Strona główna
Tłumaczenia:

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski
Tiếng Việt
Türkçe

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki


PROJEKT SPOŁECZNY

autor Phil Bartle, PhD

tłumaczenie Urszula Bielec


Wstęp do materiału szkoleniowego

Artykuły zawarte w tym Materiale Szkoleniowym Plan Projektu

Jak społeczność tworzy (plan szczegółowy) proekt?

Wzór Społecznego Projektu:

W rezultacie działań animatorów- łączenia różnych grup, powoływania komitetów wykonawczych, które mają wypełniać życzenia/oczekiwania społeczności, określania głównych problemów i pragnień całej społeczności - grupa ma wyrazić chęć realizacji projektu.

Projekt jest inwestycją w (1) budowę nowych udogodnień, (2) przywrócenie tych starych, już niedziałających, (3) ich naprawę i utrzymanie, (4) tworzenie nowych organizacji, które zajmowałayby się określonymi sprawami, (5) podnoszenie świadomości w społeczeństwie, (6) poprawianie zwyczajów i zachowań członków społeczności (np. higieny), (7) tworzenie i szerzenie nowych praw, zarządzeń i wytycznych (np. dla właścicieli i najemców), lub (8) modyfikowanie już istniejących praw.

Taki projekt musi być wnikliwie zaplanowany. Co to jest plan projektu?

Plan to przedstawienie (wykonane raczej na piśmie) całego projektu - jak i dlaczego ma zostać wykonany. Projekt powinien odzwierciedlać dobre zarządzanie i planowanie. Powinien stanowić istotę czterech podstawowych albo też kluczowych pytań i odpowiedzi na nie lub sumę decyzji, które zapadły podczas burzy mózgów. Projekt,stworzony na podstwaie realnych możliwości, musi zawierać również takie dane jak czas, budżet, fazy i inne szczegóły dotyczące tego jak i dlaczego ma być zakończony.

Dobry projekt powinien także zawierać informację jak będzie kontrolowana działalność i jak będą sprawdzane rezultaty. Musi się też pojawić informacja o oczekiwanym wyniku i sposobach oszacowania i ustalenia rezultatów. Projekt jako plan działania nie jest tym samym co harmonogram czy budżet, zawiera on wprawdzie te dwa elementy, ale główna część (tekst) ma być ich wyjaśnieniem.

Materiał szkoleniowy na ten temat zawiera notatki animatorów, wskazówki techniczne i notatki uczestników dotyczące przygotowań społecznego projektu.

Niezbędnym warunkiem jest, aby projektu nie przygotowywał nikt z zewnątrz, nie może być też tak, że bierze w nim udział tylko pewna część społeczności, społeczność musi być zaaangażowana jako całość.

Rolą animatora jest w bezpośreni sposób zachęcać i kierować społecznością podczas przygotowywania projektu, przy realistycznych założeniach i spostrzeżeniach, w prostej i potecncjalnie możliwej formie, którą społeczeństwo będzie w satnie zrozumieć.

Materiały szkoleniowe pokrywają się teamtycznie, ale ten szczególnie łaćzy się z Zarządzaniem, the Burzą mózgów i Środkami Społecznymi .

––»«––

Materiały uzupełniające Zdobywanie środków potrzebnych do projektu.

Posiedzenia komietów wykonawczych,
Decydownaia w sprawach nadrzędnych


Podejmowanie decyzji w Komitetach

Jeśli kopiujesz tekst z tej strony, potwierdź autora
i prześlij go z powrotem cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Slogany i Przysłowia: Droga najmniejszego oporu sprawia, że rzeki i niektórzy
ludzie skrzywiają się


Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2011

 Strona główna