Ana Sayfa
 Yöneticilik Eğitimi
Çeviriler:

'العربية / Al-ʿarabīyah
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar kelimeler

İletişim

Yararlı Dökümanlar

Yararlı Linkler

İçerik:

İçerik:

İçerik:

İçerik:

İçerik:

İçerik:

İçerik:

İçerik:

İçerik:

EĞİTİMLE TOPLUMU ORGANİZE ETMEK

hazırlayan: Phil Bartle, PhD

çeviren: Deniz Savtur


Gert Lüdekinge ithafen.


Harekete Geçirici için Notlar

Toplumları organize etmek için kullanılan bir eğitim süreci

Özet:

Bu alandaki toplum çalışanları için hazırlanmış ''nasıl?'' modülüdür. Eğitim sürecinin (beceri aktarımı gibi geleneksel eğitim amaçlarının ötesinde) bir parçası olan toplumu organize etme amacının ve anlamının açıklamasını yapmakta ve bunu uygulamak için teknik ve metodları sağlamaktadır.

Karar alınması için organize etme ile verimli eylem için organize etme (her ikisi de güçlendirme içi öenmlidir) arasındaki farkı belirtir ve her biri için harkete geçiriciler için metodlar gösterir.

Giriş:

Toplumlar için yöneticilik eğitimii bu seride öne sürüldüğü gibi,beceri aktarımı, bilgi verme, dikkat uyandırma ve teşvik etme gibi geleneksel ve bilindik amaçların ötesindedir.

Eğitimle kapasite oluşturmanın önemli bir tarafı da organize etmektir. Toplum harekete geçiricisi için bu daha önce hiç olmayan yerlerde yeni kuruluşlar organize etmek ve olanlar varsa da bunları daha verimli kılmak için yeniden organize etmek demektir.

Bu modül, düşük gelirli toplumları güçlendirmek için yöneticilik eğitiminin bir parçsı olarak nasıl organize edileceğini gösterir. Organize etmenin amaçlarını tanımlar ve TBKların (toplum merkezli kuruluşlar) nasıl organize edileceğine dair alandaki harkete geçiriciye yardımcı olur.

Bölüm A: Amaç, İlkeler & Kavramlar:

Yöneticilik eğitiminin bi parçası olan oranize etme teknik ve metodlarına geçmeden önce, organize etmenin amaçlarının, hedeflerimizin ve kullandığımız kelimelerin neler olduğuna bir göz atalım. Bu metodolojide kullandığımız kelimelerin bzılarına göz atmak yararlı olacaktır. ''Anahtar Kelimeler Sözlüğü'' modülüne bir bakın, anahtar kelimeler. Bu modüle özel birkaç kelime aşağıda sıralanmıştır.

Orgaizasyonunuzun parametresi olan ilkeleri hatırlayın: demokrasi, katılım, güçlendirme, cinsiyet eşitliği, marjinallerin dahil olması, şeffaflık, dürüstlük, hastalıktan kaçınma, istikrarlılık, özgüven, ortaklık, adillik, yoksulluğun indirgenmesi, hepimiz için daha iyisi, kalkınma. Bunlar çalıştığınız kişilerlerin değer yargılarıyla aynı olmayabilir.

''Organize''nin Anlamı:

Sosyolojide, toplumun ve sosyal kurumların bir grup insan topluluğundan fazlası olduğunu öğreniyoruz. Bunlar o insanların birbirine nasıl bağantılı olduklarını içerir. Bunlar ekonomi, politik kuruluşlar, değerler, fikirler, teknoloji ve beklenen davranış kalıpları gibi kurulu sistemlerden oluşur. Bireyler gelir ve giderler (ölüm, doğumi göç) ama bu kurumlar (toplymlar gibi) devam eder; üyelerinin üstünde bir varlık olur. Bir bütün onun parçaları toplamından daha üstündür. (Bknz: ''Toplum Nedir?")

