Glavna Stranica
 Merenje
                                        


OBRASCI ZA MERENJE SPOSOBNOSTI

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Prevodi:
Català         English         Español         Filipino/Tagalog         Français         Ελληνικά / Elliniká         हिन्दी / Hindī         Italiano         Português         Română         Српски / Srpski         Türkçe        


Koristite ove obrasce kao modele za kreiranje svojih mernih instrumenata

Obrazac br. 1: Procena Sile

Ovde procenjujete silu svakog elementa. (Drugi dokument opisuje svaki od šesnaest promenljivih vrednosti). U svako polje, stavite tri broja izmedju 1 i 10 označavajući silu (a) sada, (b) pre godinu dana, i (c) pre pet godina.

Bez obzira koju subjektivnu jedinicu mere koristite, budite dosledni medju merenjima sadašnjosti, pre godinu dana i pre pet godina. Kada mobilizer traži brojeve, dodajte vaše brojevima ostalih učesnika da bih ste stigli do grupnog proseka procene.


Velikodušnost
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Zajedničke Vrednosti
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Zajednične Usluge
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Sredstva Javnog Informisanja
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Pouzdanje
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Kontekst
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Informacija
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Intervencija
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Rukovodstvo
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Povezanost
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Organizacija
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Politička Moć
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Sposobnost
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Poverenje
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Ujedinjenost
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____
Bogatstvo
Danas: ____
Pre godinu dana ____
Pre pet godina ____

                                        


Obrazac br. 2: Faktori Koji Doprinose Sili:

Ovo je neobavezan obrazac. U ovom obrascu zabeležavate faktore u vašoj rasudi procene sile svakog elementa, sada, pre godinu dana i pre pet godina.

Molimo vas da beleške održite kratkim. Navedite faktore koji su doprineli vašoj proceni sile svakog elementa. Izštampajte vaše odgovore da bi se lakše pročitali kada su dodati beleškama svih ostalih učesnika.


Element:

Odgovori:

Velikodušnost

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Zajedničke Vrednosti<

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Zajednične Usluge

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Sredstva Javnog Informisanja

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Pouzdanje

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Kontekst

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Informacija

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Intervencija

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Rukovodstvo

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Povezanost

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Organizacija

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Politička Moć

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Sposobnost

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Poverenje

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Ujedinjenost

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

Bogatstvo

Sadašnja Sila:

Jednogodišnja Promena:

Petogodišnja Promena:

                                        


––»«––

Ostale Stranice:
Lekcije    Mapa Sajta     Glavne Reči     Kontakt     Korisni Dokumenti     Korisne Preporuke


© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 29.09.2011.

 Glavna Stranica

 Merenje Unapredjenja