Anasayfa
 Küçük Girişim
Çeviriler:

Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

İletişim

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler


FİNANSAL EĞİTİM KONULARI

hazırlayan Phil Bartle, PhD

çeviren F. Jeral


Ders

Küçük girişim gelir üretimi katılımcıları için hangi finansal eğitim gereklidir?

Giriş:

Güçlendirmenin (kapasite geliştirmenin) iki türü olan,

  1. topluma dayalı örgütlerin yöneticilerinin, toplumsal tesislerin yapımını ve bakımını üstlenmesinde, ve
  2. bireylerin uygulanabilir küçük girişimlerin oluşumunu ve çalışmasını üstlenmesinde,

temel muhasebe (finansal kayıt) ve raporlamada (finansal bilançolar) bazı beceriler gerektirmektedir. Bir girişim ve proje ne kadar geniş ve ayrıntılı ise, o kadar aşağıdaki becerilerin daha fazlasına ihtiyaç duyulacaktır. Bir mobilizatör olarak siz, gereken eğitimde bunu bir kontrol listesi olarak kullanmalısınız. Aşağıda uygun olanları sizin içinden seçeceğiniz, eğitimde olabilecek bir dizi konu gösterilir.

Çift Girişin Arkasındaki Prensip:

Her işlemin iki faktörü göstermesi belki de eğitimdeki en önemli üzerinde durulması gereken kavramsal noktadır: Bir taraf bir miktar para verir ve başka bir taraf o miktar parayı alır. Bu ikilik çift girişli muhasebe prensibiyle gösterilir.

Hesap defterinin her satırı, gelen ve giden bir miktar parayı göstermelidir. O ilke bir kere kurulduğunda (ve birinden diğerine para geçirmek için iki kişi gerektiği yerde rol almak vasıtasıyla yapılabilir), o zaman çift girişli defter tutma açıklanabilir.

Temel Dokümanlar:

Toplum Merkezli Kuruluşlar (TMK) veya küçük girişim için amaç hem onun finansal işlemlerini kayıtlamak ve hem de raporlamaktır. Bunu yapmak için katılımcılara temel dokümanlar tanıtılmalıdır. Her şeyden önce bu tanıtım, hesap defterini içermelidir. Bunun hakkındaki detaylar daha sonradır.

Bu tanıtım; bir makbuz, finansal bir bilanço ve bir bütçe sonucu gibi diğer dokümanları ve evrakları, her birinin tasarımını ve amacını kapsamalıdır. Geniş kapsamlı projeler için bir dizi genel muhasebe kartları tutmak tavsiye edilebilir, fakat bu projenin ne kadar karmaşık olabileceğine göre isteğe bağlı olmalıdır.

Hesap Defteri Unsurları:

Satırlar ve sütunlar. Borç. Kredi. Bir işlem hesap defterine nasıl girilir. Nasıl açılır ve nasıl kapanır. Toplamlar. Pratik örnekler. Varyasyonlar.

Bütçe Satırları:

Her çeşit ödeme proje bütçe satırlarına göre nasıl kayıt altına alınır.

Kasa Defteri:

Kasa defteri nedir.
Bir kasa defteri neden, nasıl ve ne zaman işlenir.

Bir İşlemi Kayıtlamak:

Bir işlemi ne teşkil eder. Nasıl kaydedilir. Toplam miktarla nasıl ilişkilidir.

Kayıttakini ve Gerçektekini Dekleştirme:

Hesap defterinde kayıt edildiği gibi elde olan (ve bankadaki) paranın, gerçekte var olan parayı (ve banka hesap bakiyesini) ne kadar isabetli yansıtması gerektiğidir. Uzlaşmadır.

Bütçe Sonuçları:

Resmi olmayan kayıttır; denkleştirme bütçeyi nasıl yansıtır ve şu anda bütçeye nasıl bağlantılıdır. Her bir bütçe satırının denkleşmesidir.

Makbuzların Önemi:

Faturalar ve makbuzlar. Her işlem niye hesap defterinden başka bir kayda gerek duyar. Bir makbuz nedir?