O yüzden bu da, sizin sadece bir odada bir grup bireyi bulundurmanız gibi sadece gerekli şekilde organize edilmiş demek değildir. İşiniz onları organize etmektir. Bu da onlara kuruluşu onu oluşturan bireylerde daha üstün yapan sosyal süreci ve sosyal yapıyı veren fikir ve beklentileri aşılamak demektir.

''Harekete Geçirme''nin Anlamı:

Bir kaç kişi eğer bir topluma gidip bir grubu organize ederse (kişileri görevlendirme gibi) ve grup eylem için hazır olduğunu söylerse grubu harekete geçirdiklerini zannederler. ''Harekete geçirme'' içinde hareket sözcüğünü barındırır. Bu da eylem, canlandırma demektir. Bir harekete geçirici bir grubu sadece yapılandırarak harekete geçirmiş olmaz. Harekete geçirilmiş denmesi için bazı eylemlerle iç içe olmalıdır.

Düşük gelirli toplumların kapasitelerini arttırmak için gerçekleştirdiğiniz eğitim sadece bazı grupların oluşumuyla sonuçlanmamlıdır. Etkili bit toplumsal eylemle bağlantılı toplum merkezli kuruluşlarla son bulmalıdır.

Organize Etmenin İki Temel Yolu:

Bir TMK organize ettiğinizde, bu kuruluşun amaçlarını, ne yapması gerektiğini bir düşünmelisiniz.

Organize etmek için iki temel amaç vardır:
  1. Karar alınması için organize etme; ve
  2. Bir şeye ulaşmayı sağlayan bir eylem için organize etme.

Herhangi bir kuruluş bu ikisini de yapabilecek olsa da, siz bir harekete geçirici olarak bir TMK organize ederken amacınızın ne olduğunu unutmayın. Karar alınması için mi yoksa etkili bir eylem için mi organize ediyorsunuz?

Eğer toplumun ilk olarak kaynaklarını bir kinik inşasına ya da bir su kaynağının onarımına yatırmaları gerektiği gibi büyük ve genel bir karara ihtiyacınız varsa o zaman karar alınması için organize etmeye ihtiyacınız vardır. Karar toplumun bütünü için çok önemli olduğundan, uygun bir kuruluş toplumun bütün üyelerinden gerçekçi girdiler alır. Bütün bir toplumun katıldığı umumi bir toplantı burada uygun olabilir (bu ilke bunu zorlayamaz; harekete geçirici olan sizler toplumu en çok tanıyan kişiler olarak doğrudan bilginizi kullanmalısınız).

Eğer bir toplum toplantısı düzenlenseniz, baş masa için seçilmiş insanlar ve yol gösterici olan siz sadece erkeklerin karar almaması ve sıklıkla özürlü, etnik ve dini olarak azınlıkta olan, yoksul, cahil, genç, yaşlı, dili azınlıkta olan, mahrum edilen, marjinal ve bilinmeden gözardı edimiş diğer kişilerin katılımını sağlamak için ileriye dönük olmalısınız.

Amacınız, önemli toplum kararlarının katılımcı ve demokratik olmasını sağlayan bir organizasyon oluşturmak olmalıdır.

Aksine, eğer bir klinik yaptırmak ya da mülk sahiplerinin haklarını savunan yeni bir yasa yürürlüğe koymanız gerekiyorsa eylem için organize etmeniz gerekir. Oluşturduğunuz ya da güçlendirdiğiniz kuruluş bütün toplumun isteklerine karşı duyarlı ve karşılık verici olmalıdır, ama aynı zamanda etkili bir şekilde organize edilmelidir.

Geleneksel organisazyonel yapılar(başbakan, danışman, sekreter, hanedar gibi)karar vermede daha etkişi olabilirler ama etkili bir hareket, eylem için en uygunu olmayabilirler.

Doğru Tanımlamalar Önemlidir:

Burada, bizim profesyonelce ve dikkatlice kullandığımız fakat toplumları güçlendirmeyle ilgisi olmayanlar tarafından yüzeysel olarak kullanılan birçok kelimenin, moda olan kelimeler gibi önemli ve kalıcı bir gelişme olan toplum katılımına odaklanmak isteyen birçok uluslararası yardım kuruluşunda sıkça kullanıldığını ama yanlış kullanılıp doğru olmayan bir şekilde birçok kalkınma yardımcısı projeye uygulandığını kendinize hatırlatın.

