Strona główna
 Szkolenie w Zarządzaniu
Tłumaczenie:

'العربية / Al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
한국어 / Hangugeo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Türkçe

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

Spis treści:

Spis treści:

CZTERY PYTANIA KLUCZOWE

w Zarządzaniu i Planowaniu

napisał Phil Bartle, PhD

tłumaczenie Katarzyna Matiasczyk


Z dedykacją dla Gert Lüdeking

Ulotka warsztatowa

Co chcemy osiągnąć?
Co mamy?
Jak wykorzystać to co mamy, aby osiągnąć to co chcemy?
Jaki będzie rezultat?

Sedno Zarządzania i Planowania:

Zarządzanie jako czynność, oznacza podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. Istotne decyzje w zarządzaniu i planowaniu znajdują się w odpowiedziach na cztery pytania kluczowe.

Te cztery pytania to: "1. Co chcemy osiągnąć? 2.Co mamy? 3. Jak wykorzystać to co mamy, aby osiągnąć to co chcemy? 4. Co się stanie, kiedy to osiągniemy?" Jeśli przyjrzysz się dokładnie, zobaczysz że są to te same cztery pytania (być może bardziej szczegółowe), które wchodzą w skład każdego planu projektu i burzy mózgów.

Jeśli problemy bada się i rozwiązuje dopiero kiedy się pojawią i staną uciążliwe, mówimy wtedy o "zarządzaniu kryzysowym". Jest ono lepsze niż brak jakiegokolwiek zarządzania. Jeśli, dla kontrastu, określone zostaną jasne cele, a niezbędne czynności do osiągnięcia tych celów zostaną określone i przeprowadzone, mówimy wtedy o " zarządzaniu przez cele". Przewiduje się potencjalne problemy i wprowadza środki zaradcze (zanim problemy się pojawią), aby je rozwiązać. Zarządzanie przez cele jest bardziej skuteczne i mniej stresujące, niż zarządzanie kryzysowe.

W zależności od tego czy grupa podlegająca umacnianiu jest mała czy duża, czy jest zbudowana jako organizacja czy tak mało precyzyjna jak społeczność, jej możliwości zwiększą się jeśli rozpocznie proces zadawania i odpowiadania na te cztery pytania.

Jeśli nie byłoby problemów, nie byłoby również potrzeby zarządzania. Problemy są zawsze; takie są koleje losu. Zarządzanie jest zbyt ważne, aby zajmowali się nim wyłącznie menadżerowie; wszyscy muszą być odpowiedzialni. Jeśli tak jest w istocie, wszyscy powinni być świadomi tych czterech pytań; i wszyscy powinni przyłączyć się do znalezienia odpowiedzi na nie.

Co chcemy osiągnąć?

"Jaki jest główny problem, który należy rozwiązać?" Pytanie "Co chcemy osiągnąć?" dotyczy również opisu problemu, jest przeciwieństwem definiowania ogólnego celu, odnosi się również do jego udoskonalenia, w celu osiągnięcia konkretnych celów, wydajności oraz innych, lepszych definicji tego celu. Jako metafora geograficzna, "Gdzie chcemy dotrzeć?".

Organizacja lub społeczność musi dzielić wspólną wizję tego, co chce osiągnąć. Nie musi to być przedmiot, który chce posiadać, jak np. latryna czy elektryczność; może to być nowe prawo, nowe podejście, zwiększenie świadomości, zmiana nawyków, nowa struktura organizacyjna, zwiększony zysk organizacji komercyjnej, wyższe stawki dla związkowców, zmiana metod lub członkowstwo w organizacji pozarządowej lub jakikolwiek wspólny cel oznaczający lub sugerujący polepszenie (np jakości życia) dla całej grupy.

Cele i dążenia należy określić we wszystkich projektach i planach; jest to zazwyczaj wiadome. Lecz powinny być one również wybrane, zrozumiane i uzgodnione przez wszystkich członków grupy, społeczności lub organizacji biorących udział w codziennych czynnościach.

W szkoleniu społeczności z zakresu zarządzania, na pytanie "Co chcemy osiągnąć?" musi odpowiedzieć cała społeczność, a nie jedynie mężczyźni, nie jedynie osoby wykształcone, nie jedynie urzędnicy rządowi, nie jedynie zaprzyjaźnieni z agencją, lecz zgodnie cała społeczność.

Co mamy?

Pytanie "Co mamy?" to ustalenie źródeł lub potencjalnych nakładów, które można wykorzystać do osiągnięcia ustalonych celów i dążeń. Metafora geograficzna to "Gdzie się teraz znajdujemy?". Pytanie to sugeruje, że obecną sytuację należy rozpoznać, przedyskutować i zanalizować. (Nazywamy to analizą sytuacji). Sugeruje się uzyskanie jasnego obrazu wszystkich źródeł i ograniczeń, aktywów i pasywów (potencjalnych i rzeczywistych) oraz uzyskanie obecnego i wiarygodnego obrazu sytuacji.

W szkoleniu społeczności z zakresu zarządzania, identyfikacji tej dokonuje się najlepiej w czasie spotkań, gdzie zachęca się do udziału nieśmiałe osoby, ponieważ w każdej społeczności istnieje wiele zasobów, nawet w najbiedniejszej, ukrytych lub być może niezbyt oczywistych. Wyszkolony mobilizator ułatwia wydobycie, podczas spotkania społeczności, ukrytych lub niewidocznych zasobów.