Küçük Masraf Kasası:

Bir küçük masraf kasa hesabı nasıl ve neden tutulur. Avantajları ve dezavantajlar.

İşlem Gününde Kayıtlamak:

Hesap defterini güncel tutmanın önemi.

Defteri Denkleşmiş Tutmak:

Hesap defterindeki toplamlar nasıl hesaplanır.

Finansal Bilanço:

Proje fonlarının resmi hesabıdır. Gelir ve harcama. Bilanço hesap defterini nasıl yansıtmalıdır. Çift girişli muhasebeyi yansıtan bir bilanço nasıl kurulur.

Bütçe satırına göre toplamlar nasıl girilir. Farklı gelir kaynakları (Birleşmiş Milletlerden, Hükümetten, nakit yardımlarından, değerli işgücü ve hediye bağışlarından) arasında ayrım yapmaktır .

Parasal Olmayan Katkılar:

Bağışlanmış eşya ve işgücünün değerinin hesaplanmasıdır. Makbuz olarak görev yapacak kayıtlar oluşturmaktır.

Bağışlanmış işgücü veya hediyelerin değerinin girişidir. (Bu konu, küçük girişimler oluşturan bireylerden çok toplumsal tesisler yapan Toplum Merkezli Kuruluşlar (TMK)lar için daha uygundur).

Kaynaklar Arasında Ayrım Yapmak:

Her bir gelir kaynağının ayrı ayrı kayıtlanmasının sağlanmasıdır. Finansal bilanço üzerinde farklı kaynakların miktarlarının gösterilmesidir.

Hesapları Envantere Eşleştirmek:

Satın alınmış parçaların plana göre nerede yerleştirildiğini göstermenin önemidir. O nasıl yapılır.

Hesapların Halk İncelmesi:

Şeffaflık için sebeptir. Hesap defterini herhangi bir zamanda incelemek toplum üyelerinin hakkıdır. Projenin ve dolayısıyla hesapların kamuya ait olmasıdır.

Mali bilançonun dağıtımıdır. Toplum toplantılarında sözlü raporlamadır.

Hesapların Denetimi:

Denetimin yasal gerekliliğidir. Resmi olmayan denetimlerdir. Yukarıdaki konular bir kontrol listesi olarak kullanılabilir.

Eğitim Yapılması:

Eğitim, toplulukları güçlendirmek, şeffaflık ve doğruluğun sağlanması için olabildiğince yararlı olmalıdır. En basit, fakat kamu proje hesaplarının yeterli standartlarda tutulmasını garanti altına almak için yeterli derecede kapsayıcı prosedürler öğretilmelidir.

Vasıflı ve yukarıdaki tüm becerilerin hepsine sahip olan deneyimli bir toplum çalışanı az bulunur. Hatta eğitimde tecrübeli olsa bile, toplumlarla, toplum gruplarıyla veya katılımcı ve kolaylaştırıcı eğitim yöntemleri ile çalışmakta deneyimli bir muhasebeci de aynı oranda az bulunur.

Finansal kayıtlama ve raporlama toplumsal projelerin başarısında için çok önemli olduğu için (finansal şeffaflığın öneminden dolayı ve toplumsal karaları vermek için gerekli bilgi olarak), bu becerilerin öğretilmesini, anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak önemidir.

Eğitimcilerin eğitimi onun için gereklidir: (1) Mobilizatörlerinizi ve koordinatörlerinizi yukarıdaki beceriler üzerine eğitmek, ve/veya (2) muhasebe uzmanlarını topluluklar ile çalışmanın katılımcı metotlarında eğitmek. O, bu modülün amacının ötesine gider. O başka bir modülün konusudur. Bu arada şunu söylemek önemlidir ki; bu herhangi düşük gelirli toplumların güçlendirilmesi programında gerekli bir öğe olarak dahil edilmelidir.

––»«––

Finansal Eğitim Semineri:


Finansal Eğitim Semineri

© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Tasarımı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 05.07.2012

 Anasayfa

 Küçük Girişim