Toplumları güçlendirmede kullandığımız kelimeleri gözden geçirirken acele etmeyin. Örneğin, ''toplumsal katılım'' sadece toplumun iş gücü (ya da dış kurumlar tarafından bazı toplum üyelerine danışılması) olarak katkı sağlaması değil, toplumu etkileyen merkezi kararlarda bütün toplumun katılımı demek olmadığını unutmayın. '' Toplum-merkezli''nin sadece bir toplumda kurulmuş olmak demek değil, toplumun kendisinin kuruluşun sorumluluğunu alması demek olduğunu ve hareket odağının toplum olduğunu unutmayın.

Kullandığımız kelimelerin doğru anlamlarını bilmek, sürdürülebilir kalkınma amacına ulaşmada çok önemlidir. Sözlük anlamlarını ezberlemek en etkili yol değildir; kavramlar hakkında düşünmeki tecrübelerinizi kaydetmek ve tecrübeleriniz ve fikirlerinizi diğer profesyonellerle paylaşmak bu kelime ve kavramları öğrenmede ve böylece bir harekete geçirici ve toplum yöneticiliği eğitmeni olarak becerilerinizi geliştirmede yararlı olacaktır.

Bu sadece toplumu organize etmenin ve organizasyonların doğasını taslak olarak önümüze sürmez. Siz harekete geçirirken ve eğitirken bunlar hakkında daha çok düşünmeniz için teşvik edilmektesiniz. Ayrıca diğer harekete geçiricilerle karşılaştığınızda tecrübe ve fikirlerinizi onlarla paylaşın. Şimdi organizasyonunuzu yaparken kullanabileceğiniz bazı mümkün metodlara bakalım.

Bölüm B: Organize Etmek İçin Metodlar:

Onları olduğu şekilde bırakıni düşük gelirli toplumlar genellikle kendilerini organize edemezler. Bazı insanlar yanlışlıkla, siz toplumsal bir katılım olacak dediğini sürece toplumsal katılımın otomatik olarak gerçekleştiğini düşünür. Hayır. Burada bir müdehale, toplumu itekleme vardır ve siz eğitici ve harekete geçirici olarak bu müdehaleden sorumlusunuz. Bu müdehaleye bazen sosyal canlandırma ya da uyarma da denebilir; ikisi de toplum tarafından eylemin teşvik edilmesi ve başlatılmasıdır.

Diğerlerinin yanlışlıkla zannettikleri gibi siz de tek yapmanız gereken şeyin toplumda oy gösterip bir organizasyonun nasıl kurulacağını yöneterek emirler vermek olduğunu düşünmeyin. Katılım için izin vermek toplum katılımını sağlamaz. Bir kuruluşun nasıl organize edilmesi gerektiğini söylemek bir şeyi ortaya çıkarıyor olsa da, bu sürekli olmayacaktır; toplum tarafından sahiplenilmeyecektir; bir süre sonra kendi kendine yok olacaktır.

O halde nasıl organize etme ve harekete geçirme işini yapacaksınız? İhtiyacınız olan becerilerin çoğu bu dizideki diğer modüllerde ele alınmıştır (özellikle beyinfırtınası ve harekete geçiricilerin el kitabına ek olanlarda). Nasıl başlayacağınız yukarıda da ayrıldığı gibi karar alınması için ve harekete geçirmek için organize etmek diye ayrılmaktadır.

Eğitiminizin geri kalanı gibi organize etmenin altı çizilmesi gereken ilkelerinden biri de katılımcı olunması gerektiğidir. Yönetici eğitmeni olarak siz bir yol göstericisiniz bir ders verici değil. Katılımcı öğrenciler organize olma sürecinde aktif bir role sahip olmadırlar. Yol gösterici ve imkan sağlayan kişi olarak işiniz diktatörlük, vaazcilik ya da ders vermek olmamalıdır.