Do zasobów można zaliczyć dostępną siłę roboczą i specjalistyczną (dostępna energia ludzka możliwa do wykorzystania w działaniu), ziemie lub powierzchnie do przeprowadzenia działania, gotówkę (z opłat, sprzedaży, dotacji i innych źródeł), kapitał (sprzęt lub narzędzia wielokrotnego użytku) potrzebny do przeprowadzenia działania, ludzkie zasoby intelektualne (mądrość, informacje, umiejętności, doświadczenie, możliwości analityczne, kreatywność), które często stanowią ukryty wkład starszych lub emerytów, i które często można znaleźć wśród osób upośledzonych fizycznie lub społecznie. Większość z nich jest tak oczywista, że często nie dostrzegana.

Analiza sytuacji oznacza uważną i dokładną obserwacje panujących warunków oraz określenie tego co przyczyni się do osiągnięcia celu (lub co może się potencjalnie przyczynić) oraz co może przeszkodzić w osiągnięciu tych dążeń.

Jak wykorzystać to co mamy, aby osiągnąć to co chcemy?

Pytanie "Jak wykorzystać to co mamy, aby osiągnąć to co chcemy?" to część strategii sztuki zarządzania. Jak dotrzeć z punktu "A" do punktu "B". Zawsze istnieje kilka różnych sposobów połączenia dostępnych zasobów, a wspólne zasoby intelektualne społeczności (jak wspomniano powyżej) powinno się zastosować do określenia kilku strategii i wyboru najwłaściwszych.

To właśnie podczas określania jak dostać się z punktu "A" do punktu "B" grupa, prowadzona przez facylitatora, musi stworzyć strategię jako część planu działania. Plan w formie pisemnej zaweirać będzie odpowiedzi na wszystkie cztery pytania. Kreatywna, innowacyjna i analityczna część pracy to stworzenie kilku możliwych strategii, a następnie wybór najbardziej realnej wśród nich.

Tutaj również istnieje możliwość organizowania lub reorganizowania sposobu podejmowania decyzji i działania. Patrz organizowanie. Jeśli jest to niezorganizowana grupa osób, wtedy aby osiągnąć założone cele, strategia będzie musiała dotyczyć tego jak z owej grupy stworzyć skuteczną organizację do przeprowadzenia niezbędnych działań.

Jeśli grupa, organizacja lub społeczność jest już w jakiś sposób zorganizowana, jej członkowie, być może z pomocą facylitatora, muszą zadać sobie pytanie czy obecna forma organizacji jest najlepsza do osiągnięcia celów, lub czy można rozważać zmianę struktury i działania. Dla mobilizatora społeczności, stosującego szkolenie w zarządzaniu, jest to możliwość pokierowania grupy społeczności do stworzenia lub zreformowania, aby mogła w najbardziej skuteczny sposób wykorzystać to co ma, aby osiągnąć to co chce.

Co się stanie, kiedy to osiągniemy?

Ważne jest, aby zanim działanie zostanie podjęte, grupa dokonała sensownych i realistycznych przewidywań wpływu lub rezultatu przybranej strategii. Oczywiście, mogą wystąpić nieprzewidywalne konsekwencje, lecz należy włożyć wszelki wysiłek, aby je zidentyfikować, zwłaszcza po to, aby ich uniknąć.

W tym miejscu grupa musi być świadoma tego, że monitorowanie jest bardzo ważne. Nie można jeździć na rowerze z zamkniętymi oczami. Całościowy plan działania powinien zawierać obserwacje działania i rezultaty oraz sposoby przekazywania tych informacji z powrotem całej grupie.

Pytanie "Co się stanie, kiedy to osiągniemy?" dotyczy również prognozy wpływu działalności. Można je rozszerzyć i zapytać jakie są oczekiwania odnośnie wpływu działalności na społeczność i jej (społeczne i fizyczne) otoczenie oraz o to jak działalność doprowadzi do planów monitoringu i oceny.

Wnioski:

Te cztery pytania powinny być stosowane przez pracowników terenowych jako podstawy organizowania lub reorgranizacji grupy. Są one również stosowane przez trenera w zarządzaniu do organizacji lub reorganizacji zespołu zarządzającego. Koordynator może je stosować do zorganizowania zespołu pracowników terenowych. Wspólnie, pytania te tworzą podstawy do zbudowania możliwości i potencjału w zarządzaniu dla każdej grupy członków.

W szkoleniu społeczności z zakresu zarządzania, te cztery, istotne pytania należy zadać, kiedy spotyka się cała społeczność w celu ustalenia priorytetów. Należy je zadać ponownie, kiedy w imieniu całej społeczności zbierze się komitet wykonawczy organizacji społecznej, aby dopracować szczegóły. Jeśli spojrzysz uważnie, dostrzeżesz te cztery pytania, w przedstawionej kolejności, ukryte w dwóch aneksach do tego dokumentu, w procesie burzy mózgów oraz we wskazówkach do projektu.

Czy zadaje się je podczas tworzenia związku zawodowego, lub podczas spotkania zarządu lub kierownictwa bogatej korporacji (lub w tym wypadku, podczas tworzenia możliwości i umacniania społeczności o niskim dochodzie), stanowią one podstawowe lub główne decyzje w zarządzaniu.

Powyższy dokument nie jest szkoleniem w zarządzaniu dla menażerów.
Powyższe szkolenie w zakresie zarządzania nie jest dla każdego.

––»«––

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2011

 Strona główna

 Szkolenie w Zarządzaniu