medju njima, i predloga za dopunu od strane oboje upravnika i mobilizera, opis posla bi trebao biti promenjen. Nakon što je potpisan i datiran, kopije bi trebalo napraviti za upravnika i za moblizera, i možda kopije za šefa upravnika pri i za projektno sedište.

––»«––

Mobilizer u Polju:


A Mobilizer in the Field

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 02.10.2011.

 Glavna Stranica

 Upravljanje