Büyük klasik eğitimci Sokratesi birincil rol modeliniz olarak belirleyin. O insanlara nasıl olacağını ya da olduğunu anlatmazdı. Sorular sorarak onları düşünmeleri için teşvik ederdi. Bunlar sıradan ve alakasız sorular değildi. Yol gösterici ve harekete geçiricilerdi. Dinleyiciyi çok düşünmeye iterdi. Gerçekte günün liderleri o ve soruları tarafından tehdit edildiklerini hissederlerdi.

O zamanın liderlerini korkutan ve ölüm cezasına çarptırılmasına yol açan fikirleri ortaya çıkaran sorulara sahip Sokrates kadar abartmayın. Ama Sokrates'ten ilham alın ve insanlara emir verip yönetmekten çok onlara sorular sorarak zihinlerini açmalarını sağlayın.

Bir soru sorduğunuzda, bir öğrenciyi cevap vermesini rica edip teşvik edersiniz. Bu cevap katılımcının daha çok dahil olması ve katılması demektir. Yaparak öğrenme dinleyerek öğrenmeden çok daha etkilidir. Öğrencileriniz ne kadar katılırlarsa katılmak onlar için o kadar kolaylaşır.

Öğrencilerinize çözümleri empoze etmeyin, çözümleri onların içinden çıkarınız.

Karar Alınması İçin Organize Etme:

Toplum yöneticiliği eğitiminin karar alınması için organize etmeye yönelik bölümü geleneksel sosyal canlandırma ya da toplumsal kalkınma organizasyonuna benzerdir. Göreviniz toplumun bütününun istekleri ve merkezi kararlarını kesin olarak yansıtacak ve açıklayacak bir TMK (toplum merkezli kuruluş) oluşturmaktır. Eğer bu TMK zaten kurulmuşsa, göreviniz bunun verimliliğini arttırmaktır (özellikle toplumun bütününün kararlarını yansıtmada). Hedefiniz bunu mümkün olduğunca katılımcı, kapsamlı ve demokratik bir şekilde yapmaktır.

Başlangıç noktnız toplumun bütün üyelerinin katılacağı umumi bir toplantı şeklinde olmalıdır. Boy göstermek ve toplnatıları yönetmek eğitimlilere, erkeklere ve mevcut liderlere yöneliktir. Öncelikleri toplumdaki grup ve kategorilere göre farklılık gösterebilir, bu yüzden diğer kişilerin de toplnatıya katılmaları ve diğerlerinin söylediklerine dikkat kesilmenizi görmeleri önemlidir. Bknz belge:Birlik Sağlama." ) Diğer kişilerinde tüm toplum toplantısına katılmalarını beklediğinizi açıkca belirtmeniz gerekir.

Bir toplumun en önemli sorununun çözülmesi için bir toplum kararı alınmasını nasıl sağlayacağınız hakkındaki ilkeler için bknz:"Beyin Fırtınası" modülü. Bütün katılanlara beyin fırtınasının temel kurallarını ve diğer kişilerin önerilerini eleştirmeme hakkındaki kuralları dikkatlice açıkladığınızdan emin olun. Sadece (1) en önemli sorunu seçme ile bitirmeyin; beyin fırtınası seansını bitirin, (2) sorunun çözümüne toplumsal bir hedef olarak bakın, (3)en önemli amacımızdan daha belirgin hedefler üretin,(4) kaynakları ve sınırları belirleyin, ve (5) birden çok mümkün strateji oluşturup bunlardan birini seçin.

Bu esas kararlar, daha sonra uygulayacağınız toplum merkezli projelerin datylarına ve planlarına karar verileceği eylem için organize etmek gibi diğer organizasyonlar için bir taslak hazırlar.

Katılımcılara neyi seçmeleri, ne yapmaları ya da ne düşünmeleri gerektiğini söylemekten kaçının.

Sorular sorun.
Onlara meydan okuyarak onları güçlendirin.

Soru sormak çok masumane olmasa da tehditkar olmayan bir eylemdir, özellikle de tehditkar olmayan, arkadaşça ve yumuşak bir ses tonuyla sorulduğunda. Ama yumuşak görünüşünün altında gizli toplumları organize etmek, güçlendirmek ve gelişimini sürdürmekk için demir gibi güçlü sosyal bir değişim vardır. Özellikle de bunlar eğer bir grubun organize olmasına yön veren ve bunu bu modülün ilk bölümünde tartışılan ilkeler sahilinde yapan bir grup soruysa, düşünmeye, analiz etmeye ve dahil olmaya teşvik eder.

''Ne gerekiyor?'' ''Bunu niye yapalım?'' ''Amacımız ne?'' Bu, bizim amacımıza ulaşmamıza nasıl yardım edecek?'' ''Hangi alternatifler var?'' Bunlar, katıımcılarınızdan çözümleri ortaya çıkarmanız için sorabileceğiniz türden sorulardır.Her biri tek başına tehditkar değildir ve katılımcılarınızın karar verme aşamasına katılmalarını teşvik eder. Neyi amaçladığınızı ve birçok geleneksel cevabın zayıflığını iyi bilmelisiniz, böylelikle katılımcılarınızın gerçeklerle yüzleşmesini sağlamak ve toplumsal sorunlara çözümler bulmak için mantıklı bir düzen içerisinde soru sorma becerinizi geliştirebilirsiniz. Sizin sorularınız bireysel olarak sorulduğunda bütün soruların tamamından daha güçlü olabilir.

Cevapları pasif bir şekilde kabullenmeyin. Saygı ile her bir cevabı eleştirin: '' Bu en iyi yol mudur?'' '' Başka yollar var mıdır?'' Asla ''Bu bizim her zaman kullandığımız yoldur'' ya da '' Bu işleri yürütmenin en iyi yoludur'' cevaplarının '' Bu, şu zamanda bu toplum için ve bu amaç için en doğru yol mudur? sorusunun cevapları olmalarına izin vermeyin. Gelenekleri eleştirmeden, sorularınız katılımcılara durumu analiz etmeleri ve en uygun çözümü bilindik olmasa bile bulmaları için meydan okumalıdır. Bu kuruluşun ve o toplumun kapasitesini arttırır, güçlendirir, kuvvetlendirir.

Aynı zamanda, karar alma aşamasınzdaki azınlık ve güçsüzler için sabır, toplumun üyeleri kadar zayıflar için saygı, demokrasi (halkın gücü), dürüstlük, şeffaflık, katılım ve dahil olma kvramları dahilinde onlara yol gösteriğiniz ilkeleri unutmamalısınız. Sorularınızı nasıl düzenlediğiniz grubu bu ilkelerle yüzyüze getirmeli ve her seferinde katılımcılarınıza onların bu ilkeler çerçevesinde hedef ve amaçlarına yöneldiklerini hatırlatmalısınız.

Mesela sahte bağlılık ilk önce ''demokrasi'' ile ödenebilirken birçok insan otomatikman (düşünmeden) ''demokrasi''nin ille de batılı demokrasi konsepti ve onun temsili demokrasi, seçimler, partiler ve parlamento gibi kuruluşları demek olduğunu düşünecektir.

Bu varsayımlarıi toplumu karar alması için organize ederken kabul etmeyin ve öğrencilerinizin de bunları kabul etmelerine izin vermeyin. Öğrencilerinize yeniikçi düşünmeleri ve yeni ve sıradışı yapı ve prosedürler oluşturmaları için cesaret verin.

Bütün toplum tarafından alınması gereken , çözülmesi beklenen öncelikli toplumsal sorunun seçimi kadar önemli diğer bir karar da TMK komitelerinde yer alan üyelerin seçimidir.

İdari Komite Organize Etme:

Bir noktada toplumun bütününin isteklerini gerçekleştirmesi için kendi idari komitesini oluşturması gerekli olacaktır. Önemli ve esaslı sorular büyük halk toplantılarında cevaplanmalıdır. Detaylı ve zaman alıcı sorular toplumun fazla zamanını harcar, bu yüzden bir idareci ile bu toplantılar daha verimli olabilir. Ancak bu toplum bir bütün olarak idareciyi kontrol edebildiği ve idarecinin de toplumun isteklerine duyarlı olup onlara karşı dürüst olabildiği sürece bu geçerli olabilir.

İdari komite karar alımı ve etkili eylem kuruluşları arasında bir yerdedir ve özellikleri içinde örtüşen bir çok şey vardır. Toplum (karar alımı için organize edilmiş) ve toplum projesi (eylem için organize edilmiş) arasında bir köprüdür. ''İdari'' kelimesi burada yönetici anlamına gelmektedir. ''Yürütmek'' kelimesinden türeyip ''bir şeyi yaptırmak'' anlamına gelmektedir. İdari komite toplumun tamamı adına işleri yürüten bir yönetici komitedir.

Göreviniz, idari komitenin kendisini toplumun ona cevap vereceği ve onun için çalışacağı bir komite değil de onun topluma cevap vermesi gerektiğini göreceği bir şekilde toplumun bu idari komiteyi oluşturmasını sağlamaktır. Böyle yaparak,eğitim seanslarında bunun nasıl yapılması gerektiğini anlatacak sorular sormalısınız.

Burada şunlara dikkat etmelisiniz: (1) seçim süreci nasıl olmalı ve (2) idari komitenin başına kimin seçileceği.

Küçük, kırsal ve yoksul toplumlarda oy pusulalarıyla yapılan genel seçimler gibi resmi bir seçim sürecinin çok pahalı ve gereksiz olduğu açıktır. Daha heterojen, daha az toplum dayanışması olup, daha çok yabancılaşmanın olduğu şehirli toplumlarda ise aksine böyle br yaklaşım daha gerekli olmaktadır. Burada toplum hakkındaki bilginiz, uygulamalı sosyalog becerileriniz önem kazanır.

Bütün halkın anlayabileceği, açık ve net olan ve tüm katılımcılar tarafından kabul edilen bir seçim süreci aramalısınız. Geleneksel prosedürlerden orataya çıkan veya onlara benzeyen, o neslin ya da o klanın başkanının seçilmesi gibi (bunların yorumlayıcı olduğu ve geleneksel sert kuralların uygulanmadığı yerlerde) prosedürlerin daha başarılı olması mümkündür.

Eğer idari komite oluşturulduktan bir süre sonra, hakkında şikayetler başlarsa (genellikle fonların zimmete geçrilmesi ya da eylemlerin halk tarafından onaylanmaması) kırgın toplum üyeleri komiteyi size şikayet ederler. Onlara şunu diyebilmelisiniz, ''Siz ve tüm toplum kendi yöneticinizi seçtiniz, bu yüzden sorumluluk yönlendirici olarak benim değil sizindir.''

İdari üyelerin seçimi yönlendirici olarak sizin hatanız değildir, fakat seçim prosedürlerini ve sürecini açık, net, esaslı, adil ve uygun olup olmadığını görmeniz için sizin gözden geçirmeniz gerekmektedir. Bu şikayetler başladıktan sonra bile yapılan bir araştırma olsa bile boş bir çaba değildir çünkü sizin için tüm toplum üyeleriyle başka bir toplantı düzenleyip yeni bir idari komite oluşturmak gerekli olabilir.

İkinci önemli şey ise komite üyelerinin seçimidir. Burada tekrardan kimin seçileceğini emretmek yerinesoru sorma ve öğrencilerinizi katılmaya hazırlama metodları uygulamalısınız. Sorularınız kibar bir şekilde kimin seçilmesi gerektiği hakkında eleştiriye davet etmelidir.

İlk önce belki de toplum üyeleri toplumdaki eğitimli kişileri seçmek isteyebilirler. Onlara böyle bir kriterin sadece bir varsayım olduğunu ve aslı olmadığını anlatın. Ne çeşit insaları seçmek isterler? Güvenebilecekleri, motive edilmiş, topluma bağlı ve idari eylemleri dürüslükle, bilgiyle halledebilecek kişileri isterler.

Toplumdaki birçok eğitimli kişi, topluma çok bağlı olmayabilen ve toplum fonlarıyla ortadan kaybolabilmesi muhtemel başka bölgelerden gelen öğretmenlerdir. Ama şunu bilmelidiler ki herkesçe bilinen, hiç okula gitmemiş, saygı duyulan bir nine bile bu konu için daha uygun olabilir. ''Ama okuma ve yazma bilmiyor.'' diye itiraz edilebilir. Sizin cevabınız '' Yani?'' olmalıdır.Torunları gerekli belgeleri okuyup ona aktarabilirler ve akşam herkes aşkam yemeği için toplandığında bunu yapmak toplum üyeleri arasındaki iletişim sorununu da halledecektir (okul çocuklarınin dedikoduları da dahil). Bu haznedar seçimi için özellikle uygun olacaktır.

Bazı insanlar idari komite tarafından cezbedilebilir ve bunlar ünvan ile gelen kişisel kazanç, prestij ve popülerlik sağlamak için mevki ararlar. Seçilmek için kampanyalar düzenleyebilirler. Siz bu motivasyonları tanımlamaya çalışmalı ve toplum üyelerini daha çok topluma karşı özverili ve ona sadık kişilere yönlendirmelisiniz. Bir kişiyi alenen suçlamadan, bu konuyu idari üyelerin seçim aşamasında topluma bildirmelisiniz.

Aksine, bazı toplum üyeleri idari komite üyelerini, komiteye presyij ve ün getireceğini düşünüp statülerine göre seçmek isteyebilir. Ama bunlar da komitenin gereklerine ayak uydurmak için yi motive edilmiş olmayabilirler. Ya da sadece çok meşgul olabilirler. Toplum üyelerini komite üyelerini seçerken bu konular hakkında uyarın.

Toplum üyelerine kimin seçileceği hakkında emir vermeyerek, onların bu konular hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayın ve onlara idari komite üyelerinin her birinin seçiminde hangi kriterlerin kullanılması gerektiğini açıklayın.

İdari komitenin '' İdari Komite'' olarak görülmemesi gerektiğini belirtin. Bazı yelerde bu TUK (Toplumsal Uygulama Komitesi) olarak, diğer yerlede ise ''Kalkınma Komitesi'' olarak adlandırılır. Buna komite denmesi de gerekmez. Toplumun seçtiği herhangi bir isim de olabilir. İsmı toplumun ismini ya da topluma it diğer kelimeleri de içerebilir. Toplumu istediği ismi seçmesi için teşvik edin, ne olması gerektiği hakkında emir vermeyin.

Etkili Bir Hareket İçin Organize Etme:

Bir toplum projesinin planlaması ve yürütülmesinde toplum ile birlikte çalışırken, daha çok idari komite ile çalışıyor olacaksınız. Eğitim seasnlarınızı oluşturup daha sonra idari komite için yöneticilik eğitimi verin. Bunlar ,idar komite üyelerinin seçimi ve önceliklere karar verilmesi hakkında büyük toplum toplantılarından daha küçük ve daha yönlendirilmiş toplantılardır.

Karar alınması için organize olma ve etkili bir şekilde harekete geçilmesi için organize olma arasındaki farkı öğrencilerinize (katılımcılarınıza) açıklayın. Onların varsayımda bulunmamaları ve kendi TMKlerini gelenklere göre oluşturmamaları gerektiğini onlara anlatın. Yaratıcı ve yenilikçi olma özgürlüğüne sahip olmalılar ama en etkili (en gelenksel değil) organizasyonu amaçlamalılar.

Aynı zamanda idari komitenin işinin şeffaflık oluşturmak, eni bir karar alınması gerektiğinde bütün toplumu toplantılara çağırmak ve bütün toplumun isteklerini yansıtan kararlar almak olduğunu onlara anlatın. Bir proje komitesi gerekli eylemleri yürütmek için görevlendirilmek üzere oluşturulmalıdır. Bu idari komiteyle benzer değildir ama birey örtüşmesi ikisinde de bulunur. Proje komitesi, toplumun isteklerine yönelik projelerin tamamlanmasının verimli olması için organize edilmelidir.

Bir karar alma komitesi olarak, geleneklere göre iyi bir şekilde organize edilebilir (ör: başkan, danışman, sekreter,haznedar ve üyeler gibi). Eğer başka bir oluşum toplum tarafından daha uygun olarak addedilmişse o zaman böyle olması gerekmez. O oluşum proje komitesi için uygun olmayabilir.

Bir proje komitesi organize ederken, eylem de organize edersiniz (Bknz: Toplumsal Proje Tasarısımodülü.) Bir bütün halindeki toplumun beyin fırtınası seansının sonuçlarına dayalı olaraki proje komitesi hedefleri belirler, potansiyeli ve ess kaynakları gözden geçirir, kısıtlamaları belirler, stratejiler oluşturur, en iyi stratejiyi seçer ve organizasyonun, planlamanın, aşamaların ve girdilerin (kaynaklar) çıktılara (hedefler) dönüşmesi için gereken bütçenin ayrıntılarını tasarlar. Organizasyonel kurulum proje komitesidir ki bu da topluma rapor veren idari komiteye rapor verir.

Proje komitesinin organize edilme şekli projeden projeye, hedeften hedefe değişir. Bu kamusal bir su kaynağının yapılışıyla aynı şekilde organize edilmez ya da yapılandırılmaz çünkü o zaman müstecirlerin haklarını koruyan yasalar değişmiş olur.

Yöneticilik eğitiminin dört esas sorusundan üçüncüsü burada temel rehberinizdir. '' İstediğimizi elde edebilmemiz için elimizdekini nasıl kullanmalıyız?'' (Bknz: Toplum Yçneticiliği Eğitimi). ''Nasıl'' büyük bir sorudur; cevabı ise stratejiyi, organizasyonel kurulumu, bütçeyi, aşamaları, kontrol etmeyi, gerçekleştirmeyi ve birçok proje detayıni içerir.

Organizasyonel kurulum, derleme ve proje komitesinin oluşumu, iş tanımlarıyla ve her üye için belirlenmiş görevlerle, idari komitenin sorumluluğudur. Sizin işiniz bir yönlendirici ve eğitmen olarak idari komiteyi proje komitesinin kuruluşunda teşvik etmek ve ona yardımcı olmaktır.

İşinizin bir eğitmen ve organizatör olarak, idari komite kurulduğunda ve proje yürütüldüğünde biteceğini sanmayın. Sizin harekete geçiricinin gözlemleme görevinizin bir parçası olarak,bütün toplumundan gelen girdilerin sık ve gerekli zamanlarda olup olmadığını kontrol ederek idari komitenin nasıl çalıştığını ve işin yapılıp yapılmadığını ve yapıldıysa etkili bir şekilde mi yapıldığını gözlemleyerek eylem ve proje komitesinin nasıl çalıştığını izlemelisiniz.

Çare amaçlı eğitim daha çok bundan sonra gereklidir. (1) toplumun bütünü (2) TMK'nin idari komitesi ve/ve ya (3) eylem ya da proje kuruluşları için daha fazla eğitim seanslarını ne zaman düzenleyip ne zaman bunlarda yer alacağınızı öğrenmelisiniz.

Sonuç:

İşiniz yöneticilik eğitimini kararlar alması ve etkili eylemlerde yer alması için toplumu organize ya da tekrar organize etme yolu olarak kullanmaktır. Bunu yol gösterici ve katılımcı eğitim metodları ile yapmalı ve asla nasıl olması gerektiği hakkında emir vermemelisiniz.

Gelenek ve düşünülmemiş varsayımlara dayalı grup kararlarını eleştirerek ve sorgulayarak, kurduğunuz organizasyonların etkililiğini ve kapasitesini arttırırsınız. Toplumu onu kuvvetlendirerek, kararlar alınmasını ve istenilenlerin yapılmasını sağlamak için gerekli olan kapasitesini arttırarak güçlendirirsiniz.

––»«––

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarım: Lourdes Sada
––»«––
Son güncelleme: 21.11.2010

 Ana Sayfa

 Yöneticilik Eğitimi